AUREA Numismatika s.r.o.

Nabídkový katalog na aukci dne 8. prosince 2007
Auction catalogue - 8 December 2007

Pol.

Rakousko - Uhersko

Stav

V.cena

D.cena

151. Medaile pro katolické řádové sestry 1917, stříbrná medaile zasloužilým sestrám
v R-U vojenských nemocnicích, pat. stříbro, značeno HANS SCHWATHE XII. 1915,
puncováno (Diana), orig. etue značená BRÜDER SCHNEIDER, Marko.331a
I 15000,- 17000,-

Pol.

Rakousko - Uhersko

Stav

V.cena

D.cena

152. Čestná medaile za 25-letou záslužnou činnost na poli hasičském a záchranářském,
bronz zlacená, Marko.333
I 400,- 550,-

Pol.

Rakousko - Uhersko

Stav

V.cena

D.cena

153. Bělehradská medaile 1789, latinský text, Marko.335 I 5000,- 6000,-

Pol.

Rakousko - Uhersko

Stav

V.cena

D.cena

154. Vojenská záslužná medaile Tyrolské výzvy za boj proti Francii z roku 1796,
stříbrná medaile pro důstojníky, stříbro, značeno I. N. WIRT. F., 40 mm (16,6 g),
Marko.344
I-II 13000,- 19000,-

Pol.

Rakousko - Uhersko

Stav

V.cena

D.cena

155. Vojenská záslužná medaile Tyrolské výzvy za boj proti Francii z roku 1796,
stříbrná medaile pro poddůstojníky a mužstvo, stříbro, značeno I. N. WIRT. F.,
35 mm (13,29 g), Marko.345
I 8000,- 15000,-

Pol.

Rakousko - Uhersko

Stav

V.cena

D.cena

156. Vojenská pamětní medaile Tyrolské výzvy z roku 1797, stříbrná medaile pro
poddůstojníky a mužstvo, stříbro, značeno I. N. WÜRT. F., 39 mm (17,44 g),
Marko.348
I 3000,- 5000,-

Pol.

Rakousko - Uhersko

Stav

V.cena

D.cena

157. Vojenská záslužná medaile dolnorakouské mobilizační výzvy z roku 1797, velká
stříbrná medaile pro subalterní důstojníky, stříbro, značeno I. N. WÜRT. F.,
41 mm (23,64 g), Marko.350
II 14000,- 18000,-

Pol.

Rakousko - Uhersko

Stav

V.cena

D.cena

158. Vojenská záslužná medaile dolnorakouské mobilizační výzvy z roku 1797, malá
stříbrná medaile pro poddůstojníky a mužstvo, stříbro, značeno I. N. WÜRT. F.,
39 mm (17,59 g), Marko.351
I 3000,- 4400,-

Pol.

Rakousko - Uhersko

Stav

V.cena

D.cena

159. Armádní kříž z let 1813 - 1814 (dělový), bronzový kříž, bronz, zelený lak,
značeno, původní stuha z počátku 19. stol., Marko.357a
I-II 3000,- 6000,-

Pol.

Rakousko - Uhersko

Stav

V.cena

D.cena

160. Armádní kříž z let 1813 - 1814 (dělový), bronzový kříž, bronz, značeno,
na hraně ramen vyryto jméno "Frz: Blaschek", Marko.357an
II 5000,- --.-

Pol.

Rakousko - Uhersko

Stav

V.cena

D.cena

161. Armádní kříž z let 1813 - 1814 (dělový), kříž se zlatým rámováním, bronz,
zlato, neznačeno, nepůvodní stuha, nepův. etue, Marko.357d
II 20000,- 20000,-

Pol.

Rakousko - Uhersko

Stav

V.cena

D.cena

162. Stříbrná pamětní medaile pro obránce Tyrol z roku 1848, stříbro, značeno
K. LANGE, původní stuha, Marko.358
I 3000,- 7500,-

Pol.

