AUREA Numismatika s.r.o.

Aukce sbírky antických mincí - 8. prosince 2012
Collection of Ancient Coins - 8. December

Pol.

Aurelianus, 270 - 275

Stav

V.cena

D.cena

3501. Antoninian, Rv: ORIENS AVG, stojící Sol zleva má zvednutou ruku a drží globus,
u nohou má dva zajatce, RIC.419
1/1 1000,-
(40.0€)
1500,-

Pol.

Aurelianus, 270 - 275

Stav

V.cena

D.cena

3502. Denár, Roma, Rv: VICTORIA AVG, kráčející Victoria doleva nese palmu a věnec,
u nohou má zajatce, RIC.73, původní postříbření, krásný portrét
0/0 6000,-
(240.0€)
--.-

Pol.

Severina, manželka Aureliana

Stav

V.cena

D.cena

3503. Antoninian, Roma, Rv: CONCORDIA AVGG, stojící Aurelian a Severina
proti sobě si podávají ruce, RIC.3
0/0 1000,-
(40.0€)
1300,-

Pol.

Severina, manželka Aureliana

Stav

V.cena

D.cena

3504. Egypt, Alexandria, Billonová tetradrachma, Rv: Stojící orel zprava drží v zobáku
věnec, opis, rok 6 (=274/5), Curtis.1819
-1/1- 1200,-
(48.0€)
1400,-

Pol.

Tacitus, 275 - 276

Stav

V.cena

D.cena

3505. Antoninian, Siscia, Rv: ROMAE AETERNAE, sedící Roma na štítu zleva drží globus
a oštěp, RIC.188
0/0 1400,-
(56.0€)
--.-

Pol.

Tacitus, 275 - 276

Stav

V.cena

D.cena

3506. Antoninian, Serdica, Rv: PRIVIDEN DEOR, stojící Providentia vpravo drží dvě
insignie, vpravo stojí Sol, pozvedá ruku a drží globus, RIC.195, pův. postř.
1/1 900,-
(36.0€)
1400,-

Pol.

Probus, 276 - 282

Stav

V.cena

D.cena

3507. Antoninian, Siscia, Rv: CLEMENTIA TEMP, stojící císař s orlem přijímá od Jupitera
glóbus, RIC.643, původní postříbření
1/1 600,-
(24.0€)
--.-

Pol.

Probus, 276 - 282

Stav

V.cena

D.cena

3508. Antoninian, Antiochia, Rv: RESTITVTOR ORBIS, stojící císař s oštěpem vpravo
přijímá glóbus od Jupitera, RIC.925, pův. postř.
1/1 600,-
(24.0€)
--.-

Pol.

Probus, 276 - 282

Stav

V.cena

D.cena

3509. Egypt, Alexandria, Billonová tetradrachma, Rv: stojící orel zleva drží
v zobáku věnec, rok 7 (=281/2 AD), Curtis.1864
-1/1- 700,-
(28.0€)
--.-

Pol.

Carus, 282 - 283

Stav

V.cena

D.cena

3510. Antoninian, Roma, po r. 283, Rv: CONSECRATIO, stojící orel s roztaženými
křídly čelně, hledí doleva, RIC.47
1/0 1600,-
(64.0€)
3000,-

Pol.

Magnia Urbica, manželka Carina

Stav

V.cena

D.cena

3511. Antoninian, Roma, Rv: VENVS VICTRIX, stojící Venuše zleva drží přilbu
a žezlo, u nohou má štít, RIC.343, krásný portrét R!
1/1 7000,-
(280.0€)
7000,-

Pol.

Diocletianus, 284 - 305

Stav

V.cena

D.cena

3512. Follis, Lugdunum, 303 - 305, Rv: GENIO POPVLI ROMANI, stojící Genius zleva
drží pateru nad oltářem a roh hojnosti, RIC.177a, škr., nep. kor.
1/1- 700,-
(28.0€)
700,-

Pol.

Diocletianus, 284 - 305

Stav

V.cena

D.cena

3513. Egypt, Alexandria, Billonová tetradrachma, Rv: Sedící Athéna zleva drží Niké,
přidržuje žezlo, rok 2 (=285/6 AD), Curtis.1958
-1/1- 500,-
(20.0€)
--.-

Pol.

