AUREA Numismatika s.r.o.

Nabídkový katalog na aukci dne 27. května 2006
Auction catalogue - 27 May 2006

Pol.

USA

Stav

V.cena

D.cena

1501. Trade Dollar 1877 CC 2/2 2000,- 3400,-

Pol.

USA

Stav

V.cena

D.cena

1502. 1/2 Dollar 1893 - Kolumbovská výstava 1/1 240,- 240,-
1503. 1/2 Dollar 1920 S -1/1- 400,- 850,-
1504. 5 Cent 1899 1/1 200,- 340,-
1505. 5 Cent 1868 (Ni), nep. hr. -1/1- 200,- 420,-
1506. 3 Cent 1867 (Ni) -1/1- 240,- --.-
1507. 1 Cent 1858 -1/1- 340,- 380,-
1508. 1 Cent 1864 L R! 1/1 2400,- 3000,-

Pol.

Velká Británie, George III., 1760 - 1820

Stav

V.cena

D.cena

1509. Shilling 1787, KM.607.1, mimořádná zachovalost 0/0 3000,- --.-

Pol.

Velká Británie, George III., 1760 - 1820

Stav

V.cena

D.cena

1510. Shilling 1787, KM.607.1 -1/1- 300,- 500,-

Pol.

Velká Británie, George III., 1760 - 1820

Stav

V.cena

D.cena

1511. 6 Pence 1787, KM.606.2, pěkná patina 1/1 400,- 400,-

Pol.

Velká Británie, George III., 1760 - 1820

Stav

V.cena

D.cena

1512. 6 Pence 1818, KM.665 -1/1- 300,- 400,-
1513. 1/2 Penny 1799, KM.647, krásná patina 0/0 300,- 750,-
1514. Farthing 1774, KM.602, pěkná patina 1/1- 200,- 550,-

Pol.

Velká Británie, Victoria, 1837 - 1901

Stav

V.cena

D.cena

1515. Farthing 1863, KM.747.2 R! -1/1- 300,- 420,-

Pol.

Vietnam, Gia Long, 1802 - 1820

Stav

V.cena

D.cena

1516. Lang b.l., (38,40 g), KM.118 -1/1- 500,- 1400,-

Pol.

Vietnam, Gia Long, 1802 - 1820

Stav

V.cena

D.cena

1517. Lang b.l., (38,15 g), KM.118 -1/1- 500,- 850,-

Pol.

Vietnam, Gia Long, 1802 - 1820

Stav

V.cena

D.cena

1518. 5 Tien b.l., (19,36 g), KM.122 var. 1/1 900,- 1100,-

Pol.

Vietnam, Thieu Tri, 1841 - 1847

Stav

V.cena

D.cena

1519. Lang b.l. (36,55 g) -1/1- 500,- 950,-

Pol.

Vietnam, Thieu Tri, 1841 - 1847

Stav

V.cena

D.cena

1520. Lang b.l. (37,00 g) -1/1- 500,- 1100,-

Pol.

Vietnam, Thieu Tri, 1841 - 1847

Stav

V.cena

D.cena

1521. Lang b.l. (37,25 g) -1/1- 500,- 1100,-

Pol.

Vietnam, Tu Duc, 1848 - 1883

Stav

V.cena

D.cena

1522. Lang b.l. (37,8 g), KM.320A 1/1 500,- 850,-

Pol.

Vietnam, Tu Duc, 1848 - 1883

Stav

V.cena

D.cena

1523. Lang b.l. (37,8 g), KM.320A 1/1 700,- 1600,-

Pol.

Vietnam, Khai Dinh, 1916 - 1925

Stav

V.cena

D.cena

1524. Lang b.l. (37,50 g) 1/1 800,- 1400,-

Pol.

Vietnam, Khai Dinh, 1916 - 1925

Stav

V.cena

D.cena

1525. Lang b.l. (32,50 g) -1/1 500,- 750,-

Pol.