Rakousko - Uhersko

Stav

V.cena

D.cena

163. Pamětní medaile na válku prusko - dánskou z roku 1864 (tažení do Šlezvicka -
Holštýnska), bronzová medaile, bronz zlacená, neznačeno, opis na hraně,
původní stuha, Marko.359b
II 3000,- 3600,-

Pol.

Rakousko - Uhersko

Stav

V.cena

D.cena

164. Záslužná medaile Pražského dobrovolného sboru ochranného, stříbrná medaile,
vydání do roku 1860, stříbro, neznačeno, nepuncováno, stará stuha, Marko.360a
I-II 26000,- 40000,-

Pol.

Rakousko - Uhersko

Stav

V.cena

D.cena

165. Záslužná medaile Pražského dobrovolného sboru ochranného, stříbrná medaile,
vydání po roce 1860, stříbro, neznačeno, nepuncováno, stará stuha, Marko.360b
I 30000,- 38000,-

Pol.

Rakousko - Uhersko

Stav

V.cena

D.cena

166. Pamětní medaile pro pražské měštanské ozbrojené sbory z roku 1866, stříbrná
medaile, stříbro, sign. TAUTENHAYN, nepuncováno, původní stuha, orig.
neznačená etue, Marko.362
I 12000,- 22000,-

Pol.

Rakousko - Uhersko

Stav

V.cena

D.cena

167. Pamětní medaile pro pražské měštanské ozbrojené sbory z roku 1866, miniatura
stříbrné medaile, stříbro, nesignováno, nepuncováno, 16 mm, pův. ouško, Marko. -
I 2000,- 5500,-

Pol.

Rakousko - Uhersko

Stav

V.cena

D.cena

168. Pamětní medaile pro tyrolské zemské obránce z roku 1866, stříbrná medaile,
stříbro, signováno TAUTENHAYN, nepuncováno, pův. stuha, orig. neznačená
etue, Marko.363
I 7000,- 7000,-

Pol.

Rakousko - Uhersko

Stav

V.cena

D.cena

169. Válečná medaile 1873, bronz zlacená, neznačeno, číslovka 2 v datu má základnu
vlnovku, Marko.364b
I 300,- 300,-

Pol.

Rakousko - Uhersko

Stav

V.cena

D.cena

170. Válečná medaile 1873, bronz zlacená, neznačeno, číslovka 2 v datu s rovnou
základnou, Marko.364b
I 300,- 340,-

Pol.

Rakousko - Uhersko

Stav

V.cena

D.cena

171. Válečná medaile 1873, bronz zlacená, neznačeno, Marko.364f I 400,- 550,-

Pol.

Rakousko - Uhersko

Stav

V.cena

D.cena

172. Vojenský služební odznak pro důstojníky, kříž I. třídy za 25 let služby,
vydání 1849 - 1867, bronz zlacená, stříbro, neznačeno, Marko.365a
I-II 5000,- 5000,-

Pol.

Rakousko - Uhersko

Stav

V.cena

D.cena

173. Vojenský služební odznak pro důstojníky, kříž I. třídy za 25 let služby,
vydání 1867 - 1890, bronz zlacená, stříbro, perlet, neznačeno, nepuncováno,
Marko.367b
I 5000,- 5000,-

Pol.

Rakousko - Uhersko

Stav

V.cena

D.cena

174. Vojenský služební odznak pro důstojníky, kříž II. třídy za 40/35 let služby,
vydání 1890 - 1918, bronz zlacená, smalty, značeno "JZ" (J. Zimbler), orig.
etue značená ZIMBLER WIEN, Marko.370a
I 7000,- 8500,-

Pol.

Rakousko - Uhersko

Stav

V.cena

D.cena

175. Vojenský služební odznak pro důstojníky, kříž II. třídy za 40/35 let služby,
vydání 1890 - 1918, bronz zlacená, smalty, neznačeno, na reversu vyryto
"DEM HOCHVEREHRTENKOMMANDANTEN DAS OFFZKORPS DES II/52.
FBAONS 14. 7. 1911", orig. neznačená etue s iniciálami F. J. I., Marko.370d
I 15000,- 26000,-

Pol.

