AUREA Numismatika s.r.o.

50. aukce mincí, medailí, řádů a vyznamenání - 25. května 2013
50. Auction of Coins, Medals and Orders - 25. May 2013

Pol.

Třebíč

Stav

V.cena

D.cena

1701. AR Medaile 1903 (Pichl) - Krajinská výstava. Alegorie řemesel, opis / Znak
města, nápis ZÁSLUZE. Zlac. Ag 45 mm (34,25 g)
1/1 800,-
(32.0€)
850,-

Pol.

Volyně

Stav

V.cena

D.cena

1702. AE Medaile b.l. (Kříž) - Okresní hospodářský spolek ve Volyni. Alegorie, opis /
Ve věnci ZA ZÁSLUHY. Cu 43 mm, hry
1/1 300,-
(12.0€)
2200,-

Pol.

Vratislavice nad Nisou

Stav

V.cena

D.cena

1703. Účelové známky továrny J. M. Ginzkey, 5, 10, 20 Krejcarů b.l., barevné sklo 3 ks 1-1- 900,-
(36.0€)
1200,-

Pol.

Vratislavice nad Nisou

Stav

V.cena

D.cena

1704. Účelové známky továrny J. M. Ginzkey, 10, 10, 50 Krejcarů b.l., barevné sklo 3 ks 1/1 900,-
(36.0€)
1200,-

Pol.

Znojmo

Stav

V.cena

D.cena

1705. AE Medaile 1927 - Zemská a jubilejní výstava. Pohled na město, znak, opis /
Mezi vavřínovými ratolestmi nápis ZÁLUZE - DEM VERDIENSTE. Br 52 mm
1/1 300,-
(12.0€)
2000,-

Pol.

Čechy

Stav

V.cena

D.cena

1706. AR Medaile b.l. (dle A. Guillemarda) - Císařsko-královská vlastenecko-hospodářská
společnost v Čechách. Alegorie hospodářství, opis, v ex. 3-řádkový nápis / Žena
s rohem hojnosti v krajině mezi stromy a vinným keřem, nad ní stuha se symboly
měsíců. Ag 62 mm (87,08 g), starý podložní lístek, nep. rysky, krásná patina
0/0 4000,-
(160.0€)
12000,-

Pol.

Rakousko

Stav

V.cena

D.cena

1707. AR Medaile 1938 (J. Prinz) - Kalendářní medaile. Mužská hlava čelně, data /
Zvěrokruh, měsíce, dvojitý opis. Ag 0,900, 40 mm (17,87 g)
1/1 600,-
(24.0€)
600,-

Pol.

Francie, Louis XV., 1715 - 1774

Stav

V.cena

D.cena

1708. AR Žeton 1758 (sign. D. V.) - Bretaňský městský žeton. Poprsí Ludvíka zprava,
opis / Korunovaný znak, opis. Ag 28 mm (6,57 g), prasklé razidlo
-1/1- 500,-
(20.0€)
950,-

Pol.

Francie, Louis XVI., 1774 - 1793

Stav

V.cena

D.cena

1709. AR Medaile 1793 - K popravě krále. Hlava zprava, opis / Smutnící žena sedí
u urny, z oblohy sjíždí blesk, na zemi leží zbraně, opis, v ex. datum. Ag 30 mm
(9,40 g), rysky
1/1 2000,-
(80.0€)
2000,-

Pol.

Chorvatsko

Stav

V.cena

D.cena

1710. AE Medaile 1891 (Radkovic) - Jubilejní hospodářská výstava v Záhřebu a památka
na 50. výročí založení chorvatského hospodářského spolku. Korunovaný znak, opis /
Alegorie zemědělství, opis. Pozl. bronz 38 mm, nep. hr.
0/0 600,-
(24.0€)
1200,-

Pol.

Německo

Stav

V.cena

D.cena

1711. AR Medaile 1830 (K. R. Krüger) - K 300. výročí Augsburgské konfese v Sasku.
Poprsí Luthera, Johanna von Sachsen a Philippa Melanchthona zprava, opis /
Císař Karel V. přijímá Konfesi od saského kancléře Bayera, opis, v ex. datum.
Zlac. Ag 39 mm (28,46 g), rysky
1/1 3000,-
(120.0€)
5500,-

Pol.

