AUREA Numismatika s.r.o.

Aukce bankovek celÚho svýta - 30. dubna 2011
World Paper Money Aution - 30 April 2011

Pol.

╚eskoslovensko, 1945

Stav

V.cena

D.cena

451. 20 Koruna 1944, sÚrie HC, Baj.58b N 500,- 800,-

Pol.

╚eskoslovensko, 1945

Stav

V.cena

D.cena

452. 100 Koruna 1944, sÚrie AE, Baj.59a1 0 500,- 900,-

Pol.

╚eskoslovensko, 1945

Stav

V.cena

D.cena

453. 100 Koruna 1944, sÚrie MX, chybotisk "Tßto", bankovnÝ vzor, perforace
4x SPECIMEN, Baj.59a2, Kar.56b
1 1500,- 4600,-

Pol.

╚eskoslovensko, 1945

Stav

V.cena

D.cena

454. 500 Koruna 1944, sÚrie XB, Baj.60, flÝŔky v ploÜe 2 500,- 1500,-

Pol.

╚eskoslovensko, 1945

Stav

V.cena

D.cena

455. 500 Koruna 1944, sÚrie AE, Baj.60 1 1500,- 3200,-

Pol.

╚eskoslovensko, 1945

Stav

V.cena

D.cena

456. 500 Koruna 1944, sÚrie AM, Baj.60, perforace 2x SPECIMEN naho°e a vzh¨ru nohama 1 400,- 1200,-

Pol.

╚eskoslovensko, 1945

Stav

V.cena

D.cena

457. 500 Koruna 1944, sÚrie AB, Baj.60, perforace 1x NEPLATN╔, na Rv. obvyklÚ stopy
po lepu
0 250,- --.-

Pol.

╚eskoslovensko, 1945

Stav

V.cena

D.cena

458. 1000 Koruna 1944, sÚrie CK, bankovnÝ vzor, perforace 4x SPECIMEN, Baj.61, Kar.58b 1 2000,- 6000,-

Pol.

╚eskoslovensko, 1945

Stav

V.cena

D.cena

459. 100 Koruna 1940, II. vydßnÝ, kolkovanß, sÚrie M 1, bankovnÝ vzor, perforace
2x SPECIMEN, Baj.63a, Kar.60
N 1500,- 4200,-

Pol.

╚eskoslovensko, 1945

Stav

V.cena

D.cena

460. 500 Koruna 1941, kolkovanß, sÚrie 7 Sy, bankovnÝ vzor, perforace
4x SPECIMEN, Baj.64, Kar.61
1 2000,- 6500,-

Pol.

╚eskoslovensko, 1945

Stav

V.cena

D.cena

461. 1000 Koruna 1940, kolkovanß, sÚrie 1 K6, bankovnÝ vzor, perforace
4x SPECIMEN, Baj.65, Kar.62
1 2500,- 8000,-

Pol.

╚eskoslovensko, 1945

Stav

V.cena

D.cena

462. 500 Koruna 1944, kolkovanß, sÚrie AO, bankovnÝ vzor, perforace
4x SPECIMEN, Baj.67, Kar.64
1 2000,- 8000,-

Pol.

╚eskoslovensko, 1945

Stav

V.cena

D.cena

463. 1000 Koruna 1944, kolkovanß, sÚrie AA, bankovnÝ vzor, perforace
4x SPECIMEN, Baj.68, Kar.65
1 2500,- 15000,-

Pol.

╚eskoslovensko, 1945

Stav

V.cena

D.cena

464. 2000 Koruna 1945, sÚrie 4 Go, bankovnÝ vzor, perf. 2x SPECIMEN, Baj.69a, Kar.66a 1 1500,- 4000,-

Pol.

╚eskoslovensko, 1945 - 1953

Stav

V.cena

D.cena

465. 5 Koruna b.l. (1945), sÚrie TF, bankovnÝ vzor, perf. 1x SPECIMEN, Baj.70, Kar.67 0 500,- 1100,-

Pol.

╚eskoslovensko, 1945 - 1953

Stav

V.cena

D.cena

466. 5, 10 Koruna b.l. (1945), sÚrie U/Z, R/F, Baj.70, 71 2 ks N 150,- 150,-

Pol.

