AUREA Numismatika s.r.o.

Nabídkový katalog na aukci dne 21. května 2005
Auction catalogue - 21 May 2005

Pol.

Septimius Severus, 193 - 211

Stav

V.cena

D.cena

401. Denár, 198/199 - 200, Rv: P M TR P VII COS II P P, stojící Fortuna čelně
drží roh hojnosti a kotvu, RIC.136
1/1 850,- 1700,-

Pol.

Septimius Severus, 193 - 211

Stav

V.cena

D.cena

402. Denár, 200 - 201, Rv: VIRT AVGG, stojící Virtus zleva drží Victorii
a opírá se o štít, RIC.171a, nep. napr., nep. nedor.
1/1 850,- 1100,-
403. Denár, 209, Rv: P M TR P XVII COS III P P, sedí Salus zleva krmí hada,
RIC.230, nep. napr.
-1/1- 750,- 950,-

Pol.

Septimius Severus, 193 - 211

Stav

V.cena

D.cena

404. Denár, 202 - 210, Rv: VICT PART MAX, kráčející Victoria doleva drží
palmu a věnec, RIC.295, pěkná patina
1/1 900,- 1700,-

Pol.

Septimius Severus, 193 - 211

Stav

V.cena

D.cena

405. AE Denár, 202 - 210, Rv: VOTA SVSCEPTA, stojící zahalený Severus zleva
drží pateru nad oltářem, RIC.308 - tzv. legionářský denár
-1/1- 500,- 1100,-

Pol.

Julia Domna, manželka Septimia Severa

Stav

V.cena

D.cena

406. Antoninian, 211 - 217, Rv: LVNA LVCIFERA, biga veze Lunu s měsícem
na hlavě doleva, RIC.379a (Caracalla)
1/1 3200,- 4200,-

Pol.

Julia Domna, manželka Septimia Severa

Stav

V.cena

D.cena

407. Denár, 211 - 217, Rv: DIANA LVCIFERA, stojící Diana zleva drží
pochodeň oběma rukama, RIC.373A (Caracalla), nep. exc.
1/1 900,- 1000,-
408. AE Denár, 196 - 211, Rv: LAETITIA, stojící Laetitia zleva drží věnec
a kotvu, RIC.561 (Sept. Severus) - tzv. legionářský denár
-1/1- 420,- 750,-

Pol.

Caracalla, 198 - 217

Stav

V.cena

D.cena

409. Antoninian, 213 - 317, Rv: VENVS VICTRIX, stojící Venus drží helmu a žezlo,
opírá se o štít, po stranách dva zajatci, RIC.312
1/1 1600,- 3400,-

Pol.

Caracalla, 198 - 217

Stav

V.cena

D.cena

410. Denár, 202, Rv: PONTIF TR P III, stojící Caracalla drží oštěp
a globus, RIC.30, nep. exc.
1/1 850,- 850,-
411. Moesia Inferior, Callatis, AE 27, Rv: Stojící orel na podstavci mezi
dvěmi standartami, opis, Vrb.442
-1/1- 650,- 900,-
412. Moesia Inferior, Marcianopolis, AE 27, Poprsí Caracally a Gety proti sobě,
opis / Stojící Tyche zleva drží kormidlo a roh hojnosti, opis, Vrb.839
-1/1- 500,- 850,-

Pol.

Plautilla, manželka Caracally

Stav

V.cena

D.cena

413. Denár, Rv: CONCORDIA AVGG, stojící Concordia zleva drží žezlo
a pateru, RIC.363a (Caracalla)
-1/1- 1400,- 2800,-

Pol.

Plautilla, manželka Caracally

Stav

V.cena

D.cena

414. AE Denár, Rv: VENVS VICTRIX, stojící Venuše opřená o štít drží jablko
a palmu, u nohou má Cupid, RIC.369 (Caracalla) - tzv. legionářský denár
-1/1- 600,- 1300,-

Pol.

Geta - jako Caesar, 198 - 209

Stav

V.cena

D.cena

415. Denár, 200 - 202, Rv: SECVRIT IMPERII, sedící Securitas zleva drží
globus, levou ruku má na opěradle, RIC.20a
-1/1- 900,- 1600,-

Pol.

Geta - jako Caesar, 198 - 209

Stav

V.cena

D.cena

416. AE Denár, 203 - 209, Rv: MINERV SANCT, stojící Minerva zleva se opírá
o štít a drží oštěp, RIC.45, tzv. legionářský denár
1/1 500,- 950,-

Pol.

