AUREA Numismatika s.r.o.

Nabídkový katalog na aukci dne 8. prosince 2007
Auction catalogue - 8 December 2007

Pol.

Rakousko - Uhersko

Stav

V.cena

D.cena

101. Válečný kříž za civilní zásluhy, III. třída, stříbro, smalty, značeno "AH",
puncováno, 2x "A", orig. etue, Marko.153b
I 2400,- 3800,-

Pol.

Rakousko - Uhersko

Stav

V.cena

D.cena

102. Válečný kříž za civilní zásluhy, IV. třída, bronz zlacená, značeno "WZ",
orig. etue, Marko.154
I 2600,- 3200,-

Pol.

Rakousko - Uhersko

Stav

V.cena

D.cena

103. Válečný kříž za civilní zásluhy, originální etue pro II. až IV. třídu, neznačená I-II 500,- 2000,-

Pol.

Rakousko - Uhersko

Stav

V.cena

D.cena

104. Válečný kříž za civilní zásluhy, dekret II. třídy na jméno Dr. Franz Vogl,
udělen 26. 4. 1917, suchá pečet a podpis
I-II 500,- 500,-

Pol.

Rakousko - Uhersko

Stav

V.cena

D.cena

105. Čestné vyznamenání Za zásluhy o Červený kříž, I. třída s válečnou dekorací,
stříbro, smalty, značeno "SS" (F. Souval), puncováno, původní stuha, orig. etue
značená ROTHE NEFFE WIEN, Marko.157a
I 30000,- 46000,-

Pol.

Rakousko - Uhersko

Stav

V.cena

D.cena

106. Čestné vyznamenání Za zásluhy o Červený kříž, důstojnický kříž s válečnou
dekorací, stříbro, smalty, značeno "G.A.C.", puncováno, Marko.159a
I 12000,- 15000,-

Pol.

Rakousko - Uhersko

Stav

V.cena

D.cena

107. Čestné vyznamenání Za zásluhy o Červený kříž, důstojnický kříž s válečnou
dekorací, stříbro, smalty, značeno "G.A.C.", puncováno, varianta s malým
písmem v medailonu, tmavým smaltem, kříž výrazně vyklenutý, Marko.159a
I-II 12000,- 12000,-

Pol.

Rakousko - Uhersko

Stav

V.cena

D.cena

108. Čestné vyznamenání Za zásluhy o Červený kříž, II. třída, stříbro, smalty,
neznačeno, nepuncováno, orig. etue značená V. MAYERS SÖHNE WIEN,
Marko.160a
I 3000,- 3600,-

Pol.

Rakousko - Uhersko

Stav

V.cena

D.cena

109. Čestné vyznamenání Za zásluhy o Červený kříž, II. třída s válečnou dekorací,
stříbro, smalty, značeno, puncováno, orig. etue značená G. A. SCHEID WIEN,
Marko.161a
I 2400,- 3600,-

Pol.

Rakousko - Uhersko

Stav

V.cena

D.cena

110. Čestné vyznamenání Za zásluhy o Červený kříž, stříbrná medaile, stříbro, smalty,
značeno (R. Souval), puncováno (Diana) a "A", Marko.162
I 4000,- 7000,-

Pol.

Rakousko - Uhersko

Stav

V.cena

D.cena

111. Čestné vyznamenání Za zásluhy o Červený kříž, stříbrná medaile s válečnou
dekorací, stříbro, smalty, značeno "SS" (R. Souval), puncováno, Marko.163a
I 2000,- --.-

Pol.

Rakousko - Uhersko

Stav

V.cena

D.cena

112. Čestné vyznamenání Za zásluhy o Červený kříž, stříbrná medaile s válečnou
dekorací na dámské stuze, stříbro, smalty, značeno, puncováno, Marko.163a
I 2000,- 2000,-

Pol.

Rakousko - Uhersko

Stav

V.cena

D.cena

113. Čestné vyznamenání Za zásluhy o Červený kříž, miniatura stříbrné medaile
s válečnou dekorací na dámské stuze, stříbro, smalty, neznačeno, nepuncováno,
Marko. -
I 1500,- --.-

Pol.

