AUREA Numismatika s.r.o.

Aukční katalog 28. aukce - 5. prosince 2009
Auction catalogue 28th auction- 5 December 2009

Pol.

Německo - III. říše, 1933 - 1945

Stav

V.cena

D.cena

1901. AR Medaile 1938 (F. Beyer) - K státním návštěvám v Berlíně a Římě. Dvojportrét
Mussolini a Hitler zleva, opis / Svastika, fasces a sekyra, letopočty, opis.
Ag 36 mm (24,51 g)
1/1 2600,- 3000,-

Pol.

Slovensko

Stav

V.cena

D.cena

1902. AE Medaile 1897 (Leisek) - Korlátky - k uchránění před požárem. Stojící
sv. Florián hasí hořící dům / 3-řádkový nápis, znak, opis. Cu 31mm
1/1 400,- 650,-

Pol.

Slovinsko

Stav

V.cena

D.cena

1903. AE Medaile 1897 - K dostavění Lonjsko-Dolinské železnice Janem Horským.
Lokomotiva, nápis, opis / Most přes řeku, opis, nápis. Postř. Bronz 40 mm
0/0 800,- 900,-

Pol.

Velká Británie

Stav

V.cena

D.cena

1904. AE Medaile 1690 - Cesta Viléma III. do Irska. Poprsí Viléma zprava, opis / Letící
orel s žezlem a ratolestí, v pozadí město a lodě na moři. Sn 48 mm
-1/1- 500,- --.-

Pol.

Rakousko - Uhersko, 1759 - 1918

Stav

V.cena

D.cena

1905. 1 Gulden 1858, série Uu 76, Pick A.140 1- 2400,- 2400,-

Pol.

Rakousko - Uhersko, 1759 - 1918

Stav

V.cena

D.cena

1906. 5 Gulden 1859, série ad, Pick A.144, skvrna 2- 7000,- --.-

Pol.

Rakousko - Uhersko, 1759 - 1918

Stav

V.cena

D.cena

1907. 2 Koruna 1917, série 1333, Pick A.180a, po sobě jdoucí čísla 3 ks N-0 300,- 340,-
1908. 200 Koruna 1918, série A 2054, s rastrem, Pick A.U35b 0 700,- 1300,-

Pol.

Československo, 1919 - 1939

Stav

V.cena

D.cena

1909. 1000 Koruna 1919, série B, Baj.14 Specimen 3 17000,- --.-

Pol.

Československo, 1919 - 1939

Stav

V.cena

D.cena

1910. 500 Koruna 1929, série A, bez čárky, Baj.23a 3- 2000,- 2200,-
1911. 100 Koruna 1931, série Y, Baj.25a 1 1200,- 1400,-

Pol.

Československo, 1919 - 1939

Stav

V.cena

D.cena

1912. 5 Koruna b.l. (1938), bez přetisku - nevydaná, série A 021, Baj.N 2, skvrna 3 2000,- --.-

Pol.

Československo, 1919 - 1939

Stav

V.cena

D.cena

1913. Nátisk medailonu Žena s klasy a glóbem z 1000 Kč 1919/1932, černý hlubotisk
na kartonu, značeno American Bank Note Company V 73796, reduction of V-43262,
rozměr tiskového pole 100 x 125 mm, rozměr kartonu 150 x 228 mm
N 9000,- 9000,-

Pol.

Československo, 1919 - 1939

Stav

V.cena

D.cena

1914. Černotisk Av. a Rv. 100 Kč/1931, Av. a Rv. 1000 Kč/1934, vše číslované, faximile
podpisů Švabinského, Schirnböcka a Wolfa, rytina Maxe Švabinského, orig.
podpis Jindra Schmidt, brožura Jindra Schmidt - Grafik a rytec Maxe Švabinského,
orig. podpis Jindra Schmidt 6 ks
N 3000,- 3000,-

Pol.

Protektorát Čechy a Morava, 1939 - 1945

Stav

V.cena

D.cena

1915. 5 Koruna b.l. (1938), přetisk strojní, série A 059, Baj.29b 0 3800,- 5500,-

Pol.

Československo, 1945

Stav

V.cena

D.cena

1916. 100 Koruna 1944, série CA, Baj.59a 1 200,- 240,-

Pol.

Československo, 1945

Stav

V.cena

D.cena

1917. 500 Koruna 1944, série AE, Baj.60 0 3000,- 4000,-

Pol.

Československo, 1945

Stav

V.cena

D.cena

1918. 500 Koruna 1944, série XB, Baj.60 1- 3000,- 3400,-

Pol.

Československo, 1945 - 1953

Stav

V.cena

D.cena

1919. 100 Koruna b.l. (1945), bez série a bez čísla, přetisk VZOREK, 2x otvor 4 mm,
Baj.74s
N 20000,- 24000,-

Pol.

Československo, 1945 - 1953

Stav

V.cena

D.cena

1920. 500 Koruna b.l. (1945), bez série a bez čísla, přetisk VZOREK, 2x otvor 4 mm,
Baj.75s
N 20000,- 30000,-

Pol.

Československo, 1945 - 1953

Stav

V.cena

D.cena

1921. 1000 Koruna b.l. (1945), bez série a bez čísla, přetisk VZOREK, 2x otvor 4 mm,
Baj.76s
N 20000,- 34000,-

Pol.

Československo, 1953 - 1993

Stav

V.cena

D.cena

1922. 100 Koruna 1961, série B 27, Baj.98a, mokrý hlubotisk N 1000,- 3200,-
1923. 500 Koruna 1973, série Z 13, Baj.101 N 500,- 500,-

Pol.

