AUREA Numismatika s.r.o.

Nabídkový katalog na aukci dne 8. prosince 2007
Auction catalogue - 8 December 2007

Pol.

Rakousko - Uhersko

Stav

V.cena

D.cena

1. Rytířský kříž Zlatého rouna, náhrdelní dekorace, stříbro zlacené, smalty,
značeno, puncováno, pěkná klenotnická práce z 20. - 30. let 20 století, stará
stuha, Marko.008j
I-II 30000,- 30000,-

Pol.

Rakousko - Uhersko

Stav

V.cena

D.cena

2. Vojenský řád Marie Terezie, komandérský kříž, stříbro zlacené, smalty,
značeno "CFR" (C. F. Rothe), puncováno, krásná sběratelská kopie,
30. - 50. léta 20. století, Marko.013
I 36000,- 36000,-

Pol.

Rakousko - Uhersko

Stav

V.cena

D.cena

3. Vojenský řád Marie Terezie, miniatura rytířského kříže, stříbro zlacené, smalty,
neznačeno, nepuncováno, výroba pravděpodobně Rothe Wien po roce 1945, Marko. -
I-II 4000,- 4000,-

Pol.

Rakousko - Uhersko

Stav

V.cena

D.cena

4. Vojenský řád Marie Terezie, statut řádu, 46 stran textu, Wien 1811, vázané
v měkkých deskách, bezvadně zachovalé
I 10000,- 10000,-

Pol.

Rakousko - Uhersko

Stav

V.cena

D.cena

5. Řád svatého Štěpána, řádová hvězda velkokříže, zlato, stříbro, smalty, značeno
C. F. ROTHE WIEN, punc. 2x "A", na jehle a na očku punc pro stříbro, výroba
do roku 1880/90, Marko.025f
I 220000,- 220000,-

Pol.

Rakousko - Uhersko

Stav

V.cena

D.cena

6. Řád svatého Štěpána, malý kříž řádu s malou dekorací velkokříže, stříbro zlacené,
zlato, smalty, puncováno "Diana", přepuncováno novým rakouským puncem po roce
1922, Marko.028+K01
I 50000,- 50000,-

Pol.

Rakousko - Uhersko

Stav

V.cena

D.cena

7. Leopoldův řád, kolana řádu, stříbro zlacené, značeno, puncováno, výroba
po roce 1920, Marko.031, krásná zlatnická práce, pěkná patina
I 70000,- 70000,-

Pol.

Rakousko - Uhersko

Stav

V.cena

D.cena

8. Leopoldův řád, řádová hvězda, zlato, stříbro, smalty, značeno C. F. ROTHE WIEN,
na jehle punc. 2x "A", punc pro stříbro a značka FR ve středu na rubní straně,
výroba do roku 1918, Marko.036f, opr. smalt na dvou ramenech
I 100000,- 160000,-

Pol.

Rakousko - Uhersko

Stav

V.cena

D.cena

9. Leopoldův řád, komandérský kříž s válečnou dekorací a meči, stříbro zlacené,
smalty, v líci značeno "CFR" (F. Rothe), punc., ryzost 800, výroba po roce 1918,
Marko.048b
I 30000,- 34000,-

Pol.

Rakousko - Uhersko

Stav

V.cena

D.cena

10. Leopoldův řád, rytířský kříž, zlato, smalty, značeno "FR" (Franz Rothe), punc.
750 na kroužku a pendiliích, výroba do roku 1867, původní stuha, Marko.051c
I 70000,- 70000,-

Pol.

Rakousko - Uhersko

Stav

V.cena

D.cena

11. Leopoldův řád, rytířský kříž s malou dekorací komandérského kříže, stříbro
zlacené, smalty, značeno "VM" (Vincenc Mayer), puncováno "Diana", miniatura
bronz zlacená, smalty, neznačená, orig. etue značená rakouským znakem,
Marko.051f+K10
I 40000,- 40000,-

Pol.

Rakousko - Uhersko

Stav

V.cena

D.cena

12. Leopoldův řád, rytířský kříž, bronz zlacená, smalty, značeno na reversu
ROZET FISCHMEISTER, Marko.051g, původní etue
II 26000,- 30000,-

Pol.

