AUREA Numismatika s.r.o.

Aukční katalog 31. aukce 24. dubna 2010 - Papírová platidla
Auction catalogue - 24 April 2010 - World Paper Money

Pol.

Legionářská platidla

Stav

V.cena

D.cena

501. Čs. legie v Rusku, Sokolský den, 1 Rubl - 7. 9. 1919, na Av. a Rv. razítko
"PRODEJNA 1. ŮDER. PRAP", nep. ostř.
2- 700,- 7500,-

Pol.

Legionářská platidla

Stav

V.cena

D.cena

502. Čs. legie v Rusku, 4. pluk Prokopa Velikého, 1 Rubl - 1919, na Rv. modré
razítko Y.M.C.A., 34 mm, vzácná
3 3000,- 12000,-

Pol.

Legionářská platidla

Stav

V.cena

D.cena

503. Čs. legie v Rusku, Prodejna 11. čsl. stř. pluku, 1 Rubl - 30. 6. 1920, dobře
čitelné razítko 37 mm, podpis hospodáře, číslo 980, na rev. nep. stopy lepu,
nep. natrž., vzácná
2 1500,- 14000,-

Pol.

Legionářská platidla

Stav

V.cena

D.cena

504. Čs. legie v Rusku, Den sokolů, 1 Rubl - b.d., 3x perfor. otvor 4 mm, na Rv.
po obvodu podlepená průhlednou izolepou
3- 400,- 1600,-

Pol.

Legionářská platidla

Stav

V.cena

D.cena

505. Čs. legie v Rusku, YMCA, 1 Rubl - b.l., červenohnědý tisk, na Rv. razítko YMCA,
Křesťanský spolek mladíků (nečitelné), 34 mm, vytržený levý okraj, vzácná
3- 1500,- 3600,-

Pol.

Legionářská platidla

Stav

V.cena

D.cena

506. Čs. legie v Rusku, YMCA, 2 Rubl - b.l., červenohnědý tisk, na Rv. razítko YMCA,
Křesťanský spolek mladíků (nečitelné), 34 mm, natržená 6 mm, vzácná
3- 1500,- 4800,-

Pol.

Československo, 1919 - 1939

Stav

V.cena

D.cena

507. 10 Koruna 1915, série 1209, Baj.1a, kolek stříhaný N 800,- 1500,-
508. 20 Koruna 1913, I. vydání, série 2328, 2353, Baj.2, kolek pravý a padělaný 2- 200,- 600,-
509. 20 Koruna 1913, II. vydání, série 1070, Baj.3, kolkovaná N 1500,- 2400,-
510. 20 Koruna 1913, II. vydání, série 1050, Baj.3, kolek padělaný 3 200,- 200,-
511. 50 Koruna 1914, série 1049, Baj.4, kolkovaná 2 300,- 850,-
512. 50 Koruna 1914, série 1004, Baj.4, kolkovaná 2 200,- 1100,-
513. 50 Koruna 1914, série 1060, Baj.4, kolkovaná 1- 300,- 1100,-
514. 50 Koruna 1914, série 1047, Baj.4, kolkovaná, nevýrazná skvrna 3 cm 1 260,- 1200,-

Pol.

Československo, 1919 - 1939

Stav

V.cena

D.cena

515. 50 Koruna 1914, série 1010, Baj.4, kolkovaná, kolek chybně perforován, zoubkování
probíhá přes obraz v jeho 1/4, svisle stříhaný, vzácné
1- 2000,- 2000,-

Pol.

Československo, 1919 - 1939

Stav

V.cena

D.cena

516. 100 Koruna 1912, série 2105, Baj.5a, kolek stříhaný N 800,- 1900,-
517. 100 Koruna 1912, série 2123, Baj.5a, kolek stříhaný padělaný, razítko BÚMF 2 260,- 360,-
518. 100 Koruna 1912, série 1810, 1885, Baj.5a, kolek stříhaný, kolek stříhaný
padělaný, razítko BÚMF, 2 ks
2-3 300,- 650,-
519. 1000 Koruna 1902, série 1232, Baj.6, kolkovaná N 1000,- 5500,-
520. 1000 Koruna 1902, série 1272, Baj.6, kolek padělaný, razítko Timbre faux +
2 řádkový text BÚMF Praha, skvrny v ploše, jinak
0 400,- 1500,-
521. 10 K/1915, 20 K/1913, I. vydání, 50 K/1914, 100 K/1912, 1000 K/1902, vše
kolkované, 5 ks
2-4 600,- 1000,-
522. 1 Koruna 1919, série 153, Baj.7 N 300,- 1100,-
523. 1 Koruna 1919, série 138, Baj.7 N 200,- 1000,-
524. 1 Koruna 1919, série 180, Baj.7 N 200,- 600,-
525. 1 Koruna 1919, série 243, zelený podtisk, Baj.7 N 200,- 1000,-
526. 1 Koruna 1919, série 225, zelený podtisk, Baj.7 0 150,- 500,-

Pol.