Carausius, 287 - 293

Stav

V.cena

D.cena

3514. Antoninian, Camulodunum, Rv: PAX AVG, stojící Pax zleva drží olivovou
ratolest a žezlo, RIC.303, nep. nedor., nep. exc. R!
-1/1- 4000,-
(160.0€)
4000,-

Pol.

Maximianus Herculius, 286 - 310

Stav

V.cena

D.cena

3515. Argenteus, Ticinum, 294, Rv: VICTORIA SARMAT, čtyři tetrarchové obětují
před táborovou bránou, RIC.19b, nep. exc., krásná patina RR!
0/0 17000,-
(680.0€)
--.-

Pol.

Maximianus Herculius, 286 - 310

Stav

V.cena

D.cena

3516. Aureus, Antiochia, 290 - 293, Rv: CONSVL III P P PROCOS, sedící císař zleva
drží Victorii na glóbu, RIC.610, Calicó.4624, nep. hlaz. R!
-1/1- 80000,-
(3200.0€)
80000,-

Pol.

Maximianus Herculius, 286 - 310

Stav

V.cena

D.cena

3517. Follis, Heraclea, 305 - 306, Rv: GENIO POPVLI ROMANI, stojící Genius zleva drží
pateru a roh hojnosti, RIC.24b
0/0 1200,-
(48.0€)
--.-

Pol.

Galerius Maximianus, 305 - 311

Stav

V.cena

D.cena

3518. Follis, Cyzikus, 295 - 296, Rv: GENIO AVGG ET CAESARVM NN, stojící Genius
zleva drží pateru a roh hojnosti, RIC.9b
1/1 1400,-
(56.0€)
1800,-

Pol.

Galeria Valeria, manželka Galeria

Stav

V.cena

D.cena

3519. Follis, Cyzicus, 308- 309, Rv: VENERI VICTRICI, stojící Venus zleva si levou
rukou přidržuje šaty, v druhé má jablko, RIC.46
0/0 1200,-
(48.0€)
2800,-

Pol.

Severus II., 306 - 307

Stav

V.cena

D.cena

3520. Follis, Serdica, 306 - 307, Rv: GENIO POPVLI ROMANI, stojící Genius zleva drží
pateru a roh hojnosti, RIC.24, nep. nedor. R!
1/1 2600,-
(104.0€)
--.-

Pol.

Maximinus II. Daia, 309 - 313

Stav

V.cena

D.cena

3521. Follis, Alexandria, 308 - 310, Rv: GENIO CAESARIS, stojící Genius zleva drží
pateru a roh hojnosti, RIC.99a, krásná patina
0/0 1200,-
(48.0€)
2400,-

Pol.

Licinius I., 308 - 324

Stav

V.cena

D.cena

3522. Aureus, Siscia, 316, Rv: IOVI CONSERVATORI AVG, stojící Jupiter zleva drží blesk,
opírá se o žezlo, u nohou má orla s věncem v zobáku, RIC.21, Chaurova značka,
2x nep. zásek RR!
1/0 95000,-
(3800.0€)
105000,-

Pol.

Licinius I., 308 - 324

Stav

V.cena

D.cena

3523. Follis, Thessalonica, 312, Rv: IOVI CONSERVATORI, stojící Jupiter zleva
má chlamis přes ruku, drží glóbus a žezlo, RIC.49, pův. postříbření
0/0 900,-
(36.0€)
1100,-

Pol.

Constantinus I., 307 - 337

Stav

V.cena

D.cena

3524. Follis, Londinium, 312 - 313, Rv: MARTI CONSERVATORI, stojící Mars zprava
drží oštěp a opírá se o štít, RIC.260 var. RR!
1/1 3000,-
(120.0€)
3800,-

Pol.

Constantinus I., 307 - 337

Stav

V.cena

D.cena

3525. AE 3, Rome, 330, Rv: GLORIA EXERCITVS, dva vojáci stojící proti sobě drží oštěp,
mezi nimi dvě standarty, RIC.327
0/0 1200,-
(48.0€)
1300,-

Pol.

Constantinus I., 307 - 337

Stav

V.cena

D.cena

3526. Follis, Heraclea, 313 - 314, Rv: IOVI CONSERVATORI, stojící Jupiter zleva drží
Victorii na glóbu a žezlo, u nohou má orla, RIC.6
1/1 800,-
(32.0€)
800,-

Pol.