Fiala Josef

Stav

V.cena

D.cena

1526. AE Medaile 1926 - O cenu presidenta rep. čsl., IV. letecký závod
v rychlosti. Mladík v letadle, opis, letopočet. Jednostr. bronz 64 mm
1 800,- 800,-

Pol.

Goldschmid Josef, nar. 1852

Stav

V.cena

D.cena

1527. AR Medaile b.l. (1892) - 300. výročí narození J. A. Komenského. Poprsí
J. A Komenského zleva, dvojitý česko-lat. opis / Pohled na krajinu,
latinský opis. Ag 45 mm (31,85 g)
0/0 8000,- 8000,-

Pol.

Goldschmid Josef, nar. 1852

Stav

V.cena

D.cena

1528. AR Medaile b.l. - Zemědělská rada pro království České, uznání zásluh.
Přemysl Oráč sedí na pluhu, lípa, opis / Český znak, nápis a opis.
Ag 55 mm (60,00 g), pův. etue
1/1 500,- 500,-

Pol.

Guillemard Antonín, 1747 - 1812

Stav

V.cena

D.cena

1529. AE Medaile 1801 - Ke 44. narozeninám Gustava Moritze Armfelta.
Rv: Tři propletené věnce, opis, v ex. nápis. Cu 47 mm, Pol.119
0/0 2000,- 2200,-

Pol.

Chaura Karel, 1869 - 1945

Stav

V.cena

D.cena

1530. AR Pamětní groš 1892 - Na památku opravení Karlova mostu. 8-řádkový
nápis / Český lev kráčející doleva. Ag 30 mm (4,60 g), nep. napr.
1/1 800,- 800,-
1531. AR Pamětní groš 1900 - 600. výročí zvelebení českého mincovnictví.
Koruna, dvojitý opis / Český lev kráčející doleva. Ag 30 mm (5,75 g)
0/0 300,- 460,-

Pol.

Jauner Jindřich, 1842 - 1912

Stav

V.cena

D.cena

1532. AE Medaile 1859 - Johann Kempen Freiherr von Fichtenstamm.
Poprsí zleva v uniformě, opis / Alegorie, znak, opis. Cu 80 mm
0/0 600,- 1300,-
1533. AR Medaile 1890 - Všeobecná zemědělská a lesnická výstava ve Vídni.
Alegorická postava a dva Putti, opis / Rakouský znak, po stranách dva
Putti, opis. Ag 81 x 66 mm (98,8 g), hrany
1/1 1200,- 1200,-

Pol.

Jauner Jindřich, 1842 - 1912

Stav

V.cena

D.cena

1534. AR Medaile b.l. - Záslužná medaile ovocnářského spolku pro dolní Rakousko.
Znak, opis / Na desce udělení J. CZEGKA 1888, dva Putti drží ovoce.
Ag 58 mm (63,2 g)
0/0 1000,- 4200,-

Pol.

Loos, Gottfried Bernhard, 1774 - 1843

Stav

V.cena

D.cena

1535. AE Medaile 1830 - 300. výročí augsburgské konfese. Karel V. na trůně, před
ním knížata, opis / Znak, okolo 21 znaků, opisy. Cu 44 mm
1/1 500,- 500,-

Pol.

Myslbek, Josef Václav, 1848 - 1922

Stav

V.cena

D.cena

1536. AE Medaile 1903 - Jindřich Fügner, první starosta Sokola pražského.
Rv: V lipovém věnci 12-řádkový nápis. Cu 34 mm
0/0 150,- 200,-
1537. AR Medaile b.l. - Obchodní a živnost. komora v Praze. Hlava Merkura
v helmě zprava, opis / Chlapec s konvicí, opis. Ag 50 mm (62,25 g)
0/0 400,- --.-
1538. AE Medaile b.l. - Unsere Mutter Anna Waldes. Poprsí zpředu, opis.
Jednostranný Br 100 mm
1 1000,- 1000,-

Pol.

