AUREA Numismatika s.r.o.

Nabídkový katalog na aukci dne 6. prosince 2008
Auction catalogue - 6 December 2008

Pol.

Seidan Václav, 1817 - 1870

Stav

V.cena

D.cena

1751. AE Medaile 1848 - 500. výročí založení Karlovy university. 5-řádkový nápis
ve věnci / Pomník Karla IV., opis. Cu 52 mm, Mareš.7
1/1 500,- --.-

Pol.

Šejnost Josef, 1878 - 1941

Stav

V.cena

D.cena

1752. AE Medaile 1932 - Otakar Husák, generál a ministr obrany. Poprsí zprava, opis /
Dva vojáci se standartou, znaky, opis. Br 60 mm, Bo.026a
0/0 1000,- 1000,-

Pol.

Šejnost Josef, 1878 - 1941

Stav

V.cena

D.cena

1753. AE Medaile 1922/1934 - Ke zvolení T. G. Masaryka presidentem. Poprsí zleva
opis, letopočty / Velký státní znak. Br 80 mm, Bo.053c
0/0 1000,- 2400,-

Pol.

Šmakal Václav, 1863 - 1941

Stav

V.cena

D.cena

1754. AR Medaile b.l. - Zemědělská rada pro Království české, Za zásluhy o zemědělství.
Český lev, dvojitý česko-německý opis / 6-řádkový česko-německý nápis ve věnci.
Ag 42 mm (23,97 g)
0/0 400,- --.-

Pol.

Zeman Karel, 1949

Stav

V.cena

D.cena

1755. AR Medaile 1998 - 150. výročí Kroměřížského sněmu. Hlava Liberalitas,
znaky, opis / Pohled na město, opis. Ag 900, 50 mm (78,75 g)
0/0 500,- 650,-

Pol.

Blansko

Stav

V.cena

D.cena

1756. AR Medaile 1923 - Krajinská průmyslová a hospodářská výstava v Blansku.
6-řádkový nápis, znak, větvička / Ve stuze nápis ZÁSLUZE, alegorie průmyslu
a zemědělství. Zlac. Ag 45 mm (33,90 g)
1/1 500,- 2600,-

Pol.

Dobruška

Stav

V.cena

D.cena

1757. AE Medaile 1889 - Hospodářská a průmyslová výstava. Alegorie průmyslu
a zemědělství, opis / Erb, dubová a olivová ratolest. Pozl. Cu 53 mm
0/0 1800,- --.-
1758. AE Medaile 1892 (J. Christlbauer) - Krajinská hospodářsko-průmyslová
výstava. Alegorie, opis / Erb, okolo věnec. Pozlac. Cu 51 mm
0/0 700,- --.-
1759. AE Medaile 1892 (J. Christlbauer) - Krajinská hospodářsko-průmyslová
výstava. Alegorie, opis / Erb, okolo věnec. Postř. Cu 51 mm
0/0 600,- --.-

Pol.

Dvůr Králové

Stav

V.cena

D.cena

1760. Nouzový 5 Krejcar, jednostranné kruhové platidlo, 4-řádkový nápis, ručně
dopsána hodnota, číslováno 492, dole podpis, na reversu vytlačený znak
města slepotiskem, Don. - RRR!
1 12000,- 17000,-

Pol.

Karlovy Vary

Stav

V.cena

D.cena

1761. Cínová Medaile 1770 (Lerch, Höfer) - 400. výročí objevení karlovarských vřídel.
Pohled na město, opis, v ex. nápis / Scéna objevu pramenů, opis, v ex. nápis.
Cín 42 mm, Don.4169
-1/1- 2600,- --.-

Pol.

Kraslice

Stav

V.cena

D.cena

1762. AE Medaile 1896 (Christlbauer) - Na památku svěcení nového kostela. Znak
města, opis / 7-řádkový nápis ve věnci. Cu 50 mm
0/0 800,- 850,-

Pol.

Kremnica

Stav

V.cena

D.cena

1763. AR Medaile b.l. (1. pol. 18. stol.) - Medaile na přátelství. V mracích nápis
hebrejsky Jehova, podané ruce, v pozadí město, opis / Pod stromem dva štíty
s nápisy, v pozadí město a loď, opis. Ag 46 mm (28,76 g)
1/1 30000,- --.-

Pol.

Kutná Hora

Stav

V.cena

D.cena

1764. AE Důlní známka b.l. (první pol. 15. století) - Hlava supa zleva v perličkovém
čtyřobloučí, opis / Totéž. Cu 24 mm, koroze
2/2 500,- 3600,-

Pol.

