AUREA Numismatika s.r.o.

Aukční katalog papírových platidel - 20. května 2012
Paper Money Auction - 20. May 2012

Pol.

Československo, 1953 - 1993

Stav

V.cena

D.cena

3401. 25 Koruna 1953, série AH 000000, bankovní vzor, 1x červený přetisk VZOREK na Av.,
Baj.90s, Kar.88a
0 5000,-
(200.0€)
26000,-

Pol.

Československo, 1953 - 1993

Stav

V.cena

D.cena

3402. 25 Koruna 1953, série NN, bankovní vzor, 1x perforace SPECIMEN, Baj.90b, Kar.88c N 500,-
(20.0€)
2400,-

Pol.

Československo, 1953 - 1993

Stav

V.cena

D.cena

3403. 25 Koruna 1953, série BD, bankovní vzor, 1x perforace SPECIMEN + 1 otv. 7 mm,
ruční razítko s číslem 00023 (Kar. tuto variantu neuvádí), Baj.90, Kar.88c.var.
N 1500,-
(60.0€)
4000,-

Pol.

Československo, 1953 - 1993

Stav

V.cena

D.cena

3404. 50 Koruna 1953, série AH 000000, bankovní vzor, 1x červený přetisk VZOREK na Av.,
Baj.91s, Kar.89a
0 5000,-
(200.0€)
26000,-

Pol.

Československo, 1953 - 1993

Stav

V.cena

D.cena

3405. 50, 100 Koruna 1953, série HP, VH, bankovní vzory, 1x perforace SPECIMEN
(u 100 Koruny obrácená o 180°), Baj.91b, 92b, Kar.89c, 90c 2 ks
2,3 500,-
(20.0€)
850,-

Pol.

Československo, 1953 - 1993

Stav

V.cena

D.cena

3406. 100 Koruna 1953, série AH 000000, bankovní vzor, 1x červený přetisk VZOREK,
Baj.92s, Kar.90a, horní okraj lehce zahnědlý
0~1 4000,-
(160.0€)
11000,-

Pol.

Československo, 1953 - 1993

Stav

V.cena

D.cena

3407. 25 Koruna 1958, série S 39, bankovní vzor, 1x perforace SPECIMEN + 1 otv. 7 mm,
Baj.93, Kar.91
N 800,-
(32.0€)
4200,-

Pol.

Československo, 1953 - 1993

Stav

V.cena

D.cena

3408. 10 Koruna 1960, série H 64, Baj.94a1, mokrý hlubotisk N 800,-
(32.0€)
2600,-

Pol.

Československo, 1953 - 1993

Stav

V.cena

D.cena

3409. 10 Koruna 1960, série H 34, Baj.94a1, mokrý hlubotisk, chybotisk s výrazným
posunem hlavního tiskového obrazce na líci až mimo formát
3 2000,-
(80.0€)
2000,-

Pol.

Československo, 1953 - 1993

Stav

V.cena

D.cena

3410. 10 Koruna 1960, série F 66, Baj.94a2, mokrý hlubotisk N 800,-
(32.0€)
2400,-

Pol.

Československo, 1953 - 1993

Stav

V.cena

D.cena

3411. 10 Koruna 1960, série F 51, bankovní vzor, 1x perforace SPECIMEN + 1 otv. 7 mm,
mokrý měditisk, Baj.94a2, Kar.92
N~0 1500,-
(60.0€)
4000,-

Pol.

Československo, 1953 - 1993

Stav

V.cena

D.cena

3412. 10 Koruna 1960, série L 04, bankovní vzor, 1x perforace SPECIMEN, Baj.94b, Kar.92 N 400,-
(16.0€)
3000,-

Pol.

Československo, 1953 - 1993

Stav

V.cena

D.cena

3413. 10 Koruna 1960, série S 21, Baj.94c, s orig. podpisy obou žen, které se v dětství
staly předlohou pro obě dívky na aversu
1 400,-
(16.0€)
1900,-

Pol.

Československo, 1953 - 1993

Stav

V.cena

D.cena

3414. 3 Koruna 1961, série TT, bankovní vzor, 1x perforace SPECIMEN, Baj.95, Kar.93b N 300,-
(12.0€)
1600,-

Pol.

Československo, 1953 - 1993

Stav

V.cena

D.cena

3415. 5 Koruna 1961, série BE, bankovní vzor, 1x perforace SPECIMEN, Baj.96, Kar.94 N 300,-
(12.0€)
1400,-

Pol.