Německo - Prusko, Friedrich II., 1740 - 1786

Stav

V.cena

D.cena

1712. AE Medaile 1744 - K dobyti Prahy. Poprsí Friedricha zprava, opis / Dělostřelci,
v pozadí město, v ex. letopočet. Cu 38 mm
1/1 4000,-
(160.0€)
--.-

Pol.

Německo - Prusko, Wilhelm I., 1861 - 1888

Stav

V.cena

D.cena

1713. AE Medaile 1861 (Staudigel, Loos) - Ke korunovaci s královnou Augustou.
Korunovaný dvojportrét zprava, opis / Korunovační scéna, nápis. Ag 42 mm (29,51 g),
hrany
-1/1- 700,-
(28.0€)
2200,-

Pol.

Německo - Prusko, Wilhelm II., 1888 - 1918

Stav

V.cena

D.cena

1714. AR Medaile b.l. (E. Weigand) - Ke zlaté svatbě. Dvojité poprsí Wilhelma II.
a Augusty Victorie zprava, opis / 7-řádkový nápis. Ag 45 mm (50,83 g)
0/0 1500,-
(60.0€)
2200,-

Pol.

Německo, Karl Goetz, 1875 - 1950

Stav

V.cena

D.cena

1715. AE Medaile 1923 - Okupace Porýní a zabavení bankovních účtů. Sedící hladová
a otrhaná Marianne s mečem, nápisy / Pytel peněz chráněný meči, dvě spoutané
paže, helma na kůlu, opis. Litý br 60 mm, Kien.296
1/1 1200,-
(48.0€)
2600,-

Pol.

Nizozemí, město Middelburg

Stav

V.cena

D.cena

1716. AR Medaile 1704 (Dishoecke) - Satirická medaile k potlačení neklidností
v provincii Zeeland. Stojící Perseus drží hlavu Medusy, její tělo leží před ním,
v pozadí Pegas a město, opis, v ex. nápis a letopočet / Radnice, před ní městská
vojáci, v popředí stojící Svoboda s korunovaným orlem na věži s nápisem SPQR,
opis, v ex. nápis. Ag 48 mm (47,44 g), Slg. Julius.682
-1/1- 7000,-
(280.0€)
7000,-

Pol.

Polsko

Stav

V.cena

D.cena

1717. AE Medaile 1885 - Na paměť zemědělské a hospodářské výstavy ve Varšavě. Znak
města, opis polsky / Letopočet, opis rusky. Sn 24 mm, hr.
-1/1- 500,-
(20.0€)
950,-

Pol.

Řecko

Stav

V.cena

D.cena

1718. AE Medaile 1822 (K. Lange) - Alexander Maurokordatos, bojovník za svobodu Řecka.
Poprsí zleva, opis / Patriarcha Germanos mezi vojákem a sedlákem, opis, v ex.
nápis a letopočet. Cu 44 mm, krásná patina
0/0 1000,-
(40.0€)
3000,-

Pol.

Vatikán, Urban VIII., 1568 - 1623 - 1644

Stav

V.cena

D.cena

1719. AE Medaile 1639 (C. Molo) - Na 100 let jezuitského řádu. Poprsí papeže zprava,
opis / Tři mouchy, 8-řádkový nápis ve věnci. Cu 41 mm R!
2/2 3000,-
(120.0€)
3400,-

Pol.

Vatikán, Pius IX., 1846 - 1878

Stav

V.cena

D.cena

1720. AR Medaile rok 9 (1854, F. Girometti) - Ke zřízení dětského domova v Římě. Poprsí
papeže zleva, opis / Sedící Kristus, před ním se modlí 3 děti, opis, v ex. nápis.
Zlac. Ag 43 mm (33,61 g)
1/1 1500,-
(60.0€)
1800,-

Pol.