Rakousko - Uhersko

Stav

V.cena

D.cena

13. Leopoldův řád, rytířský kříž s válečnou dekorací, zlato, smalty, značeno "FR"
(Franz Rothe), puncováno, zn. "A", Marko.052b
I 70000,- 70000,-

Pol.

Rakousko - Uhersko

Stav

V.cena

D.cena

14. Leopoldův řád, rytířský kříž s válečnou dekorací, bronz zlacená, smalty, značeno
na reversu ROZET FISCHMEISTER, výroba do roku 1880/90, orig. etue
MORITZ TILLER WIEN, Marko.052d
II 26000,- 30000,-

Pol.

Rakousko - Uhersko

Stav

V.cena

D.cena

15. Leopoldův řád, malá dekorace hvězdy velkokříže s válečnou dekorací a meči na
rytířském kříži s válečnou dekorací, bronz zlacená, smalty, neznačeno,
nepuncováno, Marko.052d+K09
I 36000,- 36000,-

Pol.

Rakousko - Uhersko

Stav

V.cena

D.cena

16. Leopoldův řád, statut řádu, 23 stran textu, 5 litografických tabulí, 48 x 32 cm,
Wien 1808, vázáno v červených plátěných deskách se zlatým písmem
I 5000,- 5000,-

Pol.

Rakousko - Uhersko

Stav

V.cena

D.cena

17. Leopoldův řád, dekret rytířského kříže řádu na jméno Johann von Friedl, udělen
31. 10. 1912, orig. podpis Františka Josefa I., suchá pečet, pergamen, uložen
v ochranných červených deskách se zlatým písmem
I 15000,- 15000,-

Pol.

Rakousko - Uhersko

Stav

V.cena

D.cena

18. Řád železné koruny, kolana řádu, stříbro zlacené, smalty, značeno FR (F. Rothe),
puncováno na každém druhém článku, výroba před rokem 1918, Marko.055c
I-II 70000,- 70000,-

Pol.

Rakousko - Uhersko

Stav

V.cena

D.cena

19. Řád železné koruny, klenot I. třídy, bronz zlacená, smalty, značeno F. BRAUN
IN WIEN, na pendiliích značka pro bronz, Marko.057g, střed. medailon opravován
II 40000,- 40000,-

Pol.

Rakousko - Uhersko

Stav

V.cena

D.cena

20. Řád železné koruny, klenot I. třídy s válečnou dekorací, bronz zlacená, smalty,
neznačeno, na závěsu značka pro bronz, Marko.058c, původní šerpa
I-II 70000,- 80000,-

Pol.

Rakousko - Uhersko

Stav

V.cena

D.cena

21. Řád železné koruny, malá dekorace hvězdy I. třídy s válečnou dekorací, bílý kov,
smalty, neznačeno, nepuncováno, původní stuha, Marko.K13
I 40000,- 40000,-

Pol.

Rakousko - Uhersko

Stav

V.cena

D.cena

22. Řád železné koruny, řádová hvězda s válečnou dekorací a meči, stříbro, zlacená
bronz, smalty, značeno C. F. ROTHE WIEN, nepunc., výroba po roce 1917, Marko.064
I 50000,- 55000,-

Pol.

Rakousko - Uhersko

Stav

V.cena

D.cena

23. Řád železné koruny, II. třída, zlato, smalty, značeno F. ROTHE WIEN, puncováno,
původní stuha, orig. etue ROTHE NEFFE WIEN, Marko.067d
I 90000,- 110000,-

Pol.

Rakousko - Uhersko

Stav

V.cena

D.cena

24. Řád železné koruny, II. třída, bronz zlacená, smalty, značeno na pendiliích
A. E. KÖCHERT - WIEN, šířka koruny 26 mm, Marko.067e
I 38000,- 40000,-

Pol.