Macrinus, 217 - 218

Stav

V.cena

D.cena

417. Denár, Rv: AEQVITAS AVG, stojící Aequitas zleva drží váhy a roh
hojnosti RIC.53 R!
1/1 5000,- 6000,-

Pol.

Macrinus, 217 - 218

Stav

V.cena

D.cena

418. Moesia Inferior, Marcianopolis, AE 28, Hlava Macriana a Diadumeniana proti
sobě, opis / Stojící Liberalitas zprava drží teseru a roh hojnosti, Vrb.974
-1/1- 600,- 1300,-

Pol.

Elagabalus, 218 - 222

Stav

V.cena

D.cena

419. Antoninian, 218, Rv: P M TR P COS P P, sedící Roma zleva drží žezlo
a Victorii, u nohou jí leží štít, RIC.1
-1/1- 900,- --.-

Pol.

Elagabalus, 218 - 222

Stav

V.cena

D.cena

420. Antoninian, Rv: LAETITIA PVBL, stojící Laetitia zleva drží věnec
a kotvu na globu, RIC.94
1/1 1200,- 2200,-

Pol.

Elagabalus, 218 - 222

Stav

V.cena

D.cena

421. Antoninian, Rv: SALVS ANTONINI AVG, stojící Salus zprava krmí
hada, RIC.138
-1/1- 1000,- 1300,-

Pol.

Elagabalus, 218 - 222

Stav

V.cena

D.cena

422. Antoninian, Rv: VICTOR ANTONINI AVG, kráčející Victoria doprava nese
věnec a palmu, RIC.155
1/1- 1200,- 1300,-

Pol.

Elagabalus, 218 - 222

Stav

V.cena

D.cena

423. Denár, Rv: ANNONA AVGVSTI, stojící Annona zleva drží dva klasy obilí,
opírá se o kotvu na globu, u nohou má modius, RIC.59
1/1 900,- 950,-

Pol.

Elagabalus, 218 - 222

Stav

V.cena

D.cena

424. Denár, Rv: PROVID DEORVM, stojící Providentia zleva drží globus
a roh hojnosti, RIC.128
1/1 650,- 1100,-

Pol.

Elagabalus, 218 - 222

Stav

V.cena

D.cena

425. Denár, Rv: VICTORIA AVG, letící Victoria doleva drží diadém oběma
rukama, po stranách dva štíty, v poli hvězda, RIC.161
1/1 950,- 1000,-

Pol.

Elagabalus, 218 - 222

Stav

V.cena

D.cena

426. Sestercius, Rv: VICTORIA ANTONINI AVG S C, kráčející Victoria doprava nese
věnec a palmu, RIC.377, na Rv. nep. hlaz.
-1/1- 3600,- 7000,-

Pol.

Elagabalus, 218 - 222

Stav

V.cena

D.cena

427. Moesia Inferior, Marcianopolis, AE 26, Rv: Stojící Aesculap zprava se
opírá o hůlku s navinutým hadem, opis, Vrb.1115, patina
-1/1- 600,- 800,-
428. Moesia Inferior, Marcianopolis, AE 27, Poprsí Elagabala a Julie Maesy
proti sobě, opis / Stojící Hygie zprava krmí hada z patery, opis, Vrb.1283
-1/1- 650,- 900,-

Pol.

Julia Paula, první manželka Elagabala

Stav

V.cena

D.cena

429. Denár, Rv: CONCORDIA, sedící Concordia zleva drží pateru, v poli
hvězda, RIC.211 (Elagabalus) R!
1/1- 3400,- 3600,-

Pol.

Aquilia Severa, druhá manželka Elagabala

Stav

V.cena

D.cena

430. Denár, 220 - 221, Rv: CONCORDIA, stojící Concordia zleva drží pateru
a dvojitý roh hojnosti, v poli vpravo je hvězda, RIC.226, tém. R!
1/1 8000,- 8500,-

Pol.

Julia Soaemias, matka Elagabala

Stav

V.cena

D.cena

431. Denár, Rv: VENVS CAELESTIS, sedící Venus zleva drží žezlo a jablko,
před ní stojí dítě, RIC.243 (Elagabalus)
1/1 1500,- 1700,-

Pol.

Julia Maesa, babička Elagabala a Alexandra Severa

Stav

V.cena

D.cena

432. Denár, Rv: IVNO, stojící Iuno se závojem zleva drží pateru a žezlo,
RIC.254 (Elagabalus)
-1/1- 750,- --.-
433. Denár, Rv: PVDICITIA, sedící Pudicitia zleva drží žezlo a závoj,
RIC.268 (Elagabalus)
1/1- 900,- 900,-

Pol.

