AUREA Numismatika s.r.o.

Aukční katalog 28. aukce - 5. prosince 2009
Auction catalogue 28th auction- 5 December 2009

Pol.

Kolářský Zdeněk, 1931 -

Stav

V.cena

D.cena

1851. AR Medaile 1979 - 10. výročí pobočky ČNS v Chebu. V. J. Klíma čelně, dvě mince,
nápis / Pohled na město, mince, letopočet, opis. Ag 0,900, 40 mm (57,63 g)
0/0 500,- --.-

Pol.

Mára Antonín, 1877 - 1946

Stav

V.cena

D.cena

1852. AE Plaketa 1908 - Jubilejní výstava obvodu obchodní a živnostenské komory
pražské. Stojící žena s věncem hledí na Prahu / Muž podává ruku Merkurovi,
11-řádkový nápis. Br 90 x 64 mm, orig. etue
0/0 1000,- 1000,-

Pol.

Mašata Vladislav

Stav

V.cena

D.cena

1853. Medaile 2007 - 50. výročí Římských dohod. Na podstavci socha vlčice kojící
Romula a Rema, hvězdy a nápis EHS / 4-řádkový nápis, 6 vlajek evropských
států, okolo hvězdičky. Ag 85 mm (500 g), číslo 64, náklad 300 ks, originální
dřevěná etue, certifikát, papír. přebal
0/0 14000,- --.-

Pol.

Myslbek, Josef Václav, 1848 - 1922

Stav

V.cena

D.cena

1854. AR Medaile b.l. - Obchodní a živnost. komora v Praze. Hlava Merkura
v helmě zprava, opis / Chlapec s konvicí, opis. Ag 50 mm (57,29 g), patina
0/0 400,- 400,-

Pol.

Pichl I. B., 1850 - 1923

Stav

V.cena

D.cena

1855. AE Medaile b.l. - Ústřední hospodářská společnost pro království české -
Za zásluhy. Alegorie zemědělství a průmyslu, opis / korunovaný český znak,
opis. Zlacený Br 52 mm
0/0 500,- 650,-

Pol.

Seidan Václav, 1817 - 1870

Stav

V.cena

D.cena

1856. AE Medaile 1859 - K postavení pomníku Josefa Radeckého z Radče v Praze.
Hlava zleva, opis / Pomník, po stranách nápisy, opis. Br 80 mm
0/0 500,- 750,-

Pol.

Scharff Anton, 1845 - 1903

Stav

V.cena

D.cena

1857. AR Medaile 1888 - Vídeňská numismatická společnost. Poprsí Marie Terezie
zprava, opis / 3-řádkový nápis v kartuši, opis, letopočet. Ag 41 mm (28,09 g),
rysky
0/0 2000,- 3000,-

Pol.

Sucharda Stanislav, 1866 - 1916

Stav

V.cena

D.cena

1858. AE Plaketa b.l. (1900) - Kníže Krok. Hlava zprava, nápis. Br 55 x 49 mm 1 2800,- 2800,-

Pol.

Sucharda Stanislav, 1866 - 1916

Stav

V.cena

D.cena

1859. AE Plaketa b.l. (1900) - Přemysl Oráč. Hlava zprava. Br 55 x 53 mm 1 2800,- 2800,-

Pol.

Šaff Vojtěch

Stav

V.cena

D.cena

1860. AR Medaile 1923 - I. mezinárodní výstava poštovních známek v Brně. Známka
s portrétem T. G. Masaryky zleva, opis / Pohled na Brno, v ex. nápis a datum.
Ag 45 mm (58,70 g), Floss.25
1/1 7500,- --.-

Pol.

Šejnost Josef, 1878 - 1941

Stav

V.cena

D.cena

1861. AE Medaile 1922 - President T. G. Masaryk, vydala ČSAV. Poprsí zleva, opis /
Dvě alegorické postavy si podávají ruce, vlevo E. Denis, opis. Br 71 mm
1/1 500,- 500,-
1862. AE Medaile 1924/1929 - Dr. Antonín Podlaha. Poprsí zleva, opis / Chrám
sv. Víta, nápisy, opis, v ex. dva znaky. Br 70,5 mm, Boh.61a, pův. etue
1/1 800,- 800,-
1863. AE Medaile 1929 - K dokončení velechrámu sv. Víta. Sv. Václav sedící čelně /
Chrám sv. Víta, zemské znaky. Br 70 mm, pův. etue
0/0 1500,- 1800,-

Pol.