Pichl I. B., 1850 - 1923

Stav

V.cena

D.cena

1539. AE Medaile 1895 - Národopisná výstava Československá v Praze.
Krojovaná dívka vyndává zdobenou látku z truhly, opis, dole letopočet
/ Mladík s lipovou větvičkou, nápis. Cu 55 mm, pův. etue
0/0 400,- 400,-
1540. AR Medaile b.l. - Ústřední hospodářská společnost pro království
české - Za zásluhy. Alegorie zemědělství a průmyslu, opis / korunovaný
český znak, opis. Ag 52 mm (44,90 g), pův. etue poškoz.
0/0 1000,- 1000,-

Pol.

Radnitzky Karel, 1818 - 1901

Stav

V.cena

D.cena

1541. AE Medaile 1880 - L. A. Frankl Ritter von Hochwart. Hlava zleva,
větvičky, opis / Rodový znak, opis. Postř. bronz 40 mm, skvrna
0/0 300,- 550,-

Pol.

Rigele Alojz, 1878 - 1940

Stav

V.cena

D.cena

1542. AE Medaile b.l. - Zednářské lóže u 3 kruhů. Hlava Adolfa
Girschicka zleva, opis / zednářské atributy, opisy. Br 50 mm
1/1 1000,- 1300,-

Pol.

Seidan Václav, 1817 - 1870

Stav

V.cena

D.cena

1543. AE Medaile 1858 - K postavení pomníku Josefa Radeckého z Radče v Praze.
Rv: Pomník, v medailonech slavné bitvy, opis. Br 80 mm, krásná patina
0/0 800,- 3600,-
1544. AE Medaile 1859 - K postavení pomníku Josefa Radeckého z Radče v Praze.
Rv: Pomník, po stranách nápisy, opis. Br 80 mm
1/1 500,- 500,-

Pol.

Scharff Anton, 1845 - 1903

Stav

V.cena

D.cena

1545. AE Medaile 1880 - Richard von Dotzauer, pražská obchodní a živnostenská
komora. Rv: Anděl nad Vltavou, loď a lokomotiva, nápisy, opis. Br 64 mm
0/0 4200,- --.-

Pol.

Šantrůček Václav, 1866 - 1931

Stav

V.cena

D.cena

1546. AE Medaile 1895 - k 100. výročí narození Pavla Josefa Šafaříka.
Poprsí zleva, opis / 13-řádkový nápis. Cu 58 mm
1/1 200,- 200,-

Pol.

Šejnost Josef, 1878 - 1941

Stav

V.cena

D.cena

1547. AR Medaile 1929 - K dokončení velechrámu sv. Víta. Sv. Václav
sedící čelně / Chrám sv. Víta, zemské znaky. Ag 70 mm (125,20 g)
0/0 5000,- 8500,-

Pol.

Španiel Otakar, 1881 - 1955

Stav

V.cena

D.cena

1548. AE Medaile b.l. (1918) - K 570. výročí založení University Karlovy.
Alegorický výjev, opis / Znak university, 4-řádkový nápis dokola,
znaky českých zemí a Slovenska. Pat. Br 95 mm, pův. etue
0/0 1000,- 1100,-
1549. AR Medaile 1930 - České slovo. Hlava T. G. Masaryka zprava, opis /
Lipová větvička, 6-řádkový nápis, dole letopočty. Ag 35 mm (15,00 g)
0/0 150,- 150,-
1550. AR Medaile 1937 - K úmrtí T. G. Masaryka. Hlava T. G. Masaryka zleva,
opis / Truchlící postava, opis. Ag 50 mm (53,73 g), Floss.54c
0/0 500,- --.-


Předchozí strana
Previous page

Na začátek stránky
Top page

Následující strana
Next page

Copyright 2006 AUREA Numismatika s.r.o.