╚eskoslovensko, 1945 - 1953

Stav

V.cena

D.cena

467. 20 Koruna b.l. (1945), sÚrie KT, Baj.72 N 150,- 320,-

Pol.

╚eskoslovensko, 1945 - 1953

Stav

V.cena

D.cena

468. 50 Koruna b.l. (1945), sÚrie JU, Baj.73 N 300,- 550,-

Pol.

╚eskoslovensko, 1945 - 1953

Stav

V.cena

D.cena

469. 50 Koruna b.l. (1945), sÚrie JU, Baj.73, perforace 3 md N 150,- 190,-

Pol.

╚eskoslovensko, 1945 - 1953

Stav

V.cena

D.cena

470. 100 Koruna b.l. (1945), sÚrie PN, Baj.74a N 300,- 550,-

Pol.

╚eskoslovensko, 1945 - 1953

Stav

V.cena

D.cena

471. 100 Koruna b.l. (1945), sÚrie PS, Baj.74a, perforace 3 md N 120,- 130,-

Pol.

╚eskoslovensko, 1945 - 1953

Stav

V.cena

D.cena

472. 100 Koruna b.l. (1945), bez sÚrie a bez ŔÝsla, p°etisk VZOREK, 2x otvor 4 mm,
Baj.74, Kar.71b, bankovnÝ vzor, na Rv. nep. stopy po lepu R!
0 20000,- 40000,-

Pol.

╚eskoslovensko, 1945 - 1953

Stav

V.cena

D.cena

473. 500 Koruna b.l. (1945), sÚrie CD, Baj.75, nep°elo×enß, flÝŔky p°i okraji 0- 2000,- 4000,-

Pol.

╚eskoslovensko, 1945 - 1953

Stav

V.cena

D.cena

474. 500 Koruna b.l. (1945), sÚrie CB, Baj.75, nepatrnř flÝŔek vlevo dole v okraji N-0 5000,- 9000,-

Pol.

╚eskoslovensko, 1945 - 1953

Stav

V.cena

D.cena

475. 500 Koruna b.l. (1945), sÚrie CA, Baj.75, perforace 3 md N 400,- 500,-

Pol.

╚eskoslovensko, 1945 - 1953

Stav

V.cena

D.cena

476. 500 Koruna b.l. (1945), bez sÚrie a bez ŔÝsla, p°etisk SPECIMEN, 2x otvor 4 mm,
Baj.75s, Kar.72a, bankovnÝ vzor
N 20000,- 28000,-

Pol.

╚eskoslovensko, 1945 - 1953

Stav

V.cena

D.cena

477. 500 Koruna b.l. (1945), tiskovß zkouÜka v odliÜnřch barvßch oproti koneŔnÚ verzi
(v¨dŔÝ barva hnýdozelenß), Ŕervenß peŔeŁ tiskßrny s textem "SPECIMEN, BRADBURY
WILKINSON AND COMPANY LTD., NEW MALDEN. SURREY., ENGLAND., na Av. i Rv.
Ŕervenř p°Ýtisk "SPECIMEN OF NO VALUE, perforace 1x otv. 4,5 mm, Baj.75 RR!
N-0 80000,- 140000,-

Pol.

╚eskoslovensko, 1945 - 1953

Stav

V.cena

D.cena

478. 1000 Koruna b.l. (1945), sÚrie BL, Baj.76 N 400,- 950,-

Pol.

╚eskoslovensko, 1945 - 1953

Stav

V.cena

D.cena

479. 1000 Koruna b.l. (1945), sÚrie BC, Baj.76, perforace 3md N 250,- --.-

Pol.

╚eskoslovensko, 1945 - 1953

Stav

V.cena

D.cena

480. 100 Koruna 1945, sÚrie B 33, Baj.77a1 N 200,- 400,-

Pol.

╚eskoslovensko, 1945 - 1953

Stav

V.cena

D.cena

481. 100 Koruna 1945, sÚrie H 22, Baj.77a2 0 1000,- 3600,-

Pol.

╚eskoslovensko, 1945 - 1953

Stav

V.cena

D.cena

482. 100 Koruna 1945, sÚrie N 25, Baj.77c 1 400,- 600,-

Pol.