Liberec

Stav

V.cena

D.cena

1765. AR Medaile b.l. (A. Scharff) - Cena obchodní a živnostenské komory v Liberci.
Alegorický výjev / Nápisy, znak a větvičky, v kartuši udělení na výstavě v Ústí
nad Labem Spolku německých služebných 1903. Ag 71 mm 130,10 g), orig. etue
0/0 4000,- 7000,-
1766. AE Medaile b.l. (F. Mänert) - Cena obchodní a živnostenské komory. Kovář
s kovadlinou / Pohled na město, 7-řádkový nápis. Zlac. Br 60 mm, orig. etue
0/0 600,- --.-
1767. AE Medaile b.l. (F. Mänert) - Cena obchodní a živnostenské komory. Kovář
s kovadlinou / Pohled na město, 7-řádkový nápis. Postř. Br 60 mm, orig. etue
0/0 500,- --.-

Pol.

Plzeň

Stav

V.cena

D.cena

1768. Žetony (Pichl) - Potravní sklad c. k. rakouského staničního depa v Plzni.
100, 50, 20, 10 a 5 Haléřů, Al, Cu, Br 5 ks
2/2 2600,- 2600,-

Pol.

Praha

Stav

V.cena

D.cena

1769. Cínová medaile b.l. (1713) - K Osvobození Prahy od moru. Pohled na město, opis,
v ex. nápis / Anděl nad ruinami, opis, v ex. nápis. Cín 44 mm, Don.4828
-1/1- 3000,- --.-

Pol.

Praha

Stav

V.cena

D.cena

1770. Cínová medaile 1757 - Na bitvu u Prahy. Poprsí Friedricha II. zprava, opis /
Alegorie vítězství, opis, v ex. nápis. Litý cín 48 mm, Don.4822
1/1 3000,- --.-

Pol.

Praha

Stav

V.cena

D.cena

1771. AE Medaile 1873 (V. Kříž) - Sv. Václav na koni zleva, opis / Katedrála sv. Víta,
opis. Cu 41 mm, orig. kruhová papírová etue značená V. Kříž rytec v Praze
0/0 400,- 440,-

Pol.

Praha

Stav

V.cena

D.cena

1772. AR Medaile 1896 (Pekárek) - II. mezinárodní farmaceutická výstava v Praze.
sedící salus s hadem čelně, opis / Znaky, v pozadí pražský hrad. Ag 54 mm (47,4 g)
0/0 2600,- 3600,-

Pol.

Praha

Stav

V.cena

D.cena

1773. Cínová medaile 1940 (Drentwett) - Pamětní medaile sv. Jana Nepomuckého. Chrám
sv. Víta, opis / Hrob Jana Nepomuckého, opis. Sn 45 mm, orig. ouško
1/1 500,- --.-

Pol.

Praha - Zemská jubilejní výstava 1891

Stav

V.cena

D.cena

1774. AR Plechové pouzdro se 14 obrázky (K. Pátek) - Průmyslový palác, opis /
Pavilon Klubu čs. turistů, opis. Pozink. plech 55,3 mm, ŠFP.71e
-1/1- 5000,- 5000,-

Pol.

Ústí nad Labem

Stav

V.cena

D.cena

1775. AE Medaile 1925 - 1. Sudetoněmecké dny pěveckých spolků. Hrad na skále,
ve stuze opis / Houslový klíč, větvičky, 3-řádkový nápis. Postř. bronz 70 mm,
orig. závěs
0/0 500,- --.-

Pol.

Zednářské medaile

Stav

V.cena

D.cena

1776. AE Medaile b.l. - Red Sea Lodge, Jeddah, Saudi Arabia. Zednářské symboly /
2-řádkový nápis, opis. Cu 35 mm
0/0 1000,- 1000,-

Pol.

Rakousko

Stav

V.cena

D.cena

1777. Cínová Medaile 1868 - Na památku odhalení Lutherova pomníku ve Wormsu.
Pomník, opis / 10-řádkový nápis ve věnci. Sn 65 mm, pův. ouško
1/1 400,- --.-

Pol.

Austrálie

Stav

V.cena

D.cena

1778. AR Medaile 1880 (H. Stokes) - Mezinárodní výstava v Melbourne. Zahalená
hlava zleva, opis / Vavřínový věnec, uvnitř 3-řádkový nápis. Ag 51 mm (92,45 g),
na hraně nápis Eichmann and Co. Arnau - Plate Paper, rysky, hrany
1/1 2000,- --.-

Pol.

Francie, Louis XV., 1715 - 1774

Stav

V.cena

D.cena

1779. AE Medaile 1725 (Du Vivier) - Svatební medaile. Poprsí Ludvíka zprava, opis /
Svatební scéna v kostele, opis, v ex. nápis.Postř. bronz 41 mm
1/1 900,- 1600,-

Pol.

