AUREA Numismatika s.r.o.

Nabídkový katalog na aukci dne 27. května 2006
Auction catalogue - 27 May 2006

Pol.

Kremnica

Stav

V.cena

D.cena

1551. AR Medaile b.l. (1740, H. Fuchs) - Medaile na přátelství. David s Jonatanem
si podávají ruce, opis / Horník s kahanem, opis. Ag 45 mm (21,77 g) R!
-1/1- 5000,- 12000,-

Pol.

Liberec

Stav

V.cena

D.cena

1552. AE Medaile b.l. (J. Neubauer) - Cena obchodní a živnostenské komory.
Kovář s kovadlinou / Pohled na město, 7-řádkový nápis. Zlac. Br 60 mm, etue
1/1 500,- --.-

Pol.

Mariánské Lázně

Stav

V.cena

D.cena

1553. AR Medaile 1908 - K 100. výročí zřízení lázní. Dvě hlavy v medailonech
proti sobě, nápisy / Žena pod stromem, v pozadí budova lázní, letopočty.
Ag 40 mm (25,35 g). orig. etue
0/0 600,- 1000,-

Pol.

Praha

Stav

V.cena

D.cena

1554. AR Žeton 1933 (Karnet a Kyselý) - K 200. výročí narození M. A. Voigta.
Heslo ve věnci, opis / 6-řádkový nápis, opis. Ag 30 mm (9,75 g)
0/0 800,- 800,-
1555. AR Medaile b.l. ( R. Braun, J. Mauder) - Záslužná medaile. Znak Prahy,
opis / Stojící Čechie se lvem zleva, opis. Ag 60 mm (88,3 g), ŠFP.7a, etue
0/0 1000,- 1000,-

Pol.

Praha - Zemská jubilejní výstava 1891

Stav

V.cena

D.cena

1556. AE Medaile ( R. Braun, J. Mauder) - Záslužná medaile. Znak Prahy, opis /
Stojící Čechie se lvem zleva, opis. Br 60 mm, ŠFP.7b, na hraně P. T. PAN
JOSEF PETERA A VOJTĚCH ŠKLÍBAZ RYCHNOVA N./K. 19 9/4 00, pův. etue
0/0 600,- 1800,-

Pol.

Sedlec u Kutné Hory

Stav

V.cena

D.cena

1557. AE Známka b.l. - Známka za celodenní práci v cigaretové továrně.
Rozeta, 2-řádkový nápis / Korunovaný rakouský orel. Cu 38 mm, Don.5193
1/1 500,- 700,-

Pol.

Teplice

Stav

V.cena

D.cena

1558. AE Medaile 1832 - Založení Sudetoněmecké numismatické společnosti. Nápis,
na Av. i Rv. znaky a názvy měst, dubové listy. Postř. Br klipa 50 x 50 mm
0/0 2000,- 4200,-

Pol.

Těšín

Stav

V.cena

D.cena

1559. AR Medaile 1914 (Scholz) - Polní maršál arcivévoda Friedrich von Teschen.
Rv: Pohled na město, 8-řádkový nápis. Ag 55 mm (68,40 g), tém.
1/1 1600,- 1800,-

Pol.

Rakousko

Stav

V.cena

D.cena

1560. AR Medaile 1904 (Schwerdtner, Schrott) - Učňovská výstava ve Vídni.
Učňové, v pozadí výstavní pavilon / Dva znaky, opis. Ag 47 mm (37,45 g)
0/0 1400,- 1400,-

Pol.

Rakousko

Stav

V.cena

D.cena

1561. AR Medaile 1908 (P. Breithut) - Výstava obuvnického a kožedělného průmyslu
ve Vídni. Pohled na vídeňské střechy, opis / Victoria s věncem a vlajkou,
doryto J. Prašek, Shuhfabrik 1908. Ag 65 mm (118,80 g), pův. etue
1/1 1000,- 1500,-

Pol.

Rakousko

Stav

V.cena

D.cena

1562. AR Medaile b.l. - Cena společnosti pro výstavbu zahrad ve Vídni.
Korunovaný znak v kartuši, opis / V ozdobném poli vyryto udělení
A. WORELL IX.1888.V, věnec. Ag 53 mm (49,45 g), nep. hry
1/1 700,- 1200,-

Pol.