Německo - vojenské a okupační peníze, 1939 - 1945

Stav

V.cena

D.cena

1924. Poukázky Wehrmachtu pro zajatecké tábory, 10 Marka b.l., Ro.521b R! 2- 1000,- 1000,-

Pol.

Rakousko

Stav

V.cena

D.cena

1925. 1000 Koruna b.l. (1919), přetisk ECHT / OESTERREICHISCH-UNGARISCHE
BANK / Haupstadt WIEN, podpisy, Pick.58
2 2000,- 2000,-

Pol.

Rusko

Stav

V.cena

D.cena

1926. 1 Rubl 1898, Pleske, Pick.1a 1 150,- 160,-
1927. 10 Rubl 1909, Šipov, Pick.11c 10 ks 0-1 500,- --.-
1928. 500 Rubl 1912, Šipov, Pick.14b 2 ks N 900,- --.-

Pol.

Rusko

Stav

V.cena

D.cena

1929. 10, 15, 20 Kopějka b.l. (1915) - nevydané, Pick.28-30 3 ks N 2000,- 4400,-

Pol.

Rusko

Stav

V.cena

D.cena

1930. 100 Rubl 1918, Pick.40a N 500,- 800,-

Pol.

Rusko

Stav

V.cena

D.cena

1931. 20 Rubl, 2x 40 Rubl b.l. (1917), 3 Rubl, 30 Rubl, 2x 60 Rubl b.l. (1919), 250,
500, 1000 Rubl 1919, 50 Rubl b.l. (1921), Pick.38, 39, 83, 99a-104a, 107a 1 ks
N-1 1000,- 1000,-
1932. 1 Rubl 1923, Pick.163, dvě var. podpisů 3 ks N 300,- 650,-

Pol.

Rusko

Stav

V.cena

D.cena

1933. 5 Rubl 1925, Pick.190 0 1000,- 3600,-

Pol.

Rusko

Stav

V.cena

D.cena

1934. 1 Červoněc 1926, Pick.198c N 1500,- 5500,-

Pol.

Rusko

Stav

V.cena

D.cena

1935. 5 Červoněc 1937, Pick.204 N 500,- 750,-

Pol.

Rusko

Stav

V.cena

D.cena

1936. 1 Zlatý Rubl 1928, Pick.206 N 1000,- 2400,-

Pol.

Rusko

Stav

V.cena

D.cena

1937. 1 Rubl 1938, Pick.213 2 ks N 200,- 320,-

Pol.

Rusko

Stav

V.cena

D.cena

1938. 3 Rubl 1947, Pick.219, vzor s přetiskem OBRAZEC N 500,- 1100,-

Pol.

Patenty, cirkuláře a nařízení

Stav

V.cena

D.cena

1939. Cirkulář českého zemského Gubernia o vydání 10 a 500 Guldenů 1806,
Praha 14. 3. 1808, tři listy 36 x 22 cm, včetně formulářů
bezv. 1500,- --.-
1940. Cirkulář českého zemského Gubernia o vydání 5 Guldenů 1806, Praha 19. 8. 1808,
německo-česky, dva listy 35 x 21 cm, včetně formulářů
bezv. 1500,- --.-
1941. Cirkulář českého zemského Gubernia o vydání 1 a 2 Guldenů 1811,
Praha 25. 9. 1811, německo-česky, 3 listy 30 x 19 cm, včetně formulářů
bezv. 1500,- 1500,-

Pol.

Knihy

Stav

V.cena

D.cena

1942. Čermák K., Skrbek B.: Mince království Českého za panování rodu habsburského
od roku 1526, Pardubice 1891 - 1913, 1128 str., 198 tab., 3 díly, vázané
v luxusní polokožené vazbě
8000,- 8000,-
1943. Dimt Gunter und Heidelinde: Der Linzer Taler, Linz 1990, 79 str., 71 tab., vázané 600,- --.-
1944. Dudik Beda: Des hohen Deutschen Ritterordens Münzsammlung, Bonn 1966, 260 str.,
22 tab., vázané
1500,- --.-
1945. Fiala Eduard: Beschreibung der Sammlung böhmischer Münzen und Medaillen
des Max Donebauer, Prag 1888 - 1890, 714 str., 83 tab., 2 svazky, vázané
3000,- 3000,-
1946. Hildisch Johannes: Die Münzen der pommerschen Herzöge, Köln 1980, 234 str.,
2 tab., vázané
1500,- --.-
1947. Kellner Hans-Jörg: Die Münzgeschichte des Hochstifts Passau, Stuttgart 1997,
194 str., vázané
1000,- --.-
1948. Kolektiv autorů: Deutsche Taler, Von den Anfängen der Talerprägung bis zum
Dreissigjährigen Krieg, 27 str., 60 tab., vázané, Vom Dreissigjährigen Krieg
bis zum Ende der Talerprägung, 33 str., 69 tab., vázené, ze sbírek Deutschen
Bundesbank, Frankfurt am Main 1966 2 svazky
1200,- 1200,-
1949. Olding Manfred: Die Münzen Friedrichs des Grossen, Regenstauf 2006, 288 str.,
vázané
2000,- --.-
1950. Reissenauer Franz: Münzstätte Günzburg 1764 - 1805, Günzburg 1982, 204 str.,
69 tab, vázané
1800,- --.-


Předchozí strana
Previous page

Na začátek stránky
Top page

Následující strana
Next page

Copyright 2009 AUREA Numismatika s.r.o.