Franta Anýž - novoročenky

Stav

V.cena

D.cena

1864. AE Plaketa 1927 - Oráč s pluhem zleva, nahoře a dole nápis. Br 45 x 58 mm 1 200,- 200,-

Pol.

Holice

Stav

V.cena

D.cena

1865. AE Medaile 1906 (Šmakal) - Okresní hospodářská výstava. Rolník před pluhem /
4-řádkový nápis, okolo věnec z listů a klasů. Postř. Cu 46 mm
1/1 400,- 420,-

Pol.

Cheb

Stav

V.cena

D.cena

1866. AE Medaile b.l. - Spolek pro chov drobného zvířectva pro západní Čechy.
Znak města, opis / Drůbež na dvoře, opis. Postř. bronz 50 mm
1/1 500,- 1500,-

Pol.

Kraslice

Stav

V.cena

D.cena

1867. AE Medaile 1896 (Christlbauer) - Na památku svěcení nového kostela. Znak
města, opis / 7-řádkový nápis ve věnci. Cu 50 mm
1/1 500,- 1100,-

Pol.

Kremnica

Stav

V.cena

D.cena

1868. AR Medaile b.l. (1. pol. 18. stol.) - Medaile na přátelství. V mracích nápis
hebrejsky Jehova, podané ruce, v pozadí město, opis / Pod stromem dva štíty
s nápisy, v pozadí město a loď, opis. Ag 46 mm (28,03 g), m.o.
1/1 15000,- --.-

Pol.

Kremnica

Stav

V.cena

D.cena

1869. AR Medaile b.l. (1. pol. 18. stol.) - Sv. Jiří na koni zabíjí draka, opis / Loď
s Kristem a dvanácti apoštoly na lodi v bouři, opis. Lité Ag 58 mm (46,54 g),
dobový široký okraj
-1/1- 4000,- 4000,-

Pol.

Kutná Hora

Stav

V.cena

D.cena

1870. AR Medaile b.l. (1900, R. Neuberger) - Chrám sv. Barbory, opis / Pohled na město,
opis, v ex. městský znak. Ag 55 mm (66,50 g)
1/1 9000,- 9000,-

Pol.

Olomouc

Stav

V.cena

D.cena

1871. AR Medaile 2002 (P. Soušek) - Arcibiskup Jan Graubner, převzetí olomoucké
arcidiecéze v roce 1992. Poprsí zprava, opis / Arcibiskupství, dva znaky, opis,
v ex. nápis. Ag 40 mm (39,06 g), vydala ČNS Olomouc, krásná patina
0/0 1800,- 2200,-

Pol.

Praha

Stav

V.cena

D.cena

1872. AE Medaile 1872 - Žeton ke zlaté svatbě Josefa a Marie Eichlerových. 6-řádkový
nápis, opis / V dubovém věnci znak obchodu, nápis PRAG a datum. Ag 30 mm (10,97 g),
Don.3329
0/0 2400,- --.-

Pol.

Praha

Stav

V.cena

D.cena

1873. AE Medaile 1947 - Jednota společenstev lakýrníků a natěračů pro Čechy a Moravu
V Praze. Sedící žena s lipovou ratolestí, nápis Za zásluhy o naše řemeslo /
Nápis, opis. Pozl. bronz 59 mm, orig. etue nep. poškozená
0/0 300,- 300,-
1874. AE Medaile 1883 - K otevření Národního divadla. Sedící Čechie s budovou divadla
na klíně, po stranách dva chlapci, opis / 5-řádkový nápis ve věnci. Br 60 mm,
nep. hr.
0/0 400,- 420,-

Pol.

Praha - Zemská jubilejní výstava 1891

Stav

V.cena

D.cena

1875. AE Medaile - II. slet všesokolský v Praze. Sokol s praporem a mečem, nápisy /
Průmyslový palác, znak sokola, opis. Sn 39 mm, ŠFP.21d (12,86 g), pův. ouško
1/1 300,- 340,-

Pol.