Československo, 1953 - 1993

Stav

V.cena

D.cena

3416. 25 Koruna 1961, série E 12, Baj.97a, mokrý hlubotisk 1 1000,-
(40.0€)
1000,-

Pol.

Československo, 1953 - 1993

Stav

V.cena

D.cena

3417. 25 Koruna 1961, série Q 15, bankovní vzor, 1x perforace SPECIMEN, Baj.97b, Kar.95 0 400,-
(16.0€)
3400,-

Pol.

Československo, 1953 - 1993

Stav

V.cena

D.cena

3418. 100 Koruna 1961, série C 17, Baj.98a1, mokrý měditisk, varianta s vodoznakovou
výztuží na rubu (katalog dosud zmiňuje pouze výztuž na líci)
N 1500,-
(60.0€)
2600,-

Pol.

Československo, 1953 - 1993

Stav

V.cena

D.cena

3419. 100 Koruna 1961, série D 63, bank. vzor, 1x perforace SPECIMEN, Baj.98a2, Kar.96a N 1500,-
(60.0€)
7000,-

Pol.

Československo, 1953 - 1993

Stav

V.cena

D.cena

3420. 100 Koruna 1961, série T 49, Baj.98b2 N 700,-
(28.0€)
1200,-

Pol.

Československo, 1953 - 1993

Stav

V.cena

D.cena

3421. 100 Koruna 1961, série R 16, Baj.98b3 N 600,-
(24.0€)
1400,-

Pol.

Československo, 1953 - 1993

Stav

V.cena

D.cena

3422. 100 Koruna 1961, série P 07, Baj.98c N 300,-
(12.0€)
300,-

Pol.

Československo, 1953 - 1993

Stav

V.cena

D.cena

3423. 50 Koruna 1964, série K 06, Baj.99a, mokrý hlubotisk N 5000,-
(200.0€)
--.-

Pol.

Československo, 1953 - 1993

Stav

V.cena

D.cena

3424. 50 Koruna 1964, série K 05, Baj.99a, mokrý hlubotisk, při okraji vpravo odřená (1-) 1500,-
(60.0€)
2600,-

Pol.

Československo, 1953 - 1993

Stav

V.cena

D.cena

3425. 50 Koruna 1964, série A 06, Baj.99b1 1 1000,-
(40.0€)
6000,-

Pol.

Československo, 1953 - 1993

Stav

V.cena

D.cena

3426. 50 Koruna 1964, série A 06, bank. vzor, 1x perforace SPECIMEN, Baj.99b1, Kar.97c N 2000,-
(80.0€)
10000,-

Pol.

Československo, 1953 - 1993

Stav

V.cena

D.cena

3427. 50 Koruna 1964, série G 27, Baj.99c, excentricky vyříznutá z tiskového archu N 250,-
(10.0€)
400,-

Pol.

Československo, 1953 - 1993

Stav

V.cena

D.cena

3428. 20 Koruna 1970, série F 18, bankovní vzor, 1x perforace SPECIMEN, Baj.100, Kar.98 N 400,-
(16.0€)
4000,-

Pol.

Československo, 1953 - 1993

Stav

V.cena

D.cena

3429. 500 Koruna 1973, série Z 05, bankov. vzor, 1x perforace SPECIMEN, Baj.101, Kar.99 N 1000,-
(40.0€)
4000,-

Pol.

Československo, 1953 - 1993

Stav

V.cena

D.cena

3430. 500 Koruna 1973, série U 40, W 12, Z 84, Baj.101, kompl. var. sérií 3 ks N 1000,-
(40.0€)
2200,-

Pol.

Československo, 1953 - 1993

Stav

V.cena

D.cena

3431. 1000 Koruna 1985, série C 86, U 03, Baj.102a,b 2 ks N,1 1500,-
(60.0€)
1600,-

Pol.

Československo, 1953 - 1993

Stav

V.cena

D.cena

3432. 1, 3, 5, 10, 10, 20, 20, 20, 50, 50, 100 Koruna 1953~1994, Baj.86a, 94c, 95,
96, 99c, 100, 103, 104a, 105, 106, CZ10b 11 ks
N~0 300,-
(12.0€)
950,-

Pol.

Česká republika, 1993 -

Stav

V.cena

D.cena

3433. 100 Koruna 1961, kolkovaná, série T 92, Baj.CZ 1b2 N 1000,-
(40.0€)
4600,-

Pol.

Česká republika, 1993 -

Stav

V.cena

D.cena

3434. 500 Koruna 1973, kolkovaná, série U 28, Baj.CZ 2, excentrické vyříznutí z archu N 500,-
(20.0€)
--.-

Pol.

