AUREA Numismatika s.r.o.

Nabídkový katalog na aukci dne 8. prosince 2007
Auction catalogue - 8 December 2007

Pol.

Rakousko - Uhersko

Stav

V.cena

D.cena

201. Jubilejní pamětní medaile z roku 1898 na civilní stuze, bronz zlacená,
neznačeno, Marko.397b
I 300,- 340,-

Pol.

Rakousko - Uhersko

Stav

V.cena

D.cena

202. Jubilejní dvorní medaile, stříbrná medaile na civilní stuze, stříbro, značeno
"JC", puncováno, na stuze štítek 1848 - 1898, značeno "JC", punc., Marko.399a
I 9000,- 13000,-

Pol.

Rakousko - Uhersko

Stav

V.cena

D.cena

203. Jubilejní dvorní medaile, stříbrná medaile na vojenské stuze, stříbro, značeno
"JC", puncováno, bez štítku s letopočtem, Marko.399b
I 9000,- 11000,-

Pol.

Rakousko - Uhersko

Stav

V.cena

D.cena

204. Jubilejní dvorní medaile, bronzová medaile na civilní stuze, bronz, neznačeno,
na stuze štítek 1848 - 1898, Marko.400a
I 5000,- 7500,-

Pol.

Rakousko - Uhersko

Stav

V.cena

D.cena

205. Jubilejní kříž z roku 1908 na vojenské stuze, bronz zlacená, Marko.402a I-II 300,- 360,-

Pol.

Rakousko - Uhersko

Stav

V.cena

D.cena

206. Jubilejní kříž z roku 1908 na vojenské stuze, bronz zlacená, ramena kříže
hlazená, Marko.402b
I 300,- 360,-

Pol.

Rakousko - Uhersko

Stav

V.cena

D.cena

207. Jubilejní kříž z roku 1908 na civilní stuze, bronz zlacená, Marko.403 I 300,- 420,-

Pol.

Rakousko - Uhersko

Stav

V.cena

D.cena

208. Mezinárodní jubilejní pamětní medaile na 60 let vlády císaře Františka Josefa I.,
stříbrná medaile, stříbro, neznačeno, puncováno "A", Marko.407
I 30000,- 42000,-

Pol.

Rakousko - Uhersko

Stav

V.cena

D.cena

209. Mezinárodní jubilejní pamětní medaile na 60 let vlády císaře Františka Josefa I.,
bronzová medaile, bronz zlacená, neznačeno, Marko.408
I 15000,- 18000,-

Pol.

Rakousko - Uhersko

Stav

V.cena

D.cena

210. Holdovací medaile na císařské jubileum 1908, bronzová medaile s korunou
na stuze, bronz zlacená, značeno R. SCHNEIDER WIEN, Marko.409b
I 1000,- 1800,-

Pol.

Rakousko - Uhersko

Stav

V.cena

D.cena

211. Pamětní bosensko-hercegovská medaile, bronz, signováno A. PLACHT. FEC.,
Marko.410a
I 1200,- 1800,-

Pol.

Rakousko - Uhersko

Stav

V.cena

D.cena

212. Pamětní bosensko-hercegovská medaile, bronz zlacená, signováno A. PLACHT. FEC.,
Marko.410b
I 1200,- 2400,-

Pol.

Rakousko - Uhersko

Stav

V.cena

D.cena

213. Pamětní kříž z let 1912 - 1913, letopočet pozitivní, bronz zlacená, Marko.411a I 300,- 800,-

Pol.

Rakousko - Uhersko

Stav

V.cena

D.cena

214. Pamětní kříž z let 1912 - 1913, letopočet pozitivní, bronz zlacená, středový
medailon větší, letopočet menší, Marko.411a var.
I 300,- 400,-

Pol.

Rakousko - Uhersko

Stav

V.cena

D.cena

215. Pamětní kříž z let 1912 - 1913, letopočet negativní, bronz zlacená, Marko.411d I 300,- 550,-

Pol.

Rakousko - Uhersko

Stav

V.cena

D.cena

216. Pamětní kříž z let 1912 - 1913, letopočet negativní, bronz zlacená, průměr
kříže 37 mm, ramena výrazně větší, Marko.411d var.
I 300,- 420,-

Pol.

Rakousko - Uhersko

Stav

V.cena

D.cena

217. Tyrolská jubilejní medaile 1809 - 1909 pro veterány, stříbrná medaile, stříbro,
značeno R. NEUBERGER / PRINZ, puncováno "A", Marko.414a
I 5000,- 5000,-

Pol.

Rakousko - Uhersko

Stav

V.cena

D.cena

218. Pamětní kříž na císaře a krále Františka Josefa I., I. třída, železo patinované,
bronz zlacená, signováno R. MARSCHALL, Marko.417
I-II 32000,- 50000,-

Pol.

Rakousko - Uhersko

Stav

V.cena

D.cena

219. Karlův vojenský kříž, zinek, Marko.419a I 200,- 360,-

Pol.

