AUREA Numismatika s.r.o.

Nabídkový katalog na aukci dne 19. května 2007
Auction catalogue - 19 May 2007

Pol.

Španiel Otakar, 1881 - 1955

Stav

V.cena

D.cena

1801. AE Medaile 1918 - K 50. výročí položení základního kamene Národního
divadla. Muž pod lípou v krajině, nápis, opis / Průvod veze základní kámen,
5-řádkový nápis. Bílý kov 150 mm, největší ražená medaile na světě, etue
0/0 5000,- --.-
1802. AR Medaile 1928 - 10. výročí republiky. Sv. Prokop orá s čertem,
nad nimi havíř, opis / Český lev ve štítě, nahoře sv. Václav v čele
Blanických rytířů, letopočty. Sign., Punc., Ag 34 mm (20,0 g)
1/1 150,- 200,-
1803. AR Medaile 1929 - Milénium sv. Václava 929 - 1929. Stojící kníže Václav
s praporcem čelně, znak, opis / Kníže Václav na koni zleva, nad ním dva
andělé. Ag 40 mm (30,00 g)
0/0 500,- 750,-

Pol.

Tautenhayn Josef, 1837 - 1911

Stav

V.cena

D.cena

1804. AE Medaile 1913 - 100. výročí bojů s Napoleonem. Austria se štítem,
v pozadí město, opis / V medailonech portréty Schwarzenberga, arcivévody
Karla a Andrease Hofera, větvičky, opis. Br 65 mm
1/1 1600,- --.-

Pol.

Dobruška

Stav

V.cena

D.cena

1805. AE Medaile 1892 (J. Christlbauer) - Krajinská hospodářsko-průmyslová
výstava. Alegorie, opis / Erb, okolo věnec. Pozlac. Cu 51 mm
0/0 800,- 950,-

Pol.

Jihlava

Stav

V.cena

D.cena

1806. AR Klipa 1894 (Schwerdtner) - Moravské zemské střelby. Poprsí arcivévody
Reinera zpředu, větvičky, nápis ve stuze / Pod korunou v kartuši moravský
a Jihlavský znak, ve stuze nápis. Ag 35 x 35 mm (30,95 g), ozdob. rámeček
1/1 2400,- 4200,-

Pol.

Praha

Stav

V.cena

D.cena

1807. AE medaile 1908 - Jubilejní výstava 1908, Americké závody na kole, I. cena.
Dva znaky pod korunou, opis / . Dvě větvičky, opis. Cu 25 mm, pův. ouško
0/0 150,- --.-
1808. AR Medaile b.l. (J. Mauder, V. Šantrůček) - Záslužná medaile. Čechie
se lvem, opis / Velký znak Prahy, opis. Ag 40 mm (26,75 g), na hraně vyryto
M.V.Dr. František Sýkora, městský zvěrolékař, Kunratice č. 1 u Prahy, 1935
1/1 500,- --.-

Pol.

Praha

Stav

V.cena

D.cena

1809. AE Medaile b.l. - Zednářská lóže Tři hvězdy. Postava před synagogou
a chrámem / 4-řádk. nápis, zednářské symboly. Br 42 mm, pův. ouško
1/1 1500,- --.-

Pol.

Slavonice

Stav

V.cena

D.cena

1810. AE Medaile 1923 ( J. Christlbauer) - I. zemědělská a živnostenská výstava.
Alegorie zemědělství a řemesel, opis / Městský znak, opis. Zlac. Cu 45 mm
1/1 500,- 600,-

Pol.

Úpice

Stav

V.cena

D.cena

1811. AR Medaile 1911 - K úmrtí majitele továren v Úpici a Hronově Philippa
von Oberlandera. Pohled na továrnu, v ex. 3-řádkový nápis / Mezi stromy
7-řádkový nápis. Ag 36 mm (21,65 g)
1/1 500,- 500,-

Pol.