Vatikán, Leo XIII., 1878 - 1903

Stav

V.cena

D.cena

1721. AR Medaile 1881 (Bianchi) - K postavení nových uměleckých škol. Poprsí papeže zleva,
opis / Stojící církev s křížem, okolo děkující děti, v ex. nápis a letopočet.
Ag 44 mm (33,45 g)
1/1, 3000,-
(120.0€)
3000,-

Pol.

Vatikán, Leo XIII., 1878 - 1903

Stav

V.cena

D.cena

1722. AR Medaile 1893 (G. Giani) - Medaile malých bratrů - Františkánů. Poprsí papeže
zleva, opis / Dva objímající se Františkáni pod božím světlem, opis. Cu 55 mm
-1/1- 500,-
(20.0€)
500,-

Pol.

Vatikán, Pius XI., 1922 - 1939

Stav

V.cena

D.cena

1723. AR Medaile1927/Anno VI (Mistruzzi) - Poprsí papeže zprava, opis / Budovy semináře,
opis, v ex. nápis. Ag 44 mm (34,96 g), pův. etue, otřená
0/0 2000,-
(80.0€)
3000,-

Pol.

Velká Británie

Stav

V.cena

D.cena

1724. AE Medaile 1739 - K dobytí Portobello admirálem Edwardem Vernonem. Poprsí
zleva, opis / Námořní bitva, opis, v ex. nápis. Br 37 mm
2/2 1000,-
(40.0€)
4000,-

Pol.

Knihy

Stav

V.cena

D.cena

1725. Castelin Karel: Česká drobná mince doby předhusitské a husitské 1300 - 1471,
Praha 1953, 291 stran, vázané, chybí papírový přebal
Zach. 300,-
(12.0€)
300,-
1726. Castelin Karel: Česká drobná mince doby předhusitské a husitské 1300 - 1471,
Praha 1953, 291 stran, vázané, chybí papírový přebal
Zach. 300,-
(12.0€)
300,-
1727. Castelin Karel: Grossus Pragensis, Der Prager Groschen und seine Teilstücke,
Berlin 1967, 49 stran, vázané
Zach. 200,-
(8.0€)
360,-
1728. Dietiker, Hans A.: Böhmen, Katalog der habsburger Münzen 1526 bis 1887,
München 1979, 421 str., vázané
Nové 600,-
(24.0€)
600,-
1729. Fiala Eduard: Beschreibung der Sammlung böhmischer Münzen und Medaillen
des Max Donebauer, Prag 1888 - 1890, reprint Graz 1970, 714 str., 83 tab.,
2 svazky, vázané
Nové 2000,-
(80.0€)
2000,-
1730. Fiala Eduard: Beschreibung der Sammlung böhmischer Münzen und Medaillen
des Max Donebauer, Prag 1888 - 1890, 714 str., 83 tab., fotokopie, vázané
Zach. 1500,-
(60.0€)
1500,-
1731. Hlinka Jozef: Medailérstvo na Slovensku od 16. po začiatok 20. storočia,
Bratislava 1976, Medaile v zemích českých, NSČs Praha 1924, Horák Jan:
Kremnická mincovňa, Banská Bystrica 1965 3 ks
Zach. 500,-
(20.0€)
700,-
1732. Miltner H. O., Neumann J.: Beschreibung der bisher bekannten Böhmischen
Privatmünzen und Medaillen, sešit XV., Praha 1858, 419 str., 21 tab., vázané
Zach. 1000,-
(40.0€)
1000,-
1733. Miltner H. O., Neumann J.: Beschreibung der bisher bekannten Böhmischen
Privatmünzen und Medaillen, Praha 1852/1870, 838 str., 85 tab., fotokopie,
2 svazky, vázané
Zach. 2000,-
(80.0€)
2000,-

Pol.

Staré aukční a prodejní katalogy

Stav

V.cena

D.cena

1734. Hess A., Frankfurt am Main - (7. XI. 1910, 27. II. 1911), Sammlung Horsky - Münzen
und Medaillen Oesterreichisch-Ungarischen Monarchie, I. díl - císařské ražby,
II. díl - rodové a městské ražby, 7884 pol., 36. tab., kvalitní kopie, vázané
Nové 1500,-
(60.0€)
--.-

Pol.