Rakousko - Uhersko

Stav

V.cena

D.cena

220. Karlův vojenský kříž, hliník, Marko.419c I 300,- 360,-

Pol.

Rakousko - Uhersko

Stav

V.cena

D.cena

221. Karlův vojenský kříž, bílý kov, Marko.419e I 200,- 400,-

Pol.

Rakousko - Uhersko

Stav

V.cena

D.cena

222. Medaile za zranění, medaile za jedno zranění, zinek, sign. R. PLACHT, Marko.420 I 200,- 600,-

Pol.

Rakousko - Uhersko

Stav

V.cena

D.cena

223. Medaile za zranění, medaile za dvě zranění, zinek, sign. R. PLACHT, Marko.421 I-II 200,- 800,-

Pol.

Rakousko - Uhersko

Stav

V.cena

D.cena

224. Medaile za zranění, medaile za tři zranění, bílý kov, nesignováno, Marko.422 var. I 300,- 1100,-

Pol.

Rakousko - Uhersko

Stav

V.cena

D.cena

225. Medaile za zranění, medaile za čtyři zranění, zinek, sign. R. PLACHT, Marko.423 I-II 300,- 800,-

Pol.

Rakousko - Uhersko

Stav

V.cena

D.cena

226. Medaile za zranění, medaile za pět zranění, bronz stříbřená, nesignováno,
Marko.424 var.
I-II 400,- 1100,-

Pol.

Rakousko - Uhersko

Stav

V.cena

D.cena

227. Medaile za zranění, medaile válečného invalidy, bílý kov, nesignováno,
Marko.425 var.
I 400,- 800,-

Pol.

Rakousko - Uhersko

Stav

V.cena

D.cena

228. Státní odznak pro dolnorakouské starosty, stříbro zlacené, značeno, puncováno,
orig. etue značená BRÜDER SCHNEIDER WIEN, Marko.426a
I-II 15000,- --.-

Pol.

Rakousko - Uhersko

Stav

V.cena

D.cena

229. Pamětní medaile CUSTOZZA-LISSA pro veterány bitvy z roku 1866,
bílý kov, neznačeno, Marko. -
II 2000,- 11000,-

Pol.

Rakousko - Uhersko

Stav

V.cena

D.cena

230. Soubor miniatur na řetízku, Stříbrný vojenský záslužný kříž s válečnou dekorací,
Karlův kříž, Medaile za zranění, Medaile za 25 let hasičské a záchranné služby,
Válečná medaile 1873, Jubilejní kříž 1908, Rakousko - Pamětní medaile na válku
1914 - 1918, obecný kov, smalty, řetízek zlato 585, puncováno, 7 ks
I 3000,- 3800,-

Pol.

Rakousko - Uhersko

Stav

V.cena

D.cena

231. Soubor miniatur na řetízku, Pruský kříž Za statečnost, Jubilejní kříž 1908,
Rakousko - Bronzová medaile Za zásluhy, Duchovní řád, Německo - Železný kříž
1939 II. třídy, Rakousko - bronzový Záslužný kříž, obecný kov, smalty, 6 ks
I-II 2000,- 2000,-

Pol.

Rakousko - Uhersko

Stav

V.cena

D.cena

232. Soubor miniatur se stužkami, Rakousko - Záslužný kříž, FJI. Bronzová medaile
červeného kříže, Bavorsko - Záslužný kříž důstojník, Rakousko - Medaile za válku
1914 - 1918, Bulharsko - Medaile za válku 1915 - 1918, obecný kov, smalty, 6 ks
I-II 2000,- 2000,-

Pol.

Rakousko - Uhersko

Stav

V.cena

D.cena

233. Soubor miniatur na řetízku, Belgie - Řád Leopolda II., FJI. Za 40 let věrné
služby, Španělsko - Řád Isabely Katolické, Mexiko - Řád Naší Paní z Guadalupe,
zlato, smalty, nepuncováno, řetízek zlato 580, puncováno, značeno "FR" (Franz
Rothe), originální etue, 4 ks
I 4000,- 14000,-

Pol.

Rakousko - Uhersko

Stav

V.cena

D.cena

234. Povyšovací dekret do rytířského stavu na jméno Doctor Johann Ritter von Wenisch,
reprezentativní vázaný dekret v rudých sametových deskách se zlatou rakouskou
orlicí, 7 ručně malovaných a psaných pergamenových stran, vyobrazení rytířského
erbu, velká pečet v červeném vosku uložená v mosazné zdobené schránce
I 20000,- 20000,-

Pol.

Rakousko - Uhersko

Stav

V.cena

D.cena

235. Soubor dokumentů na jméno Anton Ritter von Wiplinger, vítěz námořní bitvy
u Lissy v roce 1866, oblastní velitel Terstu, udělovací dekret k rytířskému
kříži Leopoldova řádu s válečnou dekorací, 27. 10. 1866, povyšovací dekrety
na hodnost kapitána řadové lodi, 28. 7. 1866, na hodnost kontraadmirála,
16. 9. 1878 a na hodnost viceadmirála, 27. 10. 1888, vše s podpisem F. Josefa I.
I 50000,- 65000,-

Pol.

