AUREA Numismatika s.r.o.

Nabídkový katalog na aukci dne 7. prosince 2008
Auction catalogue - 7 December 2008

Pol.

Československo - ostatní dekorace

Stav

V.cena

D.cena

2451. Slovenská akademie věd, Za zásluhy v přírodních vědách, portrét Dionýza
Štúra, bronz zlacená, neznačeno, orig. etue
I 1000,- --.-

Pol.

Česká republika

Stav

V.cena

D.cena

2452. Záslužný kříž ministra obrany České republiky, I. stupeň, FŠ.5-I I 500,- 650,-

Pol.

Česká republika

Stav

V.cena

D.cena

2453. Záslužný kříž ministra obrany České republiky, II. stupeň, FŠ.5-II I 400,- 460,-
2454. Záslužný kříž ministra obrany České republiky, III. stupeň, FŠ.5-III I 300,- 300,-

Pol.

Česká republika

Stav

V.cena

D.cena

2455. Medaile Za zranění, FŠ.6 I 500,- --.-

Pol.

Česká republika

Stav

V.cena

D.cena

2456. Medaile Armády České republiky, I. stupeň (za 15 let služby), FŠ.8-I I 500,- --.-

Pol.

Česká republika

Stav

V.cena

D.cena

2457. Medaile Armády České republiky, II. stupeň (za 10 let služby), FŠ.8-II I 400,- --.-
2458. Medaile Armády České republiky, III. stupeň (za 5 let služby), FŠ.8-III I 300,- --.-

Pol.

Česká republika

Stav

V.cena

D.cena

2459. Čestný odznak Přemysla Otakara II., krále železného a zlatého, FŠ.9, malá
stužka 2 ks
I 400,- 3200,-

Pol.

Česká republika

Stav

V.cena

D.cena

2460. Čestný pamětní odznak Za službu míru, stužka s miniaturou, FŠ.10 I 300,- 300,-
2461. Čestný pamětní odznak Za službu v misi IFOR, FŠ.11 I 400,- --.-

Pol.

Česká republika

Stav

V.cena

D.cena

2462. Čestný pamětní odznak 50 let NATO, I. stupeň, FŠ.12 (III. stupeň) I 500,- --.-

Pol.

Česká republika

Stav

V.cena

D.cena

2463. Čestný pamětní odznak 50 let NATO, II. stupeň, FŠ.12 (III. stupeň) I 400,- --.-
2464. Čestný pamětní odznak 50 let NATO, III. stupeň, FŠ.12 I 300,- --.-

Pol.

Česká republika

Stav

V.cena

D.cena

2465. Čestný pamětní odznak k 50. výročí vzniku čs. výsadkového vojska, I. stupeň,
FŠ.21 (III. stupeň)
I 500,- --.-

Pol.

Česká republika

Stav

V.cena

D.cena

2466. Čestný pamětní odznak k 50. výročí vzniku čs. výsadkového vojska, II. stupeň,
FŠ.21 (III. stupeň)
I 400,- --.-
2467. Čestný pamětní odznak k 50. výročí vzniku čs. výsadkového vojska, III. stupeň,
FŠ.21
I 300,- 300,-
2468. Čestný pamětní odznak Za službu v misi SFOR, FŠ.22 I 300,- --.-
2469. Čestný pamětní odznak Za službu v mírové misi na Balkáně, FŠ.23 I 300,- --.-

Pol.

Česká republika

Stav

V.cena

D.cena

2470. Čestný odznak Vojenský klub Praha, II. a III. stupeň, FŠ. - 2 ks I 500,- 700,-

Pol.

Česká republika

Stav

V.cena

D.cena

2471. Čestný pamětní odznak k 55. výročí konce II. světové války, malá stužka, FŠ. -
2 ks
I 400,- --.-
2472. Čestný pamětní odznak generálního štábu Armády české republiky, malá stužka
s miniaturou 2 ks
I 400,- 650,-

Pol.