Constantinus I., 307 - 337

Stav

V.cena

D.cena

3527. Follis, Treveri, 316, Rv: SOLI INVICTO COMITI, stojící Sol zleva pozvedá
pravou ruku, v druhé drží globus, RIC.102
0/0 1200,-
(48.0€)
1500,-

Pol.

Constantinopolis - městská ražba, 330 - 346

Stav

V.cena

D.cena

3528. AE 3, Treveri, 332 - 333, Rv: Victoria zleva na přídi lodi, RIC.548, pěkná patina 0/0 1200,-
(48.0€)
1200,-

Pol.

Constantius II., 337 - 361

Stav

V.cena

D.cena

3529. Siliqua, Siscia, 351 - 355, Rv: ve věnci nápis VOT / XXX / MVLT / XXXX,
RIC.324
1/1 6000,-
(240.0€)
6000,-

Pol.

Magnentius, 350 - 353

Stav

V.cena

D.cena

3530. Siliqua, Treveri, cca 350, Rv: VIRTVS EXERCITI, stojící císař zprava drží oštěp
a šíp, RIC.256 (3,08 g), pěkná patina RR!
ex Dr. Busso Peuss, Aukce 399, Frankfurt am Main 4. 11. 2009, pol. 438
1/1 55000,-
(2200.0€)
55000,-

Pol.

Magnentius, 350 - 353

Stav

V.cena

D.cena

3531. Centenionalis, Treveri, Rv: GLORIA ROMANORVM, císař na koni ve vojenském
oděvu skáče doprava, probodává klečícího barbara, pod koněm je štít a zlomený
oštěp, RIC.271, oválný stř. R!
1/1- 2200,-
(88.0€)
3400,-

Pol.

Vetranio, 350

Stav

V.cena

D.cena

3532. Centenionalis, Siscia, Rv: CONCORDIA MILITVM, stojící Vetranio čelně drží
dvě standarty, RIC.285, pěkná zelená patina R!
1/1 2800,-
(112.0€)
3400,-

Pol.

Jovianus, 363 - 364

Stav

V.cena

D.cena

3533. AE 1, Thessalonica, 363 - 364, Rv: VICTORIA ROMANORVM, stojící Jovianus
zleva drží Victorii a labarum, RIC.236, napr. okraj R!
1/1 2600,-
(104.0€)
--.-

Pol.

Valens, 364 - 378

Stav

V.cena

D.cena

3534. Solidus, Nicomedia, 364 - 378, Rv: RESTITVTOR REIPVBLICAE, stojící císař čelně
drží Victorii na glóbu a labarum, RIC.250 (4,48 g)
-1/1- 14000,-
(560.0€)
14000,-

Pol.

Valens, 364 - 378

Stav

V.cena

D.cena

3535. Siliqua, Antiochia, 367 - 375, Rv: ve věnci nápis VOT / X / MVLT / XX,
RIC.34f, nep. vyl. okraj R!
1/1 2800,-
(112.0€)
3200,-

Pol.

Gratianus, 367 - 383

Stav

V.cena

D.cena

3536. Siliqua, Antiochia, 367 - 375, Rv: VOT / X / MVLT / XX ve věnci, RIC.34b, napr. 1/1 2800,-
(112.0€)
--.-

Pol.

Aelia Flaccilla, manželka Theodosia I.

Stav

V.cena

D.cena

3537. AE 2, Constantinopolis, 383 - 388, Rv: SALVS REIPVBLICAE, sedící Victoria zprava
píše Christogram na štít, který je na malém sloupu, RIC.81, pěkný portrét, napr. R!
-1/1- 2800,-
(112.0€)
--.-

Pol.

Aelia Flaccilla, manželka Theodosia I.

Stav

V.cena

D.cena

3538. AE 2, Cyzikus, 383 - 388, Rv: SALVS REIPVBLICAE, stojící císařovna čelně hledí
doleva, ruce má na prsou, RIC.24, pěkná patina, napr. okraj R!
1/1 2800,-
(112.0€)
--.-

Pol.