Volyně

Stav

V.cena

D.cena

1812. AE Medaile b.l. (Karnet a Kyselý) - Spolek ku zvelebě chovu drobného
zvířectva a pro ochranu ptactva. Znak, opis, nápis / Ve věnci ZA ZÁSLUHY.
Br 45 mm
1/1 400,- 400,-

Pol.

Zednářské medaile

Stav

V.cena

D.cena

1813. AE Medaile b.l. (Székely) - Lóže Pravda a svornost. Vycházející slunce
z vln, protnutí obdélníky, opis / 5 rukou, na nich hvězda se Zeměkoulí,
písmena. Postř. bronz 56 mm
1/1 1000,- 1900,-

Pol.

Zednářské medaile

Stav

V.cena

D.cena

1814. AE Medaile 5922 - Lóže Spojené přátelství Brno. Alegorický výjev, opis /
3 svíčky na mraku, větvičky, opis, letopočty 5782 - 5922. Br 60 mm, pův. o.
1/1 2400,- 2400,-

Pol.

Rakousko

Stav

V.cena

D.cena

1815. AE Medaile 1883 - K 50. výročí musea v Linci. Korunovaný znak, opis /
6-řádkový nápis ve věnci. Cu 48 mm
0/0 500,- 500,-

Pol.

Rakousko

Stav

V.cena

D.cena

1816. AE Medaile 1909 (H. Schaeffr) - K 80. narozeninám Alexandera von Peeze.
Poprsí zprava, opis / 7-řádkový nápis, větvičky. Br 70 mm, pův. etue
0/0 500,- --.-
1817. AE Plaketa 1937 - K 4. mezinárodní jízdě třemi spolkovými zeměmi.
Ve věncích znaky spolkových zemí, rostliny, opis. Br trojhran 70 x 75 mm
1 400,- 400,-

Pol.

Bulharsko

Stav

V.cena

D.cena

1818. AR Medaile 1915 (sign. A. H.) - Ferdinand I., bulharský král. Poprsí
zleva, opis / Přísahající ruka, meč, znak, opis. Ag 33 mm, 0,900 (18,40 g)
0/0 1500,- 1600,-

Pol.

Francie, Louis XVIII., 1814/1815 - 1824

Stav

V.cena

D.cena

1819. AE Medaile 1820 (Andrieu, Depaulis) - Hlava Ludvíka XVIII zprava, opis /
Ležící říční bůh, v pozadí most, opis, v ex. nápis. Cu 50 mm
0/0 1000,- 1000,-

Pol.

Francie, Charles X., 1824 - 1830

Stav

V.cena

D.cena

1820. AE Medaile 1825 (F. Gayrard) - Ke korunovaci v Remeši. Rv: Král přijímá
pomazání, opis, v ex. nápis. Cu 51 mm
0/0 900,- 900,-

Pol.

Francie

Stav

V.cena

D.cena

1821. Sn Medaile 1869 (A. Restelli) - Ferdinand de Lesseps, k dokončení stavby
Suezského kanálu. Rv: Pohled na kanál, nápisy. Cín 50 mm
-1/1- 400,- 400,-

Pol.

Francie

Stav

V.cena

D.cena

1822. AE Medaile 1876 (O. Roty) - K 100. výročí nezávislosti USA. Amerika,
Francie a anděl, v pozadí Socha Svobody, opis / Znaky, větvička, medailon,
nápisy. Postř. bronz 68 mm
0/0 600,- 1200,-

Pol.

Francie

Stav

V.cena

D.cena

1823. AE Medaile 1878 (C. Troton) - Henry Giffard, vynálezce. Vzducholoď nad
Paříží, v ex. nápis / 6-řádkový nápis. Pozlac. Br 50 mm, pův. ouško
1/1 1500,- --.-

Pol.

Francie

Stav

V.cena

D.cena

1824. AR Medaile b.l. (19. století)- Medaile notářské komory. Alegorie, opis /
3-řádkový nápis ve věnci, opis. Ag 33 mm (13,15 g)
1/1 600,- --.-

Pol.