Německo - Braunschweig - Lüneburg, Elizabeth Christine

Stav

V.cena

D.cena

1780. AR Medaile b.l. (1707) - Na cestu do Španělska. Poprsí Alžběty, opis / Hvězdná
obloha nad kompasem na podestě s nápisem, okolo koruny a žezla. Ag 39 mm (29,04 g)
1/1 22000,- --.-

Pol.

Německo, Karl Goetz, 1875 - 1950

Stav

V.cena

D.cena

1781. AR Medaile 1927 - 80. narozeniny presidenta Hindenburga. Hlava zprava, opis
a letopočty / Říšský a rodový znak, dvě přilbice, opis. Ag 36 mm (24,85 g)
1/1 500,- 550,-

Pol.

Německo, Karl Goetz, 1875 - 1950

Stav

V.cena

D.cena

1782. AR Medaile 1928 - V. Hunefeld, H. Kohl, první let přes oceán. Poprsí letců
zleva, opis / Letadlo nad oceánem, dva chlapci na delfínech. Ag 36 mm (20,0 g)
1/1 1200,- --.-

Pol.

Slezsko

Stav

V.cena

D.cena

1783. AR Medaile 1813 (C. Lesser) - K vítězství polního maršála Leopolda von Blüchera
u Katzbachu. Poprsí zleva, opis / Sedící Silesia zleva drží Victorii, opírá
se o štít, opis, v ex. nápis. Ag 25,8 mm (7,46 g), krásná patina
0/0 8000,- --.-

Pol.

Slezsko

Stav

V.cena

D.cena

1784. AR Medaile 1816 - Za zásluhy od c. a k. hospodářské společnosti na Moravě
a ve Slezsku. Alegorická postava v krajině, nápis, v ex. nápis / Žezlo, caduceus
a roh hojnosti, opis, v ex. nápis. Ag 40 mm (26,29 g), orig. etue
0/0 3400,- 3800,-

Pol.

Rakousko - Uhersko, 1759 - 1918

Stav

V.cena

D.cena

1785. 25 Gulden 1800, Pick A.33 2 5000,- 10000,-

Pol.

Rakousko - Uhersko, 1759 - 1918

Stav

V.cena

D.cena

1786. 50 Gulden 1806, Pick A.41, hnědé skvrny 3- 10000,- --.-

Pol.

Rakousko - Uhersko, 1759 - 1918

Stav

V.cena

D.cena

1787. 1 Gulden 1858, série Vv 8, Pick A.140 3- 150,- 340,-

Pol.

Rakousko - Uhersko, 1759 - 1918

Stav

V.cena

D.cena

1788. 5 Gulden 1859, série ad, Pick A.144, skvrna, chybí růžek 2 15000,- --.-

Pol.

Rakousko - Uhersko, 1759 - 1918

Stav

V.cena

D.cena

1789. 5 Gulden 1881, série Gl 25, Pick A.156 3- 1700,- --.-

Pol.

Rakousko - Uhersko, 1759 - 1918

Stav

V.cena

D.cena

1790. 10 Gulden 1800, 6 Krejcar 1849, 10 Krejcar 1849, 1860, 1 Gulden 1866, 1882 6 ks 500,- 1600,-

Pol.

Rakousko - Uhersko, 1759 - 1918

Stav

V.cena

D.cena

1791. 1 Gulden 1888, série Km 4, Pick A.159 2 400,- 600,-
1792. 1 Gulden 1888, série Im 1, Pick A.159 3- 130,- 320,-
1793. 50 Koruna 1902, série 1347, Pick A.162, nep. skvrny, pošp. 2- 2000,- 3400,-
1794. 10 Koruna 1904, série 2124, Pick A.165 N 700,- 2400,-

Pol.

Rakousko - Uhersko, 1759 - 1918

Stav

V.cena

D.cena

1795. 20 Koruna 1907, série 2250, Pick A.166 N 3200,- 11000,-

Pol.

Rakousko - Uhersko, 1759 - 1918

Stav

V.cena

D.cena

1796. 100 Koruna 1912, série 2345, Pick A.168 N 800,- 1600,-
1797. 20 Koruna 1913, II. vydání, série 1070, Pick A.170 N 1000,- 1600,-
1798. 10 Koruna 1915, série 1199, Pick A.178 N 700,- 1300,-
1799. 1 Koruna 1916, série 1480, Pick A.179 N 90,- 110,-
1800. 2 Koruna 1917, série 1355, Pick A.180a N 100,- 100,-


Předchozí strana
Previous page

Na začátek stránky
Top page

Následující strana
Next page

Copyright 2008 AUREA Numismatika s.r.o.