Belgie

Stav

V.cena

D.cena

1563. AE Medaile 1930 (Mauquoy) - Mladý pár před oknem, v pozadí město /
radnice a most, opis. Br 70 mm
1/1 1000,- --.-

Pol.

Francie, Louis XVIII, 1814/1815 - 1824

Stav

V.cena

D.cena

1564. AE Medaile 1820 (Andrieu, Depaulis) - Hlava Ludvíka XVIII zprava, opis /
Ležící říční bůh, v pozadí most, opis, v ex. nápis. Cu 50 mm
0/0 1500,- --.-

Pol.

Francie, Napoleon III., 1852 - 1870

Stav

V.cena

D.cena

1565. AR Medaile 1856 (Caque) - K narození dítěte. Dvojportrét Napoleona III.
s manželkou zleva / Hlava dítěte zleva, letopočet. Ag 16 mm (1,95 g)
0/0 500,- --.-

Pol.

Francie

Stav

V.cena

D.cena

1566. AE Medaile 1914 (J. Jourdain) - Poprsí Kardinála Merciera zleva, opis /
Žena pomáhá raněnému vojákovi, opis. Br 65 mm
1/1 1000,- --.-

Pol.

Francie

Stav

V.cena

D.cena

1567. AR Medaile b.l. (J. Esparon) - Záslužná medaile města Lille. Městský znak,
opis / Uprostřed místo pro udělení, opis. Ag 60 mm (90,15 g), škr., hr.
1/1 3000,- 4000,-

Pol.

Německo

Stav

V.cena

D.cena

1568. AR Medaile 1847 (F. Helfricht) - Georg Riedesel Freiherr zu Eisenbach.
Rv: 3-řádkový nápis v dubovém věnci. Ag 45 mm (43,94 g)
1/1 1500,- 6000,-

Pol.

Německo

Stav

V.cena

D.cena

1569. AE Medaile 1857 (W. Kullrich) - Výstava mansfeldských výrobků
v Eislebenu. Alegorie, opis / Znak mansfeldů, opis. Cu 50 mm
0/0 300,- 650,-
1570. AE Medaile 1899 - K 150. výročí narození J. W. Goethe. Pomník
ve Frankfurtu n / Nisou, opis / Goethův dům, opis. Cu 39 mm
0/0 200,- 280,-

Pol.

Německo - Prusko, Wilhelm II., 1888 - 1918

Stav

V.cena

D.cena

1571. AR Medaile 1894 - Poprsí Wilhelma II. zprava, opis / Poprsí Bismarcka
zprava, opis. Ag 34 mm (17,95 g)
0/0 600,- 1100,-

Pol.

Německo, Karl Goetz, 1875 - 1950

Stav

V.cena

D.cena

1572. 25 Pfennig 1908 D - Návrh mince. Větvička, hodnota a nápis / Orel
s korunou, letopočet. Cu 22 mm, Kien.78b
0/0 500,- 1500,-

Pol.

Německo, Karl Goetz, 1875 - 1950

Stav

V.cena

D.cena

1573. AR Medaile 1912 - 200. výročí narození Friedricha Velikého. Rv: Tři
vojáci s bubny a praporem, opis, nápisy. Ag 37 mm (19,2 g), Kien.12
0/0 700,- 1500,-

Pol.

Německo, Karl Goetz, 1875 - 1950

Stav

V.cena

D.cena

1574. 3 Marka 1913 - Návrh mince. Wilhelm II. zprava, opis / Orlice a znak, opis.
Ag 33 mm, Kien.76b
0/0 700,- 2200,-

Pol.

Německo, Karl Goetz, 1875 - 1950

Stav

V.cena

D.cena

1575. 5 Marka 1913 - Návrh mince. Wilhelm II. zprava, opis / Orlice, znak
a koruna, opis. Ag 38 mm, Kien.76c
0/0 700,- 3200,-

Pol.