╚eskoslovensko, 1945 - 1953

Stav

V.cena

D.cena

483. 100 Koruna 1945, sÚrie N 39, Baj.77c, Kar.74b, perforace 2x svisle SPECIMEN
a 1x otvor 4 mm, bankovnÝ vzor
N 1500,- 4600,-

Pol.

╚eskoslovensko, 1945 - 1953

Stav

V.cena

D.cena

484. 1000 Koruna 1945, sÚrie 05 A, Baj.78a, 2ks ŔÝsla po sobý, nepatrný p°elo×enÚ 1 600,- 1700,-

Pol.

╚eskoslovensko, 1945 - 1953

Stav

V.cena

D.cena

485. 1000 Koruna 1945, sÚrie 11 B, Baj.78b, perforace 3 md N 150,- 200,-

Pol.

╚eskoslovensko, 1945 - 1953

Stav

V.cena

D.cena

486. 1000 Koruna 1945, sÚrie 28 B, Baj.78b N 250,- 600,-

Pol.

╚eskoslovensko, 1945 - 1953

Stav

V.cena

D.cena

487. 1000 Koruna 1945, sÚrie 05 C, Baj.78c1, perforace 3 md N 150,- 200,-

Pol.

╚eskoslovensko, 1945 - 1953

Stav

V.cena

D.cena

488. 1000 Koruna 1945, sÚrie 25 C, Baj.78c1 N 250,- 650,-

Pol.

╚eskoslovensko, 1945 - 1953

Stav

V.cena

D.cena

489. 1000 Koruna 1945, sÚrie 01 E, Baj.78d N 1500,- 6000,-

Pol.

╚eskoslovensko, 1945 - 1953

Stav

V.cena

D.cena

490. 5000 Koruna 1945, sÚrie 16 A, Baj.79, perforace 3 md N 400,- 400,-

Pol.

╚eskoslovensko, 1945 - 1953

Stav

V.cena

D.cena

491. 500 Koruna 1946, sÚrie G, Baj.80a N 400,- 600,-

Pol.

╚eskoslovensko, 1945 - 1953

Stav

V.cena

D.cena

492. 500 Koruna 1946, sÚrie F, Baj.80a, perforace 3 md N 150,- 220,-

Pol.

╚eskoslovensko, 1945 - 1953

Stav

V.cena

D.cena

493. 500 Koruna 1946, sÚrie Ha + CHa, Baj.80b 2ks 2-3 250,- 400,-

Pol.

╚eskoslovensko, 1945 - 1953

Stav

V.cena

D.cena

494. 500 Koruna 1946, sÚrie J, Baj.80a, Kar.77a, perforace 1x SPECIMEN, bankovnÝ vzor 0 1000,- 7500,-

Pol.

╚eskoslovensko, 1945 - 1953

Stav

V.cena

D.cena

495. 50 Koruna 1948, sÚrie A 40, Baj.81b, perforace 3 md N 200,- 280,-

Pol.

╚eskoslovensko, 1945 - 1953

Stav

V.cena

D.cena

496. 50 Koruna 1948, sÚrie A 48, Baj.81b N 300,- 750,-

Pol.

╚eskoslovensko, 1945 - 1953

Stav

V.cena

D.cena

497. 5 Koruna 1949, sÚrie A 2, Baj.82a N 150,- 340,-

Pol.

╚eskoslovensko, 1945 - 1953

Stav

V.cena

D.cena

498. 5 Koruna 1948, sÚrie A 67, bankovnÝ vzor, perf. 1x SPECIMEN, Baj.82b, Kar.80 N 500,- 1200,-

Pol.

╚eskoslovensko, 1945 - 1953

Stav

V.cena

D.cena

499. 20 Koruna 1949, sÚrie A 29, Baj.83a N 150,- 220,-

Pol.

╚eskoslovensko, 1945 - 1953

Stav

V.cena

D.cena

500. 20 Koruna 1949, sÚrie B 18, Baj.83b N 150,- 220,-


P°edchozÝ strana
Previous page

Na zaŔßtek strßnky
Top page

NßsledujÝcÝ strana
Next page

Copyright 2011 AUREA Numismatika s.r.o.