Rakousko - Uhersko

Stav

V.cena

D.cena

25. Řád železné koruny, II. třída, bronz zlacená, smalty, neznačeno, na závěsu
značka pro bronz, šířka koruny 30 mm, Marko.067e
I 32000,- 48000,-

Pol.

Rakousko - Uhersko

Stav

V.cena

D.cena

26. Řád železné koruny, II. třída s válečnou dekorací a meči, bronz zlacená, smalty,
neznačeno, značka pro bronz, Marko.069b, opr. smalt na ratolesti vál. dekorace
I 30000,- 50000,-

Pol.

Rakousko - Uhersko

Stav

V.cena

D.cena

27. Řád železné koruny, III. třída, zlato, smalty, značeno na rubní straně pendílií
ROTHE WIEN, nepuncováno, vydání do roku 1867, orig. stará etue, Marko.073e
I-II 90000,- 90000,-

Pol.

Rakousko - Uhersko

Stav

V.cena

D.cena

28. Řád železné koruny, III. třída, zlato, smalty, značeno "FR" (Franz Rothe),
puncováno, pův. stuha, orig. etue ROTHE WIEN, na spodní straně"1885 No.104"
Marko.073f
I 28000,- 44000,-

Pol.

Rakousko - Uhersko

Stav

V.cena

D.cena

29. Řád železné koruny, miniatura III. třídy, zlato, smalty, neznačeno, nepuncováno,
Marko. -
I 5000,- 11000,-

Pol.

Rakousko - Uhersko

Stav

V.cena

D.cena

30. Řád železné koruny, III. třída s válečnou dekorací a meči, zlato, smalty, značeno
"FR" (Franz Rothe), puncováno, původní stuha, orig. etue ROTHE NEFFE WIEN,
na spodní straně "No. 491 1910", Marko.074c
I 26000,- 44000,-

Pol.

Rakousko - Uhersko

Stav

V.cena

D.cena

31. Řád železné koruny, III. třída s válečnou dekorací a meči, bronz zlacená,
smalty, značeno A. E. KÖCHERT WIEN, orig. etue, Marko.074e
I-II 9000,- 16000,-

Pol.

Rakousko - Uhersko

Stav

V.cena

D.cena

32. Řád železné koruny, III. třída s válečnou dekorací, meči a malou dekorací,
bronz zlacená, smalty, značeno ROZET FISCHMEISTER, orig. etue značená
rakouským znakem, Marko.074e+K17
I 18000,- 18000,-

Pol.

Rakousko - Uhersko

Stav

V.cena

D.cena

33. Řád železné koruny, III. třída s válečnou dekorací, rudolfovou korunou, meči
a malou dekorací II. třídy, bronz zlacená, smalty, neznačeno, Marko.074g+K17
I-II 15000,- 26000,-

Pol.

Rakousko - Uhersko

Stav

V.cena

D.cena

34. Řád železné koruny, statut řádu, 38 stran textu, 8 litografických tabulí,
40 x 28,5 cm, vázáno v modrých plátěných deskách se zlatým písmem
I 5000,- --.-

Pol.

Rakousko - Uhersko

Stav

V.cena

D.cena

35. Řád železné koruny, dekret řádu III. třídy s válečnou dekorací, udělen
na jméno generalmajor Franz Cvrček 6. 5. 1915, suchá pečet, podpis
I 10000,- 10000,-

Pol.

Rakousko - Uhersko

Stav

V.cena

D.cena

36. Řád Františka Josefa, hvězda velkokříže řádu, zlato, stříbro, smalty, značeno
VINC. MAYER´S SÖHNE WIEN, puncováno na korpusu a na pařátech orla, Marko.083d
I 80000,- 85000,-

Pol.

Rakousko - Uhersko

Stav

V.cena

D.cena

37. Řád Františka Josefa, hvězda velkokříže řádu, bronz zlacená, stříbro, smalty,
značeno "G", VINC. MAYER´S SÖHNE WIEN, nepuncováno, Marko.083f
I-II 55000,- 70000,-

Pol.

Rakousko - Uhersko

Stav

V.cena

D.cena

38. Řád Františka Josefa, komandérský kříž, zlato, smalty, značeno "CR", puncováno,
původní civilní stuha, originální etue datovaná 1916, Marko.086c
I-II 40000,- 48000,-

Pol.