Příbram

Stav

V.cena

D.cena

1876. AR Medaile 1890 (R. Braun) - Památka na svěcení chrámu sv. Vojtěcha na Horách
Březových. Chrám, znak, datum / 6-řádkový nápis. Ag 36 mm (23,21 g), krásná pat.
0/0 4000,- 11000,-

Pol.

Příbram

Stav

V.cena

D.cena

1877. AR Medaile 1997 (R. Braun) - Milénium sv. Vojtěcha, ČNS pobočka Kladno. Chrám
na Březových horách / 5-řádkový nápis, větvička. Ag 36,5 mm (27,15 g)
0/0 500,- --.-

Pol.

Rakovník

Stav

V.cena

D.cena

1878. AR Medaile 1932 - Krajinská výstava Valašska a Pobezkydí. Znak, opis /
Lidová chalupa, ornamenty, nápis. Ag51 mm (53,43 g), pův. etue, nep. hrany
0/0 600,- 2400,-

Pol.

Stará Ves u Rýmařova - Barnov (Altendorf - Bernhau)

Stav

V.cena

D.cena

1879. AR Medaile 1891 (A. Neudeck) - Výtěžková medaile olověných a stříbrných dolů.
Pohled na Starou Ves a Barnov (Olověnou) otočené proti sobě vzhůru nohama, opis /
7-řádkový nápis ve věnci, opis. Ag 28 mm (10,00 g), hr., pěkná patina R!
1/1 8000,- --.-

Pol.

Tišnov

Stav

V.cena

D.cena

1880. AR Medaile b.l. (I. B. Pichl) - Okresní výstava. Znak s českým lvem, opis /
Nápis ZA ZÁSLUHY v kartuši, věnec z plodin. Ag 44 mm (52,15)
1/1 1500,- 2000,-

Pol.

Velehrad

Stav

V.cena

D.cena

1881. AR Medaile 1885 - K 1000. výročí smrti Cyrila a Metoděje. Stojící apoštolové,
opis / 3-řádkový nápis, letopočet, dvě ratolesti. Ag 36 mm (20,97 g), pův. o.
0/0 500,- 850,-

Pol.

Znojmo

Stav

V.cena

D.cena

1882. AE Plaketa 1912 (Weinberger) - Z vděčnosti Rakouská numismatická společnost
ve Vídni. Věž, voják, mince a znak města, 6-řádkový nápis. Br oktogonál 45 x 45 mm
1 1600,- 1900,-

Pol.

Rakousko

Stav

V.cena

D.cena

1883. AR Medaile 1789 (I. Donner) - Obléhání Bělehradu. Generál Laudon zprava, opis /
Scéna dobývání města, opis, v ex. nápis a letopočet. Ag 46 mm (35,02 g),
Horsky.7433, Mont.2181, krásná patina
1/1 9000,- --.-

Pol.

Rakousko

Stav

V.cena

D.cena

1884. AE Medaile 1933 (R. Placht) - První mezinárodní rakouský let nad Alpami.
Tři letadla nad Alpami. Br 65 mm
1 300,- 340,-
1885. AE Medaile 1933 (R. Placht) - Let nad Gastein. Tři letadla nad horami. Br. 65 mm 1 300,- 340,-

Pol.

Rakousko

Stav

V.cena

D.cena

1886. AR Medaile b.l. (A. de Gennaro) - Školní cena. Sedící Kristus vpravo, před ním
věřící, opis / 3-řádkový nápis ve věnci, opis. Ag 41 mm (24,25 g)
1/1 1000,- --.-

Pol.

Belgie

Stav

V.cena

D.cena

1887. AE Medaile 1930 (Mauquoy) - Mladý pár před oknem, v pozadí město /
radnice a most, opis. Br 70 mm
1/1 500,- 500,-

Pol.

Francie, Napoleon I., 1804 - 1814/1815

Stav

V.cena

D.cena

1888. AR Medaile 1805 (L. Manfredini) - K obsazení Vídně. Hlava Napoleona v helmě
zleva, opis / Sedící Vindobona smutní před trofejí zleva, opis, v ex. nápis.
Ag 42 mm (44,31 g), Braunn.444, pěkná patina
0/0 12000,- 12000,-

Pol.