Rakousko - Uhersko

Stav

V.cena

D.cena

236. Soubor dokumentů na jméno Anton Goldbach, dekret ke stříbrné Vojenské záslužní
medaili na stuze Vojenského záslužního kříže, 20. 11. 1916, povyšovací dekrety
na hodnost kapitána, 28. 10. 1895, na hodnost majora, 28. 4. 1903, na hodnost
plukovníka, 23. 6. 1910 a na hodnost generalmajora, 12. 9. 1914, dále dva
pochvalné listy a dva další dokumenty, 27. 10. 1888, 2x podpis F. Josefa I.
I-II 20000,- --.-

Pol.

Rakousko - Uhersko

Stav

V.cena

D.cena

237. Soubor dokumentů na jméno Rudolf Kocourek, povyšovací dekret na hodnost
kadet - zástupce, 15. 8. 1898, na hodnost poručík, 28. 4. 1901, na hodnost
nadporučík, 27. 4. 1908, na hodnost kapitán, 6. 5. 1916, dále propustka
na dovolenou, výměr na roční rentu a pozvánka na slavnost 10. 5. 1898, 7 ks
I-II 2000,- --.-

Pol.

Rakousko - Uhersko

Stav

V.cena

D.cena

238. Sanitární služba, odznak pro nosiče raněných, obecný kov, smalty, neznačeno I 700,- 700,-

Pol.

Rakousko - Uhersko

Stav

V.cena

D.cena

239. Odznak Veteránského říšského spolku, bronz zlacená, smalty, na upínací
patce značeno LOUIS ABEL WIEN
I 1500,- 1700,-

Pol.

Rakousko - Uhersko - Vojenské odznaky

Stav

V.cena

D.cena

240. Odznak pro dělostřelce s rakouskou korunou, provedení plech, Marko.471b I 1800,- 1800,-

Pol.

Rakousko - Uhersko - Vojenské odznaky

Stav

V.cena

D.cena

241. Odznak pro ženisty 1906, střed červený, Marko.475b I-II 2000,- 2000,-

Pol.

Rakousko - Uhersko - Vojenské odznaky

Stav

V.cena

D.cena

242. Odznak trubače pro domobranu a honvédy 1909, bez čísla regimentu, Marko.485b II 5000,- --.-

Pol.

Rakousko - Uhersko - Vojenské odznaky

Stav

V.cena

D.cena

243. Odznak automobilového vojska 1912, masivní kov, Marko.486a I-II 3600,- 4600,-

Pol.

Rakousko - Uhersko - Vojenské odznaky

Stav

V.cena

D.cena

244. Odznak Polní pilot, miniatura, typ Karel, bronz, smalty, soukromá výroba
pouze s jednou korunou, neznačeno, Marko.496
I 3000,- 4400,-

Pol.

Československo

Stav

V.cena

D.cena

245. Medaile Jana Žižky z Trocnova, II. nebo III. stupeň, číslo 104, měď plátovaná
stříbrem, šířka stuhy 40 mm, délka raménka 36 mm, výroba jekatěrinburská
umělecko-průmyslová škola, jeden z 22 exemplářů udělených gen. maj. Gajdou
4. 12. 1918 v Jekatěrinburku, VM.3
II 50000,- 110000,-

Pol.

Československo

Stav

V.cena

D.cena

246. Medaile Jana Žižky z Trocnova, číslo 19, bílý kov, výroba sochařské dílny
v Ufaleji, neudělený exemplář, bez závěsu a bez stuhy, VM.3
I-II 20000,- --.-

Pol.

Československo

Stav

V.cena

D.cena

247. Řád Sokola (Štefánikův řád) s meči, vydání Praha 1920, VM.4-A-II, nep. poškoz.
smalt
II 4000,- 6500,-

Pol.

Československo

Stav

V.cena

D.cena

248. Řád Sokola (Štefánikův řád) s meči, vydání Praha 1945, VM.4-A-III I 6000,- 8500,-

Pol.

Československo

Stav

V.cena

D.cena

249. Řád Sokola (Štefánikův řád) bez mečů, vydání Tokio 1918, VM.4-B-I,
na stuze stříbrná hvězdička za udělení pochvaly, původní černě lakovaná
krabička z balzového dřeva, uvnitř japonské znaky
I 8000,- 15000,-

Pol.

Československo

Stav

V.cena

D.cena

250. Řád Sokola (Štefánikův řád) bez mečů, vydání Praha 1918 - 1920, varianta B,
VM.4-B-II-B, zcela nep. poškoz. smalt ve středovém medailonu
I-II 5000,- 7500,-


Předchozí strana
Previous page

Na začátek stránky
Top page

Následující strana
Next page

Copyright 2007 AUREA Numismatika s.r.o.