Protektorát Čechy a Morava

Stav

V.cena

D.cena

2473. Čestný odznak Protektorátu Čechy a Morava Svatováclavská orlice, stříbrný
bez věnce, velký typ, číslo 01725, stříbro, smalty, neznačeno, nepuncováno,
Niemann.7.10.08-c-1
I 8000,- 14000,-

Pol.

Protektorát Čechy a Morava

Stav

V.cena

D.cena

2474. Čestný odznak Protektorátu Čechy a Morava Svatováclavská orlice, stříbrný
bez věnce, malý typ, číslo 0884, stříbro, smalty, neznačeno, nepuncováno,
Niemann.7.10.08-c-2
I 5000,- 5000,-

Pol.

Protektorát Čechy a Morava

Stav

V.cena

D.cena

2475. Služební odznak vládního vojska Protektorátu Čechy a Morava, stříbrný,
bronz stříbřená, Niemann.7.10.09-b
Niemann.7.10.08-c-1
I 6000,- 19000,-

Pol.

Nizozemí

Stav

V.cena

D.cena

2476. Řád Nizozemského lva, hvězda I. třídy, stříbro, stříbro zlacené, smalty,
značeno A. MOUSSALT AMSTERDAM, puncováno, odstraněna koruna
II 20000,- 20000,-

Pol.

Belgie

Stav

V.cena

D.cena

2477. Řád Leopolda II., V. třídy, rytíř (po roce 1951), bílý kov, smalty, neznačeno i 1500,- 1500,-

Pol.

Bulharsko

Stav

V.cena

D.cena

2478. Vojenský kříž řádu Za chrabrost, I. stupeň, emise 1912, obecný kov zlacený,
nepůvodní stuha
I-II 500,- --.-

Pol.

Bulharsko

Stav

V.cena

D.cena

2479. Řád sv. Alexandra bez koruny a bez mečů, V. třída, rytíř, carská emise,
stříbro, neznačeno, nepuncováno, orig. etue neznačená
I 4000,- 4000,-

Pol.

Bulharsko

Stav

V.cena

D.cena

2480. Řád sv. Alexandra s korunou bez mečů, V. třída, rytíř, carská emise, stříbro,
smalty, neznačeno, nepuncováno, orig. etue neznačená
I 4000,- 4800,-

Pol.

Bulharsko

Stav

V.cena

D.cena

2481. Řád Za zásluhy, Ferdinandova carská emise, stříbro, neznačeno, nepuncováno,
orig, etue neznačená
I 3000,- 3000,-

Pol.

Bulharsko

Stav

V.cena

D.cena

2482. Řád Za občanské zásluhy, III. třída, komandér, druhá Borisova emise s plochým
reversem, Stříbro zlacené, smalty, neznačeno, nepuncováno, chybí stuha
I-II 6000,- 6000,-

Pol.

Bulharsko

Stav

V.cena

D.cena

2483. Řád Za občanské zásluhy bez koruny, V. třída, rytíř, první Borisova emise,
stříbro, smalty, neznačeno, nepuncováno
I 3200,- 3200,-

Pol.

Bulharsko

Stav

V.cena

D.cena

2484. Řád Za občanské zásluhy bez koruny, VI. třída, stříbrný kříž, první Borisova
emise, bronz stříbřená, neznačeno, orig, etue neznačená
I-II 3000,- 3000,-

Pol.

Bulharsko

Stav

V.cena

D.cena

2485. Řád Za občanské zásluhy s korunou, VI. třída, stříbrný kříž, první Borisova
emise, bronz stříbřená, neznačeno, orig, etue neznačená, poškoz. etue
I 3000,- 3000,-

Pol.

Bulharsko

Stav

V.cena

D.cena

2486. Řád Za vojenské zásluhy s válečnou dekorací a korunou, III. třída, komandér,
druhá Ferdinandova emise, stříbro zlacené, smalty, neznačeno, nepuncováno
I 10000,- 14000,-

Pol.