Německo

Stav

V.cena

D.cena

1825. AR Medaile 1847 (Koenig) - Hlava Friedricha Schillera zprava, opis /
Schillerův rodný dům ve Weimaru, 4-řádkový nápis. Ag 42 mm (35,85 g)
0/0 750,- 800,-

Pol.

Německo - Prusko, Friedrich II., 1740 - 1786

Stav

V.cena

D.cena

1826. AE Medaile 1757 - K vítězství u Prahy 6. 5. 1757. Poprsí Friedricha,
opis / Alegorická scéna, opis, v ex. nápis a letopočet. Cu 48 mm
-1/1- 700,- 1000,-

Pol.

Německo - Prusko, Wilhelm II., 1888 - 1918

Stav

V.cena

D.cena

1827. AR Medaile 1894 - Poprsí Wilhelma II. zprava, opis / Poprsí Bismarcka
zprava, opis. Ag 34 mm (18,85 g), nep. hr.
1/1 900,- --.-
1828. AR Medaile 1894 - Poprsí Wilhelma II. zprava, opis / Poprsí Bismarcka
zprava, opis. Ag 34 mm (19,25 g), nep. hr.
1/1 700,- --.-

Pol.

Německo - Prusko, Wilhelm II., 1888 - 1918

Stav

V.cena

D.cena

1829. AR Medaile 1914 - Ke vstupu do I. světové války. Hlava Wilhelma II. zleva,
opis / Meč, 4-řádkový nápis, opis. Ag 34 mm (17,35 g), pěkná patina
1/1 1000,- 1000,-

Pol.

Německo - Prusko, Wilhelm II., 1888 - 1918

Stav

V.cena

D.cena

1830. AR Medaile b.l. (Kullrich) - K jubileu svatby. Poprsí Wilhelma II.
a Augusty zprava, opis / 7-řádkový nápis. Ag? 45 mm (50,65 g), rysky, hr.
1/1 700,- 700,-

Pol.

Německo - Výmarská republika, 1919 - 1933

Stav

V.cena

D.cena

1831. AR Medaile 1925 - K úmrtní presidenta Friedricha Eberta. Hlava zprava, opis
/ 5-řádkový nápis ve čtverci, letopočty, větvičky. Ag 34 mm (15, 00 g)
0/0 2000,- --.-

Pol.

Německo - Výmarská republika, 1919 - 1933

Stav

V.cena

D.cena

1832. AE Plaketa 1930 - Na památku úspěšného letu vzducholodě LZ 127
27. 8. 1930. Mapa letu, vzducholoď, opis. Cu 69 x 69 mm
1 2000,- --.-

Pol.

Německo - III. říše, 1933 - 1945

Stav

V.cena

D.cena

1833. AE Medaile 1937 - Mezinárodní lovecká výstava v Berlíně. Trofej, mezi
parohy svastika / 3-řádkový nápis, opis. Pozlac Zn 40 mm, řetízek k zav.
1/1 700,- 700,-

Pol.

Německo, Karl Goetz, 1875 - 1950

Stav

V.cena

D.cena

1834. 25 Pfennig 1908 - Návrh mince. Větvička, hodnota a nápis / Orel
s korunou, letopočet. Cu 22 mm, Kien.78b
0/0 800,- 2600,-

Pol.

Německo, Karl Goetz, 1875 - 1950

Stav

V.cena

D.cena

1835. 25 Pfennig 1908 - Návrh mince. Hodnota, nápis a letopočet / Korunovaný
znak, opis. Cu 22 mm
0/0 800,- 2400,-

Pol.

Německo, Karl Goetz, 1875 - 1950

Stav

V.cena

D.cena

1836. 3 Marka 1913 - Návrh mince. Wilhelm II. zprava, opis / Orlice a znak, opis.
Cu 33 mm, lak.
0/0 800,- 950,-

Pol.

Německo, Karl Goetz, 1875 - 1950

Stav

V.cena

D.cena

1837. 10 Marka 1913 - Návrh mince. Wilhelm II. zprava, opis / Koruna, žezlo,
opis. Cu 20 mm, Kien.76d
0/0 800,- 950,-

Pol.