Arcadius, 383 - 408

Stav

V.cena

D.cena

3539. Solidus, Ravenna, 402 - 403, 405 - 406, Rv: VICTORIA AVGGG, stojící císař drží
standartu a Victorii na glóbu, RIC.1286
-1/1- 11000,-
(440.0€)
--.-

Pol.

Honorius, 393 - 423

Stav

V.cena

D.cena

3540. Solidus, Ravenna, 402 - 406, Rv: VICTORIA AVGG, stojící císař zprava drží
standartu a Victorii na glóbu, levou nohou šlape na zajatce, RIC.1287
1/1 17000,-
(680.0€)
22000,-

Pol.

Honorius, 393 - 423

Stav

V.cena

D.cena

3541. Solidus, Ravenna, po roce 408, Rv: VICTORIA AVGG, stojící císař zprava drží
standartu a Victorii na globu, levou nohou šlape na zajatce, RIC.1321
-1/1- 10000,-
(400.0€)
10000,-

Pol.

Theodosius II., 402 - 450

Stav

V.cena

D.cena

3542. Solidus, Constantinopolis, 441 - 450, Rv: IMP XXXXII COS XVII P P, sedící
Constantinopolis zleva drží kříž na glóbu a žezlo, vedle trůnu štít, v poli
hvězda, RIC.285 (4,47 g), nep. vada mat. R!
1/1 13000,-
(520.0€)
13000,-

Pol.

Theodosius II., 402 - 450

Stav

V.cena

D.cena

3543. Solidus, Constantinopolis, 443 - 450, Rv: IMP XXXXII COS XVII P P, sedící
Constantinopolis zleva drží kříž na glóbu a žezlo, vedle trůnu štít, v poli
hvězda, RIC.293 (4,45 g) R!
0/0 28000,-
(1120.0€)
--.-

Pol.

Theodosius II., 402 - 450

Stav

V.cena

D.cena

3544. Solidus, Constantinopolis, 441 - 450, Rv: IMP XXXXII COS XVII P P, sedící
Constantinopolis zleva drží kříž na glóbu a žezlo, vedle trůnu štít, v poli
hvězda, RIC.323 (4,50 g) R!
0/0 18000,-
(720.0€)
22000,-

Pol.

Leo I., 457 - 474

Stav

V.cena

D.cena

3545. Solidus, Constantinopolis, Rv: VICTORIA AVGGG (značka dílny), stojící Victoria
zleva drží ozdobený kříž, v poli hvězda, RIC.605 (4,25 g)
-1/1- 9000,-
(360.0€)
--.-

Pol.

Zeno, 474 - 491

Stav

V.cena

D.cena

3546. Solidus, Constantinopolis, 476 - 491, Rv: VICTORIA AVGGG (značka dílny I), stojící
Victoria zleva drží ozdobený kříž, RIC.910 (4,45 g), nep. vada stř.
-1/1- 9000,-
(360.0€)
--.-

Pol.

Zeno, 474 - 491

Stav

V.cena

D.cena

3547. Solidus, Constantinopolis, 476 - 491, Rv: VICTORIA AVGGG (značka dílny I), stojící
Victoria zleva drží ozdobený kříž, RIC.910 (4,41 g)
2/1- 9000,-
(360.0€)
--.-

Pol.

Anastasius I., 491 - 518

Stav

V.cena

D.cena

3548. Solidus, Constantinopolis, Rv: VICTORIA AVGGG (dílna H), stojící Victoria zleva
drží dlouhý ozdobný kříž, v poli hvězda, SB.3 (4,20 g), v poli graffiti
-1/1- 6500,-
(260.0€)
7500,-

Pol.

Anastasius I., 491 - 518

Stav

V.cena

D.cena

3549. Solidus, Constantinopolis, Rv: VICTORIA AVGGG (dílna H), stojící Victoria zleva
drží dlouhou berlu, v poli hvězda, SB.5 (4,51 g)
0/0 17000,-
(680.0€)
--.-

Pol.

Justin I., 518 - 527

Stav

V.cena

D.cena

3550. Solidus, Constantinopolis, Rv: VICTORIA AVGGG (dílna I), stojící anděl čelně
drží dlouhou berlu a kříž na globu, v poli hvězda, SB.56 (4,47 g)
-1/1- 9000,-
(360.0€)
--.-

Pol.