Československo, 1919 - 1939

Stav

V.cena

D.cena

527. 1 Koruna 1919, série 131, chybotisk "15. DYBNA 1919", Baj.7 var., dosud
nepublikováno
2 1000,- 12000,-

Pol.

Československo, 1919 - 1939

Stav

V.cena

D.cena

528. 5 Koruna 1919, série 0065, Baj.8 0 900,- 2600,-

Pol.

Československo, 1919 - 1939

Stav

V.cena

D.cena

529. 5 Koruna 1919, série 0118, Baj.8 N 1000,- 4200,-
530. 5 Koruna 1919, série 0145, Baj.8 0 900,- 1900,-
531. 5 Koruna 1919, série 0053, Baj.8, dobový tištěný padělek typ 1 0 3000,- 3000,-

Pol.

Československo, 1919 - 1939

Stav

V.cena

D.cena

532. 5 Koruna 1919, série 0022, Baj.8, perforace SPECIMEN a 1x otvor 5 mm 0 1000,- 13000,-

Pol.

Československo, 1919 - 1939

Stav

V.cena

D.cena

533. 10 Koruna 1919, série H 014, Baj.9a, na Rv. mírně pošp. 3 3000,- 6500,-

Pol.

Československo, 1919 - 1939

Stav

V.cena

D.cena

534. 10 Koruna 1919, série O 111, Baj.9b 1 5000,- 8000,-

Pol.

Československo, 1919 - 1939

Stav

V.cena

D.cena

535. 10 Koruna 1919, série O 092, Baj.9b 3- 900,- 3000,-

Pol.

Československo, 1919 - 1939

Stav

V.cena

D.cena

536. 10 Koruna 1919, série O 123, Baj.9b N 6000,- 22000,-

Pol.

Československo, 1919 - 1939

Stav

V.cena

D.cena

537. 10 Koruna 1919, série O 049, Baj.9b 3 1500,- 2800,-

Pol.

Československo, 1919 - 1939

Stav

V.cena

D.cena

538. 10 Koruna 1919, série O 069, Baj.9b, perforace SPECIMEN 2- 1500,- 4600,-

Pol.

Československo, 1919 - 1939

Stav

V.cena

D.cena

539. 20 Koruna 1919, série P 240, Baj.10a 0 4000,- 17000,-

Pol.

Československo, 1919 - 1939

Stav

V.cena

D.cena

540. 20 Koruna 1919, série P 056, Baj.10a, nep. vytrž. okraj 4 300,- 800,-

Pol.

Československo, 1919 - 1939

Stav

V.cena

D.cena

541. 20 Koruna 1919, série P 029, Baj.10a 1- 3000,- 10000,-

Pol.

Československo, 1919 - 1939

Stav

V.cena

D.cena

542. 20 Koruna 1919, série U 149, Baj.10b 3 900,- 2800,-

Pol.

Československo, 1919 - 1939

Stav

V.cena

D.cena

543. 20 Koruna 1919, série U, Baj.10b, dobový padělek, signovaný typ 4, poř. č. 6,
vlevo dole 141, perforace 2x PADĚLEK
3 3000,- 32000,-

Pol.

Československo, 1919 - 1939

Stav

V.cena

D.cena

544. 50 Koruna 1919, série 0024, Baj.11a, čistě slepená trhlinka na levém okraji,
skvrna, jinak krásná, nepřeložená
1- 6000,- 26000,-

Pol.

Československo, 1919 - 1939

Stav

V.cena

D.cena

545. 50 Koruna 1919, série 0052, Baj.11a, několikrát natrž. 4 1200,- 3200,-

Pol.

Československo, 1919 - 1939

Stav

V.cena

D.cena

546. 50 Koruna 1919, série 0066, Baj.11b, dobový padělek typ 4, poř. č. 1, vlevo dole
2073, perforace PADĚLEK, 2x otvor 7mm, padělatelská dílna Kipsdorf (leden -
únor 1923)
3 5000,- 34000,-

Pol.

Československo, 1919 - 1939

Stav

V.cena

D.cena

547. 100 Koruna 1919, série 0020, Baj.12, zcela neznatelně přeložená 1 30000,- 80000,-

Pol.

Československo, 1919 - 1939

Stav

V.cena

D.cena

548. 100 Koruna 1919, série 0015, Baj.12, dobový padělek typ 5, poř. č. 42/6, vlevo
dole 9452, perforace PADĚLEK
2 5000,- 26000,-

Pol.

Československo, 1919 - 1939

Stav

V.cena

D.cena

549. 100 Koruna 1919, série 0066, Baj.12, dobový padělek typ 7 (shodná dílna jako
padělek 500 Kč 1919, Meszáros), neevidovaná, přiložena barevná fotokopie
Dr. Moravce s určením
0 10000,- 16000,-

Pol.

Československo, 1919 - 1939

Stav

V.cena

D.cena

550. 500 Koruna 1919, série 020, Baj.13f, dobový padělek typ 2, Meszáros 0 10000,- 14000,-


Předchozí strana
Previous page

Na začátek stránky
Top page

Následující strana
Next page

Copyright 2010 AUREA Numismatika s.r.o.