Německo, Karl Goetz, 1875 - 1950

Stav

V.cena

D.cena

1576. 10 Marka 1913 - Návrh mince. Wilhelm II. zprava, opis / Koruna, žezlo,
opis. Cu 20 mm, Kien.76d
0/0 500,- 1500,-

Pol.

Německo, Karl Goetz, 1875 - 1950

Stav

V.cena

D.cena

1577. 2 Marka 1913 - Návrh mince. Ludwig II. zleva, opis / Orlice a znak, opis.
Ag 28 mm, Kien.77a
0/0 700,- 1300,-

Pol.

Německo, Karl Goetz, 1875 - 1950

Stav

V.cena

D.cena

1578. 3 Marka 1913 - Návrh mince. Ludwig III. zleva, opis / Orlice a znak, opis.
Ag 33 mm, Kien.77b
0/0 700,- 1300,-

Pol.

Německo, Karl Goetz, 1875 - 1950

Stav

V.cena

D.cena

1579. 5 Marka 1913 - Návrh mince. Ludwig III. zleva, opis / Orlice, znak
a koruna, opis. Cu 38 mm, Kien.77c
0/0 500,- 3200,-

Pol.

Německo, Karl Goetz, 1875 - 1950

Stav

V.cena

D.cena

1580. 20 Marka 1913 - Návrh mince. Ludwig II. zprava, opis / Mladík nese korunu,
orel, opis. Cu 22 mm, Kien.77e
0/0 500,- 1100,-

Pol.

Německo, Karl Goetz, 1875 - 1950

Stav

V.cena

D.cena

1581. AE Medaile 1914 - Mobilizace rakouské armády. Poprsí FJI. zleva, opis /
Dvouhlavá orlice s rozepjatými křídly zleva, opis. Litý Br 82 mm, Kien.133
1/1 1200,- 3000,-

Pol.

Německo, Karl Goetz, 1875 - 1950

Stav

V.cena

D.cena

1582. AE Medaile 1914 - Vánoce v poli. Paul von Hindenburg část. zprava, opis /
Větvička, svíčka, letopočet, opis. Br 25 mm, Kien.241/241
0/0 500,- 700,-

Pol.

Německo, Karl Goetz, 1875 - 1950

Stav

V.cena

D.cena

1583. AE Medaile 1914 - Vánoce v poli. Korunní princ Rupprecht zprava, opis /
Větvička, svíčka, letopočet, opis. Br 25 mm, Kien.241/244
1/1 500,- 700,-

Pol.

Německo, Karl Goetz, 1875 - 1950

Stav

V.cena

D.cena

1584. AE Medaile 1915 - Vánoce v poli. Korunní princ Wilhelm zleva, opis /
Větvička, dvě svíčky, letopočet, opis. Br 22,7 mm, Kien.242/245
1/1 500,- 700,-

Pol.

Německo, Karl Goetz, 1875 - 1950

Stav

V.cena

D.cena

1585. AE Medaile 1915 - Vánoce v poli. František Josef I. zleva, orlice /
Větvička, dvě svíčky, letopočet, opis. Br 22,7 mm, Kien.242/248a
1/1 500,- 1000,-

Pol.

Německo, Karl Goetz, 1875 - 1950

Stav

V.cena

D.cena

1586. AE Medaile 1916 - Maltská raketa. Vagon a postavy, opis / Nádraží, postavy,
v pozadí vlak, opis. Litý bronz 60 mm, Kien.182
1/1 900,- 2400,-

Pol.

Německo, Karl Goetz, 1875 - 1950

Stav

V.cena

D.cena

1587. AE Medaile 1916 - Úmrtí Františka Josefa I. Poprsí zleva, opis /
Kristus na kříži, jablko, dvouhlavá orlice, opis. Litý Br 79 mm, Kien.186
1/1 1200,- 2000,-

Pol.

Německo, Karl Goetz, 1875 - 1950

Stav

V.cena

D.cena

1588. AE Medaile 1916 - Vánoce v poli. Pruský voják zleva, orlice opis /
Větvička, dvě svíčky, letopočet, opis. Br 22,7 mm, Kien.242/246
1/1 500,- 850,-

Pol.