Francie, Napoleon I., 1804 - 1814/1815

Stav

V.cena

D.cena

1889. AR Medaile 1812 (Andrieu) - K dobytí Moskvy. Hlava Napoleona zprava, opis /
Pohled na moskevské věže, v ex. nápis. Br 41 mm, ražba po roce 1880, na hraně
BRONZE
1/1 900,- 1900,-

Pol.

Francie, Napoleon I., 1804 - 1814/1815

Stav

V.cena

D.cena

1890. AR Medaile 1812 (Andrieu, Jeuffroy) - Bitba u Borodina. Hlava Napoleona zprava,
opis / Jezdec na koni pobíjí francouzské vojáky, v ex. nápis. Br 41 mm, ražba
po roce 1880, na hraně BRONZE
1/1 900,- 2000,-

Pol.

Francie

Stav

V.cena

D.cena

1891. AR Medaile 1631 (I. Warin) - Kardinál Jean Richelieu. Poprsí kardinála zprava,
opis / Zeměkolule, okolo prstenec s hvězdami a anděl, opi. Ag 50 mm (63,53 g)
1/1 6000,- 6000,-

Pol.

Francie

Stav

V.cena

D.cena

1892. AE Medaile 1914 (J. Jourdain) - Poprsí Kardinála Merciera zleva, opis /
Žena pomáhá raněnému vojákovi, opis. Br 65 mm
1/1 500,- 500,-

Pol.

Itálie

Stav

V.cena

D.cena

1893. AE Medaile 1931 - 3. automobilový závod přes Alpy. Automobil, stromy, 3-řádkový
nápis / Dva smaltované korunované znaky, 2-řádkový nápis. Cu 32 mm, pův. ouško
1/1 300,- --.-

Pol.

Německo

Stav

V.cena

D.cena

1894. AR Medaile 1805 (Abramson) - Lékař, anatom Josef Gall. Poprsí zprava, opis /
Lebka zprava, opis, v ex. nápis. Ag 39,5 mm (18,22 g), škr.
1/1 1200,- 5500,-

Pol.

Německo

Stav

V.cena

D.cena

1895. AE Medaile 1830 (Van der Kellen) - Ke svatbě pruského prince Friedricha Heinricha
Alberta s belgickou královnou Wilhelminou. Anděl s pochodní a věnci s monogramy /
9-řádkový nápis ve věnci. Cu 45 mm
0/0 1000,- --.-

Pol.

Německo

Stav

V.cena

D.cena

1896. AR Medaile 1892 (Oertel) - K 300. výročí J. A. Komenského. Poprsí s knihou
částečně zleva / Krajina se sluncem, opis. Ag 35 mm (13,37 g)
1/1 1700,- --.-

Pol.

Německo

Stav

V.cena

D.cena

1897. AR Plaketa 1903 (H. Kautsch) - Franz von Lenbach, věnuje město Schrobenhausen.
Poprsí čelně s hlevou doprava, nápis /Sedící žena s malířskou paletou, keř,
v pozadí město, 4-řádkový nápis. Ag 64 x 45 mm (102,06 g)
1/1 2000,- 2000,-

Pol.

Německo - Prusko, Wilhelm II., 1888 - 1918

Stav

V.cena

D.cena

1898. AR Medaile 1914 (Grünthal, Kuchler) - Poprsí Wolhelma zleva, opis / Antický
bojovník s mečem a štítem, v poli. 22. 8. 1914, opis. Ag 34 mm (18,13 g)
0/0 1200,- 1400,-

Pol.

Německo - císařství, 1870 - 1918

Stav

V.cena

D.cena

1899. AR Medaile 1894 - Hlava Wilhelma II. zprava, opis / Hlava Bismarcka zprava,
opis. Ag 35 mm (18,52 g), nep. rysky, hr.
1/1 600,- 600,-

Pol.

Německo - III. říše, 1933 - 1945

Stav

V.cena

D.cena

1900. AR Medaile 1938 (Hanisch) - Připojení Rakouska a Sudet. Hlava Hitlera zprava,
opis / Říšské jablko, opis, letopočty. Ag 36 mm (21,03 g)
1/1 1500,- 1800,-


Předchozí strana
Previous page

Na začátek stránky
Top page

Následující strana
Next page

Copyright 2009 AUREA Numismatika s.r.o.