Julia Maesa, babička Elagabala a Alexandra Severa

Stav

V.cena

D.cena

434. Denár, Rv: SAECVLI FELICITAS, stojící Felicitas zleva drží dlouhý
caduceus a obětuje nad hořícím oltářem, v poli hvězda,
RIC.271 (Elagabalus)
-1/1- 850,- 1600,-

Pol.

Alexander Severus, 222 - 235

Stav

V.cena

D.cena

435. Denár, 223, Rv: P M TR P II COS P P, stojící Pax zleva drží olivovou
ratolest a žezlo, RIC.27, pěkná patina
1/1 900,- 1700,-

Pol.

Alexander Severus, 222 - 235

Stav

V.cena

D.cena

436. Denár, 227, Rv: P M TR P VI COS II P P, stojící Aequitas zleva drží váhy
a roh hojnosti, RIC.64
1/1 1000,- 1200,-

Pol.

Alexander Severus, 222 - 235

Stav

V.cena

D.cena

437. Denár, 228, Rv: P M TR P VII COS II P P, kráčející Mars doprava nese
standartu a oštěp, RIC.82
0/0 1500,- 1700,-

Pol.

Alexander Severus, 222 - 235

Stav

V.cena

D.cena

438. AE Denár, 222 - 228, Rv: ANNONA AVG, stojící Annona zleva drží klasy
a roh hojnosti, u nohou má modius, RIC.133 - tzv. legionářský denár
1/1 500,- 900,-
439. AE Denár, 222 - 228, Rv: PAX AVG, běžící Pax doleva drží olivovou ratolest
a žezlo, RIC.168, tzv. legionářský denár
1/1- 500,- 900,-
440. Sestercius, 227, Rv: P M TR P VI COS II P P S C, kráčející Mars
doprava nese žezlo a trofej, RIC.456, zelená patina
1/1- 2800,- --.-
441. Moesia Inferior, Marcianopolis, AE 26, Rv: Stojící orel čelně drží
v zobáku věnec, opis, Vrb.1413
-1/1- 600,- 900,-

Pol.

Julia Mamaea, matka Alexandra Severa

Stav

V.cena

D.cena

442. Denár, Rv: IVNO AVGVSTAE, sedící Juno zleva drží květinu
RIC. 341 (Alex. Severus)
0/1 1400,- 1400,-

Pol.

Julia Mamaea, matka Alexandra Severa

Stav

V.cena

D.cena

443. Denár, Rv: VESTA, stojící Vesta zleva drží palladium a žezlo,
RIC.360 (Alex. Severus), nep. exc.
1/1 1100,- --.-

Pol.

Maximinus I., 235 - 238

Stav

V.cena

D.cena

444. Denár, 235 - 236, Rv: P M TR P P P, stojící císař zleva mezi dvěma
standartami se opírá oštěp, druhou rukou kyne , RIC.1
1/1 850,- 1200,-

Pol.

Maximinus I., 235 - 238

Stav

V.cena

D.cena

445. Denár, 235 - 236, Rv: FIDES MILITVM, stojící Fides drží vojenskou
standartu v každé ruce, RIC.7A
1/1 900,- 1400,-

Pol.

Maximinus I., 235 - 238

Stav

V.cena

D.cena

446. Denár, 235 - 236, Rv: PROVIDENTIA AVG, stojící Providentia zleva
drží hůlku nad globem a roh hojnosti, RIC.13
1/1 900,- 1100,-
447. As, 235 - 236, Rv: PAX AVGVSTI S C, stojící Pax zleva drží větvičku
a žezlo, RIC.60
-1/1- 1300,- 1500,-

Pol.

Maximus - jako caesar, 235 - 238

Stav

V.cena

D.cena

448. Denár, 236 - 238, Rv: PRINC IVVENTVTIS, stojící Maximus zleva drží
oštěp a prut, za ním jsou dvě standarty, RIC.3, pěkný portrét R!
1/1 8000,- 8000,-

Pol.

Pupienus, 238

Stav

V.cena

D.cena

449. Denár, Rv: PP M TR P COS II P P, stojící Felicitas zleva drží žezlo
a caduceus, RIC.6 R!
1/1 11000,- 14000,-

Pol.

Gordianus III., 238 - 244

Stav

V.cena

D.cena

450. Antoninian, 238 - 239, Rv: VIRTVS AVG, stojící Virtus čelně přidržuje
štít a drží oštěp, RIC.6
1/1 550,- 700,-


Předchozí strana
Previous page

Na začátek stránky
Top page

Následující strana
Next page

Copyright 2005 AUREA Numismatika s.r.o.