Německo, Karl Goetz, 1875 - 1950

Stav

V.cena

D.cena

1589. AE Medaile 1916 - Vánoce v poli. Dva vojáci zleva / Větvička, tři svíčky,
opis. Br 22,7 mm, Kien.243/247
1/1 500,- 800,-

Pol.

Německo, Karl Goetz, 1875 - 1950

Stav

V.cena

D.cena

1590. AE Medaile 1918 - 20. výročí úmrtí Bismarcka. Hlava v oblacích, 8-řádk.
nápis / Muž s koněm, plačící žena, letopočet. Litý bronz 59 mm, Kien.216
1/1 600,- 1000,-

Pol.

Německo, Karl Goetz, 1875 - 1950

Stav

V.cena

D.cena

1591. AE Medaile 1918 - Vánoce už doma. Victoria stojící na vojenské přilbě, opis
/ Větvička se čtyřmi svíčkami, letopočet, opis. Br 22,7 mm, Kien.245/250
0/0 500,- 800,-

Pol.

Německo, Karl Goetz, 1875 - 1950

Stav

V.cena

D.cena

1592. AR Medaile 1918 - K úmrtí Manfreda von Richthofena. Poprsí mírně zleva,
opis / Orel se zvednutou hlavou, pomník, atributy, opis. Ag 36 mm, Kien.288
0/0 1000,- 3000,-

Pol.

Německo, Karl Goetz, 1875 - 1950

Stav

V.cena

D.cena

1593. AE Medaile 1919 - Město a země. Zástup lidí na ulici / Scéna z kuchyně.
Litý bronz 58 mm, Kien.219
1/1 500,- 2000,-

Pol.

Německo, Karl Goetz, 1875 - 1950

Stav

V.cena

D.cena

1594. AE Medaile 1920 - Stráž na Rýnu. Hlava francouzského vojáka, opis /
Žena přivázaná k fallusu, pluh, boží oko, opis. Litý bronz 58 mm, Kien.262
1/1 700,- 1800,-

Pol.

Německo, Karl Goetz, 1875 - 1950

Stav

V.cena

D.cena

1595. AE Medaile 1920 - Gesslerův pozdrav Pfalzi. Alegorický výjev, opis /
Sevřená pěst, žena a postavy, opis. Litý bronz 60 mm, Kien.265
1/1 700,- 1600,-

Pol.

Německo, Karl Goetz, 1875 - 1950

Stav

V.cena

D.cena

1596. AE Medaile 1920 - Gesslerův pozdrav Pfalzi. Alegorický výjev, opis /
Sevřená pěst, žena a postavy, opis. Litý bronz 60 mm, Kien.265
-1/1- 500,- 500,-

Pol.

Německo, Karl Goetz, 1875 - 1950

Stav

V.cena

D.cena

1597. AE Medaile 1920 - Napoleonův zákoník. Ruka strká meč do pochvy, v pozadí
vojáci, opis / Náměstí s domy, opis Litý bronz 60 mm, Kien.274
1/1 700,- 1700,-

Pol.

Německo, Karl Goetz, 1875 - 1950

Stav

V.cena

D.cena

1598. AE Medaile 1921 - Zajištění ubytování. Ubytovatel u dveří, za ním rodina,
opis / ubytovna, na palandách lidé, opis. Litý bronz 60 mm, Kien.280
1/1 700,- 2400,-

Pol.

Německo, Karl Goetz, 1875 - 1950

Stav

V.cena

D.cena

1599. AE Medaile 1921 - Plebiscit v Horním Slezsku. Slezská orlice, za ní dva
chlapci, opis / Hlava zprava, na tváři mapa. Litý bronz 60 mm, Kien.284
1/1 700,- 1500,-

Pol.

Německo, Karl Goetz, 1875 - 1950

Stav

V.cena

D.cena

1600. AE Medaile 1921 - Cenzura lidového zpěvníku. Býk zprava se drbe nohou, opis
/ Karikatura písaře u stolu, popsané listy, opis. Litý br. 60 mm, Kien.286
1/1 700,- 2000,-


Předchozí strana
Previous page

Na začátek stránky
Top page

Následující strana
Next page

Copyright 2006 AUREA Numismatika s.r.o.