Rakousko - Uhersko

Stav

V.cena

D.cena

176. Vojenský služební odznak pro důstojníky, kříž II. třídy za 40/35 let služby,
vydání 1890 - 1918, bronz zlacená, smalty, neznačeno, orig. neznačená etue
s textem "Officiers=Corps des Infanterie-Regiments No 95", Marko.370d var.,
oboustranná ražba
I 9000,- 9000,-

Pol.

Rakousko - Uhersko

Stav

V.cena

D.cena

177. Vojenský služební odznak pro důstojníky, kříž III. třídy za 25 let služby,
vydání 1890 - 1918, bronz zlacená, stříbro, neznačeno, nepuncováno,
orig. neznačená etue, Marko.371a
I-II 3000,- --.-

Pol.

Rakousko - Uhersko

Stav

V.cena

D.cena

178. Vojenský služební odznak pro důstojníky, kříž III. třídy za 25 let služby,
vydání 1890 - 1918, bronz zlacená, stříbro, perlet, neznačeno, nepuncováno,
orig. neznačená etue, Marko.371b
I 4000,- 4600,-

Pol.

Rakousko - Uhersko

Stav

V.cena

D.cena

179. Vojenský služební odznak pro důstojníky, kříž III. třídy za 25 let služby,
vydání 1890 - 1918, orel 25 mm, bronz zlacená, stříbro, perlet, neznačeno,
nepuncováno, Marko.371b var.
I 4000,- 5000,-

Pol.

Rakousko - Uhersko

Stav

V.cena

D.cena

180. Vojenský služební odznak pro důstojníky, kříž III. třídy za 25 let služby,
vydání 1890 - 1918, zlato, stříbro, smalty, neznačeno, puncováno, 33 mm (18,8 g),
na reversu vyryto věnování "DAS OFFIZIERSKORPS DER WINDISCH-GRAETZ
DRAGONER 3./10. 1910", stužka, orig. etue značená ZIMBLER WIEN, Marko.371f
I-II 30000,- 44000,-

Pol.

Rakousko - Uhersko

Stav

V.cena

D.cena

181. Vojenský služební odznak pro poddůstojníky a mužstvo, kříž I. třídy za 8 let
služby, vydání 1849 - 1867, bronz zlacená, neznačeno, Marko.372b
II 3000,- --.-

Pol.

Rakousko - Uhersko

Stav

V.cena

D.cena

182. Vojenský služební odznak pro poddůstojníky a mužstvo, kříž II. třídy za 16 let
služby, vydání 1849 - 1867, bronz zlacená a stříbřená, neznačeno, Marko.373b
I-II 5000,- 8000,-

Pol.

Rakousko - Uhersko

Stav

V.cena

D.cena

183. Vojenský služební odznak pro poddůstojníky a mužstvo, kříž I. třídy za 12 let
služby, vydání 1867 - 1890, bronz zlacená, neznačeno, Marko.374a
II 1000,- 1000,-

Pol.

Rakousko - Uhersko

Stav

V.cena

D.cena

184. Vojenský služební odznak pro poddůstojníky a mužstvo, kříž III. třídy za 24 let
služby, vydání 1867 - 1890, bronz zlacená a stříbřená, neznačeno, Marko.376
II 8000,- 8000,-

Pol.

Rakousko - Uhersko

Stav

V.cena

D.cena

185. Vojenský služební odznak pro poddůstojníky a mužstvo, kříž II. třídy za 12 let
služby, vydání 1890 - 1913, středový medailon ražen s křížem, bronz zlacená,
neznačeno, Marko.378b
I-II 1000,- 1000,-

Pol.

Rakousko - Uhersko

Stav

V.cena

D.cena

186. Vojenský služební odznak pro poddůstojníky a mužstvo, kříž II. třídy za 12 let
služby, vydání 1890 - 1913, středový medailon ražen samostatně, bronz zlacená,
neznačeno, Marko.378b
I-II 1000,- 1000,-

Pol.