Rakousko - Uhersko

Stav

V.cena

D.cena

114. Čestné vyznamenání Za zásluhy o Červený kříž, bronzová medaile, bronz, smalty,
neznačeno, orig. etue, Marko.164a
I 1200,- 1900,-

Pol.

Rakousko - Uhersko

Stav

V.cena

D.cena

115. Čestné vyznamenání Za zásluhy o Červený kříž, bronzová medaile s válečnou
dekorací, bronz, smalty, neznačeno, orig. etue, Marko.165a
I 1500,- 1500,-

Pol.

Rakousko - Uhersko

Stav

V.cena

D.cena

116. Čestné vyznamenání Za zásluhy o Červený kříž, dekret k dekoraci II. třídy
na jméno Václav Macourek, udělen 30. 5. 1915, č. 2341, faximile podpisu
Franze Salvatora, přiložen ochranný tubus s adresou, poštovními nálepkami
a razítky, velmi dekorativní
I-II 1000,- 3200,-

Pol.

Rakousko - Uhersko

Stav

V.cena

D.cena

117. Čestné vyznamenání Za zásluhy o Červený kříž, dekret k dekoraci II. třídy
s válečnou dekorací na jméno Václav Macourek, udělen 13. 9. 1917, č. 25698,
faximile podpisu Franze Salvatora, velmi dekorativní
I-II 1000,- 1900,-

Pol.

Rakousko - Uhersko

Stav

V.cena

D.cena

118. Řád německých rytířů, kříž Mariánů, I. třída, stříbro, smalty, značeno "FR"
(Franz Rothe), puncováno, původní stuha, orig. etue značená ROTHE NEFFE WIEN,
Marko.166b
I 30000,- 55000,-

Pol.

Rakousko - Uhersko

Stav

V.cena

D.cena

119. Řád německých rytířů, kříž Mariánů, II. třída, stříbro, smalty, značeno "HUW"
puncováno "A", Marko.167c
I 4000,- 12000,-

Pol.

Rakousko - Uhersko

Stav

V.cena

D.cena

120. Řád německých rytířů, kříž Mariánů, dekret na jméno Bernhardt Ritter
von Weltrubsky, č. 8317, udělen 15. 4. 1918, suchá pečet, podpis velmistra řádu
I 2000,- 18000,-

Pol.

Rakousko - Uhersko

Stav

V.cena

D.cena

121. Řád německých rytířů, náprsní kříž profesního rytíře, stříbro, smalty, značeno
"FR" (Franz Rothe), na jehle C. F. ROTHE WIEN, puncováno, 2x "A", Marko.172a,
mimořádně krásná zachovalost
I 26000,- 40000,-

Pol.

Rakousko - Uhersko

Stav

V.cena

D.cena

122. Jubilejní medaile k 200-letému trvání K. u. K. Hoch. u. Deutschmeister Inft.
Reg. No. 4, 1696 - 1896, bronz, značeno SCHWERDTNER, Marko.179
I-II 500,- 500,-

Pol.

Rakousko - Uhersko

Stav

V.cena

D.cena

123. Suverénní vojenský a špitální řád sv. Jana Jeruzalémského z Rhodu a Malty,
záslužný nákrční kříž s válečnou dekorací, stříbro zlacené, smalty,
puncováno "A", punc "935", původní dámská stuha, Marko.196
I 15000,- 19000,-

Pol.

Rakousko - Uhersko

Stav

V.cena

D.cena

124. Suverénní vojenský a špitální řád sv. Jana Jeruzalémského z Rhodu a Malty,
záslužný náprsní kříž, stříbro zlacené, smalty, neznačeno, nepuncováno,
původní stuha, orig. etue, Marko.199
I 5000,- 15000,-

Pol.

Rakousko - Uhersko

Stav

V.cena

D.cena

125. Medaile za statečnost, stříbrná medaile, I. vydání 1789 - 1792, Josef II.,
stříbro, signováno J. N. WIRT F., 40 mm (17,23 g), Marko.212
II-III 50000,- 75000,-

Pol.