Justinianus I., 527 - 565

Stav

V.cena

D.cena

3551. Tremissis, Constantinopolis, Rv: VICTORIA AVGVSTORVM, kráčející Victoria doprava
nese kříž a věnec, SB.145, nep. zvlněn
-1/2 3000,-
(120.0€)
--.-

Pol.

Mauricius Tiberius, 582 - 602

Stav

V.cena

D.cena

3552. Solidus, Theoupolis (Antiochia), Rv: VICTORIA AVGG (dílna E), stojící anděl
čelně drží dlouhou berlu a kříž na glóbu, SB.524 (4,52 g), nep. zvlněn
1/1 7000,-
(280.0€)
7000,-

Pol.

Mauricius Tiberius, 582 - 602

Stav

V.cena

D.cena

3553. Tremissis, Constantinopolis, Rv: VICTORI MAVRI AVS, kříž, SB.488A (1,47 g), exc. 1/1- 3800,-
(152.0€)
--.-

Pol.

Phocas, 602 - 610

Stav

V.cena

D.cena

3554. Solidus, Constantinopolis, Av: VICTORIA AVGG (značka dílny), stojící anděl čelně
drží dlouhou berlu a kříž na globu, SB.620 (4,36 g)
1/1- 6500,-
(260.0€)
6500,-

Pol.

Heraclius, 610 - 641

Stav

V.cena

D.cena

3555. Solidus, Constantinopolis, 610 - 613, Poprsí Heraclia čelně drží kříž, opis /
Kříž na třech stupních, opis. SB.731 (4,44 g)
1/1 8000,-
(320.0€)
--.-

Pol.

Heraclius, 610 - 641

Stav

V.cena

D.cena

3556. Solidus, Constantinopolis, 610 - 613, Poprsí Heraclia čelně drží kříž, opis /
Kříž na třech stupních, opis. SB.731 (4,43 g)
0/0 18000,-
(720.0€)
18000,-

Pol.

Heraclius, 610 - 641

Stav

V.cena

D.cena

3557. Solidus, Constantinopolis, rok 12 (638-39), Stojící Heraclius, po stranách
Constantinus a Heraclonas, všichni drží kříž na glóbu / Kříž na globu na třech
stupních, po stranách symboly, opis. SB.764 (4,40 g), nep. exc.
-1/1- 6500,-
(260.0€)
7000,-

Pol.

Constantin IV., 668 - 685

Stav

V.cena

D.cena

3558. Solidus, Constantinopolis, 681 - 685 Av: VICTORIA AVGG (značka dílny), kříž
stojící na třech stupních, SB.1157 (4,34 g)
-1/1 12000,-
(480.0€)
16000,-

Pol.

Justinianus II., 685 - 695, 705 - 711

Stav

V.cena

D.cena

3559. Solidus, Constantinopolis, Poprsí Krista čelně držící knihu, za ním kříž, opis /
Stojící Justinian čelně drží dlouhý kříž na třech stupních a loros, SB.1248 RR!
1/1 32000,-
(1280.0€)
32000,-

Pol.

Leontius, 695 - 698

Stav

V.cena

D.cena

3560. Solidus, Constantinopolis, Poprsí čelně drží korunu a loros, opis / Kříž na
glóbu na třech stupních, opis. SB.1330 R!
0/0 38000,-
(1520.0€)
--.-

Pol.

Constantin VII., 913 - 959, Romanus I., 920 - 944

Stav

V.cena

D.cena

3561. Solidus, Constantinopolis, Poprsí Krista čelně, opis / Poprsí Constantina VII.
a Romana II. čelně, mezi nimi dlouhý patriarchální kříž, opis. SB.1751, nep.
exc., graffiti v poli
-1/1- 8000,-
(320.0€)
--.-

Pol.

Empire of Nicaea - John III. Ducas-Vatatzes, 1222 - 1254

Stav

V.cena

D.cena

3562. Hyperpyron, Magnesia, Kristus na trůně čelně / Stojící císař čelně drží loros
je korunován Victorií stojící napravo, SB.2073 (4,38 g)
-1/1- 5500,-
(220.0€)
6000,-


Předchozí strana
Previous page

Na začátek stránky
Top page

Copyright 2012 AUREA Numismatika s.r.o.