Rakousko - Uhersko

Stav

V.cena

D.cena

187. Vojenský služební odznak pro poddůstojníky a mužstvo, kříž II. třídy za 12 let
služby, vydání 1890 - 1913, bronz zlacená a stříbřená, neznačeno, Marko.378c
I-II 1000,- 1000,-

Pol.

Rakousko - Uhersko

Stav

V.cena

D.cena

188. Vojenský služební odznak pro poddůstojníky a mužstvo, kříž II. třídy za 12 let
služby, vydání 1890 - 1913, bronz zlacená a stříbřená, neznačeno, Marko.378c,
jiný výrobce
I-II 1000,- 1900,-

Pol.

Rakousko - Uhersko

Stav

V.cena

D.cena

189. Vojenský služební odznak pro poddůstojníky a mužstvo, kříž III. třídy za 8 let
služby, vydání 1890 - 1913, bronz zlacená, neznačeno, Marko. -
I 1500,- 1700,-

Pol.

Rakousko - Uhersko

Stav

V.cena

D.cena

190. Vojenský služební odznak pro poddůstojníky a mužstvo, kříž I. třídy za 20 let
služby, vydání 1913 - 1918, bronz zlacená a stříbřená, neznačeno, Marko.379c
I-II 3000,- 3000,-

Pol.

Rakousko - Uhersko

Stav

V.cena

D.cena

191. Vojenský služební odznak pro poddůstojníky a mužstvo, kříž II. třídy za 10 let
služby, vydání 1913 - 1918, bronz zlacená a stříbřená, neznačeno, Marko.380a
I-II 1500,- 1700,-

Pol.

Rakousko - Uhersko

Stav

V.cena

D.cena

192. Vojenský služební odznak pro poddůstojníky a mužstvo, kříž III. třídy za 6 let
služby, vydání 1913 - 1918, bronz zlacená, neznačeno, Marko.381b
I 1000,- 1000,-

Pol.

Rakousko - Uhersko

Stav

V.cena

D.cena

193. Čestná medaile za čtyřicetileté věrné služby na civilní stuze, bronz zlacená,
neznačeno, Marko.382b
I 400,- 420,-

Pol.

Rakousko - Uhersko

Stav

V.cena

D.cena

194. Čestná medaile za čtyřicetileté věrné služby na civilní stuze, bronz,
neznačeno, orig. papírová etue, Marko.382b
I 400,- 400,-

Pol.

Rakousko - Uhersko

Stav

V.cena

D.cena

195. Čestná medaile za mnohaleté členství v domobraneckých sborech, medaile za 40 let,
bronz, neznačeno, Marko.384
I-II 15000,- 18000,-

Pol.

Rakousko - Uhersko

Stav

V.cena

D.cena

196. Čestná medaile za mnohaleté členství v domobraneckých sborech, medaile za 25 let,
bronz, neznačeno, Marko.385
I-II 3000,- 3600,-

Pol.

Rakousko - Uhersko

Stav

V.cena

D.cena

197. Pamětní medaile na mořskou plavbu 1892 - 1893, bronz zlacená, neznačeno,
Marko.394
I-II 30000,- 34000,-

Pol.

Rakousko - Uhersko

Stav

V.cena

D.cena

198. Jubilejní pamětní medaile z roku 1898 na vojenské stuze, bronz, neznačeno,
orig. etue značená MORITZ TILLER WIEN, klopová stužka, značeno
TILLER WIEN, Marko.396a
I 500,- 2600,-

Pol.

Rakousko - Uhersko

Stav

V.cena

D.cena

199. Jubilejní pamětní medaile z roku 1898 na vojenské stuze, bronz zlacená,
neznačeno, Marko.396b
I 300,- 340,-

Pol.

Rakousko - Uhersko

Stav

V.cena

D.cena

200. Jubilejní pamětní medaile z roku 1898 na vojenské stuze, náhradní kov,
neznačeno, Marko.396c
I-II 200,- 300,-


Předchozí strana
Previous page

Na začátek stránky
Top page

Následující strana
Next page

Copyright 2007 AUREA Numismatika s.r.o.