Rakousko - Uhersko

Stav

V.cena

D.cena

126. Medaile za statečnost, stříbrná medaile, II. vydání 1792 - 1804, František II.,
stříbro, signováno J. N. WIRT F., 40 mm (17,35 g), Marko.214
II-III 30000,- 30000,-

Pol.

Rakousko - Uhersko

Stav

V.cena

D.cena

127. Medaile za statečnost, stříbrná medaile, III. vydání 1804 - 1839, František II.,
stříbro, signováno I. HARNISCH F., 40 mm (17,45 g), Marko.216
I 32000,- 40000,-

Pol.

Rakousko - Uhersko

Stav

V.cena

D.cena

128. Medaile za statečnost, stříbrná medaile, I. třída, IV. vydání 1839 - 1849,
Ferdinand I., stříbro, signováno I. D. BOEHM. F., 40 mm (17,44 g), Marko.218
I-II 24000,- 30000,-

Pol.

Rakousko - Uhersko

Stav

V.cena

D.cena

129. Medaile za statečnost, stříbrná medaile, II. třída, IV. vydání po roce 1848,
Ferdinand I., stříbro, signováno K. LANGE, 31 mm (17,49 g), oválné ouško,
Marko.219a
II 14000,- 22000,-

Pol.

Rakousko - Uhersko

Stav

V.cena

D.cena

130. Medaile za statečnost, stříbrná medaile, II. třída, IV. vydání po roce 1848,
Ferdinand I., stříbro, signováno K. LANGE, 31 mm (17,40 g), malé oválné ouško
na stopce, Marko.219b, nep. pošpiněná stuha
II 14000,- 22000,-

Pol.

Rakousko - Uhersko

Stav

V.cena

D.cena

131. Medaile za statečnost, stříbrná medaile, I. třída, V. vydání 1849 - 1859,
František Josef I., stříbro, nesignováno, 40 mm (17,42 g), Marko.221
I 9000,- 22000,-

Pol.

Rakousko - Uhersko

Stav

V.cena

D.cena

132. Medaile za statečnost, stříbrná medaile, II. třída, V. vydání 1849 - 1859,
František Josef I., stříbro, signováno K. LANGE, 31 mm (17,44 g), Marko.222
I 6000,- 13000,-

Pol.

Rakousko - Uhersko

Stav

V.cena

D.cena

133. Medaile za statečnost, stříbrná medaile, I. třída, VI. vydání 1859 - 1866,
František Josef I., stříbro, nesignováno, 40 mm (17,50 g), Marko.224
I 9000,- 19000,-

Pol.

Rakousko - Uhersko

Stav

V.cena

D.cena

134. Medaile za statečnost, stříbrná medaile, II. třída, VI. vydání 1859 - 1866,
František Josef I., stříbro, nesignováno, 31 mm (17,45 g), Marko.225
I-II 6000,- 9500,-

Pol.

Rakousko - Uhersko

Stav

V.cena

D.cena

135. Medaile za statečnost, zlatá medaile, VII. vydání 1866 - 1914, Fr. Josef I.,
zlato, signováno LEISEK, puncováno "A", 40 mm (27,93 g), Marko.226
I 34000,- 65000,-

Pol.

Rakousko - Uhersko

Stav

V.cena

D.cena

136. Medaile za statečnost, stříbrná medaile, I. třída 2x udělená, VII. vydání 1866 -
1914, František Josef I., stříbro, signováno LEISEK, nepuncováno, vydání do roku
1867, páska na stuze značená ZIMBLER WIEN, 40 mm (17,82 g), Marko.227a+A11
I 4000,- 7500,-

Pol.

Rakousko - Uhersko

Stav

V.cena

D.cena

137. Medaile za statečnost, stříbrná medaile, I. třída s meči 2x udělená, VII. vydání
1866 - 1917, František Josef I.,stříbro, signováno LEISEK, puncováno "A", páska
s meči, stříbrná, značeno, puncováno, Marko.227b+A05
I 5000,- 6000,-

Pol.

Rakousko - Uhersko

Stav

V.cena

D.cena

138. Medaile za statečnost, stříbrná medaile, II. třída, VII. vydání 1866 - 1914,
František Josef I., stříbro, signováno TAUTENHAYN, puncováno "A",
31 mm (17,46 g), Marko.228b
I-II 1800,- 7000,-

Pol.