Česká republika, 1993 -

Stav

V.cena

D.cena

3435. 100 Koruna 1993, náhradní série Z 01, Baj.CZ 5b 2 2500,-
(100.0€)
5500,-

Pol.

Česká republika, 1993 -

Stav

V.cena

D.cena

3436. 500 Koruna 1993, série Z 01, Baj.CZ 7, pouze 1x nevýrazně přeložená 1 5000,-
(200.0€)
9500,-

Pol.

Česká republika, 1993 -

Stav

V.cena

D.cena

3437. 1000 Koruna 1993, výřez z "anulátového" archu s čísly A00 000000, kompletní
exemplář s 10~15 mm okrajem zasahujícím do sousedních 6 dalších bankovek,
na Rv. opatřen vlastnoručním podpisem rytce Václava Fajta R!
0 20000,-
(800.0€)
40000,-

Pol.

Česká republika, 1993 -

Stav

V.cena

D.cena

3438. 1000 Koruna 1993, výřez z "anulátového" archu s čísly A00 000000, kompletní
exemplář s 10~15 mm okrajem zasahujícím do sousedních 6 dalších bankovek,
na Av. opatřen vlastnoručním podpisem autora návrhu Oldřicha Kulhánka,
čistě opravené protržení ve vodoznakovém poli, lehce zvlněná R!
(0) 15000,-
(600.0€)
32000,-

Pol.

Česká republika, 1993 -

Stav

V.cena

D.cena

3439. 50, 100, 200, 500, 1000 Koruna 1993, Baj.CZ 4a, 5a, 6a1, 7a, 8 5 ks N 2000,-
(80.0€)
3400,-

Pol.

Česká republika, 1993 -

Stav

V.cena

D.cena

3440. 500 Koruna 1997, série C 27, Baj.CZ 19, perforace SPECIMEN 1 1000,-
(40.0€)
3000,-

Pol.

Slovenská republika, 1992 -

Stav

V.cena

D.cena

3441. 100 Koruna 1961, kolkovaná, série C 70, Baj.SK 3a1 N 1800,-
(72.0€)
2400,-

Pol.

Slovenská republika, 1992 -

Stav

V.cena

D.cena

3442. 50 Koruna 1993, série A, Baj.6a, kompletní tiskový arch se 45 ks bankovek N~0 3000,-
(120.0€)
3800,-

Pol.

Slovenská republika, 1992 -

Stav

V.cena

D.cena

3443. 50 Koruna 1993, série A, Baj.SK 8b1, část původního tiskového archu se 2 ks
včetně spodního okraje s údaji o celém archu
0~1 400,-
(16.0€)
--.-

Pol.

Slovenská republika, 1992 -

Stav

V.cena

D.cena

3444. 50 Koruna 1993, série C, 1999, série A, 2005, série K, Baj.SK 6a,d,f 3 ks N 400,-
(16.0€)
4600,-

Pol.

Slovenská republika, 1992 -

Stav

V.cena

D.cena

3445. 20 Koruna 1993, série A, Baj.7a, kompletní tiskový arch se 60 ks bankovek N~0 2000,-
(80.0€)
3800,-

Pol.

Slovenská republika, 1992 -

Stav

V.cena

D.cena

3446. 20 Koruna 1997, série B, 2004, série A, 2006, série V, A, Baj.SK 7c,f,g(2) 4 ks N 300,-
(12.0€)
300,-

Pol.

Slovenská republika, 1992 -

Stav

V.cena

D.cena

3447. 100 Koruna 1993, série D, A, Baj.SK 8a1 2 ks N 400,-
(16.0€)
400,-

Pol.

Slovenská republika, 1992 -

Stav

V.cena

D.cena

3448. 100 Koruna 1993, série A, Baj.SK 8a1, část původního tiskového archu se 2 ks
včetně spodního okraje s údaji o celém archu
0 1000,-
(40.0€)
--.-

Pol.

Slovenská republika, 1992 -

Stav

V.cena

D.cena

3449. 100 Koruna 1993, série A, Baj.8a1, kompletní tiskový arch se 35 ks bankovek N~0 4000,-
(160.0€)
4600,-

Pol.

Slovenská republika, 1992 -

Stav

V.cena

D.cena

3450. 100 Koruna 1996, série D, A, Baj.SK 8b 2 ks N 600,-
(24.0€)
2200,-


Předchozí strana
Previous page

Na začátek stránky
Top page

Následující strana
Next page

Copyright 2012 AUREA Numismatika s.r.o.