Bulharsko

Stav

V.cena

D.cena

2487. Řád Za vojenské zásluhy s korunou, IV. třída, důstojník, první Ferdinandova
emise, stříbro zlacené, smalty, neznačeno, nepuncováno
I 5000,- 5000,-

Pol.

Bulharsko

Stav

V.cena

D.cena

2488. Řád Za vojenské zásluhy bez koruny, V. třída, rytíř, první Ferdinandova emise,
stříbro, smalty, neznačeno, nepuncováno, orig. etue neznačená
I 5000,- 7000,-

Pol.

Bulharsko

Stav

V.cena

D.cena

2489. Řád Za vojenské zásluhy bez koruny, V. třída, rytíř, první Ferdinandova emise,
bronz, smalty, značeno na kroužku "D"
I 4000,- 4000,-

Pol.

Bulharsko

Stav

V.cena

D.cena

2490. Řád Za vojenské zásluhy s korunou, V. třída, rytíř, první Ferdinandova emise,
stříbro, smalty, neznačeno, nepuncováno, orig. etue neznačená
I 5000,- 6000,-

Pol.

Bulharsko

Stav

V.cena

D.cena

2491. Řád Za vojenské zásluhy s válečnou dekorací bez koruny, V. třída, rytíř, druhá
Ferdinandova emise, stříbro, smalty, nepuncováno, neznačeno, poškozené smalty
na dvou ramenech
II 3000,- 4000,-

Pol.

Bulharsko

Stav

V.cena

D.cena

2492. Řád Za vojenské zásluhy bez koruny, VI. třída, stříbrný kříž, bronz stříbřená,
neznačeno
I 2600,- 2600,-

Pol.

Bulharsko

Stav

V.cena

D.cena

2493. Vyznamenání za 20 let vzorné služby, první Ferdinandova emise, stříbro, smalty I 3000,- 3400,-

Pol.

Bulharsko

Stav

V.cena

D.cena

2494. Vyznamenání za 20 let vzorné služby, Borisova emise, bronz, smalty I 3000,- 3000,-

Pol.

Bulharsko

Stav

V.cena

D.cena

2495. Medaile Za zásluhy, stříbrná medaile bez koruny, druhá Borisova emise 1918,
stříbro, neznačeno, nepuncováno, orig. papírový sáček
I 1500,- --.-

Pol.

Bulharsko

Stav

V.cena

D.cena

2496. Medaile Za balkánské války a osvobození Makedonie 1912, bronz zlacená I-II 1000,- 1300,-

Pol.

Bulharsko, lidová republika

Stav

V.cena

D.cena

2497. Řád Národní republika Bulharsko, I. třída, první emise, bronz zlacená
a stříbřená, smalty, stužka, orig. etue neznačená
I 1000,- --.-

Pol.

Černá Hora

Stav

V.cena

D.cena

2498. Danilův řád, I. třída, velkokříž, vydání 1893 - 1918, koruna zlatá, stříbro,
smalty, značeno "VM" (V. Mayer), puncováno (580/1000), VM.6a, Pog.9B
I 40000,- 40000,-

Pol.

Černá Hora

Stav

V.cena

D.cena

2499. Danilův řád, miniatura I. - IV. třídy, vydání 1893 - 1918, stříbro zlacené,
smalty, značeno "VM" (V. Mayer), puncováno (900/1000), 15 x 26 mm, VM.6f
I 4000,- 11000,-

Pol.

Černá Hora

Stav

V.cena

D.cena

2500. Pamětní medaile na bitvu u Grahovca z roku 1858, bílý kov, VM.8c, Pog.16 var. II 5000,- 6000,-


Předchozí strana
Previous page

Na začátek stránky
Top page

Následující strana
Next page

Copyright 2008 AUREA Numismatika s.r.o.