Rakousko - Uhersko

Stav

V.cena

D.cena

39. Řád Františka Josefa, komandérský kříž, zlato, smalty, značeno "VM" (Vincenc
Mayer), puncováno, původní civilní stuha, Marko.086c
I-II 34000,- 44000,-

Pol.

Rakousko - Uhersko

Stav

V.cena

D.cena

40. Řád Františka Josefa, komandérský kříž, bronz zlacená, smalty, značeno
V. MAYER´S SÖHNE WIEN, stuha vojenská patrně novější, Marko.086e
I-II 20000,- 32000,-

Pol.

Rakousko - Uhersko

Stav

V.cena

D.cena

41. Řád Františka Josefa, komandérský kříž s meči, stříbro zlacené, smalty,
značeno nečitelně, puncováno "800" a rakouské puncy, 20. léta 20. století
I 20000,- 32000,-

Pol.

Rakousko - Uhersko

Stav

V.cena

D.cena

42. Řád Františka Josefa, hvězda komandérského kříže, bronz zlacená, stříbro,
smalty, odstraněna válečná dekorace, značeno "C", VINC. MAYER´S SÖHNE WIEN,
nepuncováno, Marko.091d
II 26000,- 42000,-

Pol.

Rakousko - Uhersko

Stav

V.cena

D.cena

43. Řád Františka Josefa, důstojnický kříž, zlato, smalty, značeno VINC. MAYER´S
SÖHNE WIEN, puncováno, orig. etue značená V. MAYER´S SÖHNE, datováno
1909, Marko.093a
I 50000,- 70000,-

Pol.

Rakousko - Uhersko

Stav

V.cena

D.cena

44. Řád Františka Josefa, důstojnický kříž, bronz zlacená, smalty, značeno
ROZET AND FISCHMEISTER, punc pro bronz, Marko.093c
I-II 24000,- 36000,-

Pol.

Rakousko - Uhersko

Stav

V.cena

D.cena

45. Řád Františka Josefa, důstojnický kříž, bronz zlacená, smalty, neznačeno
Marko.093c
I-II 24000,- 32000,-

Pol.

Rakousko - Uhersko

Stav

V.cena

D.cena

46. Řád Františka Josefa, důstojnický kříž s válečnou dekorací, bronz zlacená,
smalty, značeno VINC. MAYER´S SÖHNE WIEN, Marko.094f, nep. poškozené
smalty
II 18000,- 30000,-

Pol.

Rakousko - Uhersko

Stav

V.cena

D.cena

47. Řád Františka Josefa, rytířský kříž, zlato, smalty, značeno V. MAYER´S SÖHNE
IN WIEN, puncováno, civilní stuha, orig. etue V. MAYER´S SÖHNE, datována 1899,
Marko.098c
I 9000,- 24000,-

Pol.

Rakousko - Uhersko

Stav

V.cena

D.cena

48. Řád Františka Josefa, rytířský kříž s malou dekorací komandérského kříže,
zlato, smalty, značeno V. MAYER´S SÖHNE IN WIEN, puncováno, civilní stuha,
orig. etue značená ED. REIMER PRAG, GRABEN 33, Marko.098c+K21
I 24000,- 30000,-

Pol.

Rakousko - Uhersko

Stav

V.cena

D.cena

49. Řád Františka Josefa, rytířský kříž, bronz zlacená, smalty, značeno K. BÖHM
WIEN, Marko.098e, nep. poškozený smalt na rubu
I-II 3000,- 7500,-

Pol.

Rakousko - Uhersko

Stav

V.cena

D.cena

50. Řád Františka Josefa, miniatura rytířského kříže, velké provedení, zlato, smalty,
značeno "VM" (Vincenc Mayer), puncováno, původní řetízek, značeno "VM",
puncován, Marko.99b
I 15000,- 15000,-


Na začátek stránky
Top page

Následující strana
Next page

Copyright 2007 AUREA Numismatika s.r.o.