Německo, Karl Goetz, 1875 - 1950

Stav

V.cena

D.cena

1838. 10 Marka 1913 - Návrh mince. Ludwig III. zleva, opis / Koruna, žezlo,
opis. Cu 20 mm
0/0 800,- 950,-

Pol.

Německo, Karl Goetz, 1875 - 1950

Stav

V.cena

D.cena

1839. 20 Marka 1913 - Návrh mince. Ludwig III. zleva, opis / Mladík nese korunu,
orel, opis. Cu 22 mm, Kien.77e
0/0 800,- 1100,-

Pol.

Německo, Karl Goetz, 1875 - 1950

Stav

V.cena

D.cena

1840. 20 Marka 1913 - Návrh mince. Wilhelm II. zprava, opis / Mladík nese korunu,
orel, opis. Cu 22 mm
0/0 800,- 1100,-

Pol.

Německo, Karl Goetz, 1875 - 1950

Stav

V.cena

D.cena

1841. AR Medaile 1927 - 80. narozeniny presidenta Hindenburga. Hlava zprava,
opis a letopočty / Říšský a rodový znak, dvě přilbice, opis.
Ag 900, 36 mm, Kien.386
0/0 600,- --.-
1842. AR Medaile 1927 - 80. narozeniny presidenta Hindenburga. Hlava zprava,
opis a letopočty / Říšský a rodový znak, dvě přilbice, opis.
Ag 900, 36 mm (24,85 g), Kien.386
0/0 600,- --.-

Pol.

Německo, Karl Goetz, 1875 - 1950

Stav

V.cena

D.cena

1843. AR Medaile 1930 - Znovu svobodu Porýní. Lidé kolem bohyně Rýna, opis /
Neptun s trojzubcem ve vodě, v pozadí hrad, opis. Ag 35,5 mm, Kien.450,
pův. papírová etue
0/0 700,- 1600,-

Pol.

Švédsko

Stav

V.cena

D.cena

1844. AE Medaile 1714 - Hlava Carla XII. zprava, opis / Bohyně obětuje na oltáři,
před ním král, nahoře andílek, v ex. letopočet. Patin. Sn 43 mm
1/1 600,- --.-

Pol.

Uhersko

Stav

V.cena

D.cena

1845. AR Medaile 1903 - K 300. výročí povstání. Poprsí Rákocziho čelně, opis /
Korunovaný znak, opis. Ag 30 mm (11,20 g)
0/0 1000,- 1300,-

Pol.

USA

Stav

V.cena

D.cena

1846. AE Medaile 1892 - K 400. výročí objevení Ameriky. Hlava Liberty zleva, opis
/ Scéna přistání prvních osadníků v Americe, opis. Cu 90 mm R!
0/0 7000,- --.-
1847. AE Medaile 1904 - Stříbrná medaile světové výstavy v Sant Louis. Alegorie,
opis / Orel, delfíni. Br 67 x 67 mm, pův. etue
0/0 700,- 750,-
1848. AE Medaile 1961 - K inauguraci J. F. Kennedyho. Poprsí zleva, opis /
Znak, pochodně, 9-řádkový nápis, opis. Br 34 mm
1/1 300,- --.-
1849. AE Medaile 1961 - K inauguraci W. J. Clintona. Poprsí částečně zleva,
opis / Bílý dům, 6-řádkový nápis. Cu 34 mm
1/1 200,- --.-

Pol.

Vatikán, Pius VI., 1775 - 1799

Stav

V.cena

D.cena

1850. AR Medaile 1782 (I. Donner) - Poprsí papeže zprava, opis / 5-řádkový nápis.
Ag 38 mm (17,45 g), rysky
1/1 2400,- --.-


Předchozí strana
Previous page

Na začátek stránky
Top page

Následující strana
Next page

Copyright 2007 AUREA Numismatika s.r.o.