Rakousko - Uhersko

Stav

V.cena

D.cena

139. Medaile za statečnost, zlatá medaile s meči 2x udělená, VIII. vydání 1914 -
1917, František Josef I., bronz zlacená, nesignováno, 40 mm, Marko.229f+A05
I 1000,- 5500,-

Pol.

Rakousko - Uhersko

Stav

V.cena

D.cena

140. Medaile za statečnost, stříbrná medaile, I. třída 3x udělená, VIII. vydání 1914 -
1917, František Josef I., bílý kov, nesignováno, pásky na stuze značeny,
Marko.230b+A10a
I 1600,- 2400,-

Pol.

Rakousko - Uhersko

Stav

V.cena

D.cena

141. Medaile za statečnost, stříbrná medaile, II. třída 2x udělená, VIII. vydání 1914 -
1917, František Josef I., stříbro, signováno TAUTENHAYN, nepuncováno, páska
na stuze značená ZIMBLER WIEN, Marko.231a+A11a
I-II 1000,- 1000,-

Pol.

Rakousko - Uhersko

Stav

V.cena

D.cena

142. Medaile za statečnost, bronzová medaile 3x udělená, VIII. vydání 1914 - 1917,
František Josef I., bronz, signováno TAUTENHAYN, páska neznačená,
Marko.232a+A10
I-II 400,- 500,-

Pol.

Rakousko - Uhersko

Stav

V.cena

D.cena

143. Medaile za statečnost, zlatá medaile pro důstojníky s "K" na stuze, IX. vydání
1917 - 1918, Karel, bronz zlacená, signováno KAUTSCH, na hraně značena
BRONZE, původní stuha s našitým zlatým "K", Marko.233c+A01
II 8000,- 13000,-

Pol.

Rakousko - Uhersko

Stav

V.cena

D.cena

144. Medaile za statečnost, stříbrná medaile pro důstojníky s "K" na stuze,
IX. vydání 1917 - 1918, Karel, stříbro, signováno KAUTSCH, nepuncováno,
původní stuha s našitým stříbrným "K", Marko.234a+A02
I 3000,- 6000,-

Pol.

Rakousko - Uhersko

Stav

V.cena

D.cena

145. Medaile za statečnost, stříbrná medaile, I. třída, IX. vydání 1917 - 1918,
Karel, náhradní kov stříbřený, nesignováno, Marko.234d
I 1000,- 1700,-

Pol.

Rakousko - Uhersko

Stav

V.cena

D.cena

146. Medaile za statečnost, stříbrná medaile, II. třída 2x udělená, IX. vydání 1917 -
1918, Karel, stříbro, signováno KAUTSCH, puncováno "A", páska na stuze
značená ZIMBLER WIEN, Marko.235a+A11a
I 400,- 650,-

Pol.

Rakousko - Uhersko

Stav

V.cena

D.cena

147. Medaile za statečnost, bronzová medaile 3x udělená, IX. vydání 1917 - 1918,
Karel, bronz, signováno KAUTSCH, pásky neznačené, Marko.236a+A10b
I-II 400,- 850,-

Pol.

Rakousko - Uhersko

Stav

V.cena

D.cena

148. Medaile za statečnost, legitimace na druhou sponu ke stříbrné medaili II. třídy,
udělena na jméno Emanuel Řehoř 8. 1. 1918, K. u. K. Batt. 2/Feld Art. Regt. Nr. 119
II 200,- 260,-

Pol.

Rakousko - Uhersko

Stav

V.cena

D.cena

149. Zlatá záslužná medaile za dobré vyučování z roku 1774, bronz zlacená,
značeno A. W., 45 mm, Marko.318
II 2000,- 2000,-

Pol.

Rakousko - Uhersko

Stav

V.cena

D.cena

150. Zlatá záslužná medaile za dobré výsledky z roku 1776, bronz zlacená,
značeno F. WÜRT. F, 38 mm, Marko.319
II 2000,- 2000,-


Předchozí strana
Previous page

Na začátek stránky
Top page

Následující strana
Next page

Copyright 2007 AUREA Numismatika s.r.o.