Rakousko - Uhersko

Stav

V.cena

D.cena

1735. Řád Františka Josefa, komandérský kříž, zlato, smalty, značeno "VM" (Vincenc
Mayer), puncováno, Marko.086c, nep. pošk. bílý smalt na reversu
I-II 48000,-
(1920.0€)
--.-

Pol.

Rakousko - Uhersko

Stav

V.cena

D.cena

1736. Záslužný kříž, železný s korunou na vojenské stuze, železo patinované, Marko.142a I-II 500,-
(20.0€)
650,-

Pol.

Rakousko - Uhersko

Stav

V.cena

D.cena

1737. Vojenská záslužná medaile Signum Laudis, bronzová medaile Fr. Josefa I.
na vojenské stuze s meči, bronz zlacená, Marko.148b
I-II 600,-
(24.0€)
600,-

Pol.

Rakousko - Uhersko

Stav

V.cena

D.cena

1738. Válečný kříž za civilní zásluhy, IV. třída, bronz zlacená, značeno "WZ",
orig. etue, Marko.154
I 2000,-
(80.0€)
2000,-

Pol.

Rakousko - Uhersko

Stav

V.cena

D.cena

1739. Medaile za statečnost, stříbrná medaile, I. třída, VII. vydání 1866 -1914,
František Josef I., stříbro, signováno LEISEK, puncováno "A", Marko.227b
I 1200,-
(48.0€)
1300,-

Pol.

Rakousko - Uhersko

Stav

V.cena

D.cena

1740. Medaile za statečnost, stříbrná medaile, I. třída, VIII. vydání 1914 -1917,
František Josef I., tlusté provedení, bronz stříbřená, nesignováno, Marko.230e
I 800,-
(32.0€)
--.-

Pol.

Rakousko - Uhersko

Stav

V.cena

D.cena

1741. Medaile za statečnost, stříbrná medaile, II. třída, VIII. vydání 1914 - 1917,
František Josef I., obecný kov stříbřený, nesignováno, velké písmo, Marko.231c
II 500,-
(20.0€)
500,-

Pol.

Rakousko - Uhersko

Stav

V.cena

D.cena

1742. Vojenský služební odznak pro poddůstojníky a mužstvo, kříž I. třídy za 12 let
služby, vydání 1867 - 1890, bronz zlacená, neznačeno, Marko.374a
I-II 800,-
(32.0€)
800,-

Pol.

Rakousko - Uhersko

Stav

V.cena

D.cena

1743. Vojenský služební odznak pro poddůstojníky a mužstvo, kříž II. třídy za 18 let
služby, vydání 1867 - 1890 (do roku 1869), bronz zlacená, neznačeno, Marko.375a
I-II 2000,-
(80.0€)
7000,-

Pol.

Rakousko - Uhersko

Stav

V.cena

D.cena

1744. Vojenský služební odznak pro poddůstojníky a mužstvo, kříž III. třídy za 24 let
služby, vydání 1867 - 1890, bronz zlacená a stříbřená, neznačeno, Marko.376
II 2000,-
(80.0€)
3200,-

Pol.

Rakousko - Uhersko

Stav

V.cena

D.cena

1745. Vojenský služební odznak pro poddůstojníky a mužstvo, kříž II. třídy za 12 let
služby, vydání 1890 - 1913, středový medailon s vavřínovým věncem, bronz zlacená
a stříbřená, Marko.378c
I-II 800,-
(32.0€)
800,-

Pol.

Rakousko - Uhersko

Stav

V.cena

D.cena

1746. Vojenský služební odznak pro poddůstojníky a mužstvo, kříž II. třídy za 10 let
služby, vydání 1913 - 1918, bronz zlacená a stříbřená, neznačeno, Marko.380a
I-II 700,-
(28.0€)
700,-

Pol.

Rakousko - Uhersko

Stav

V.cena

D.cena

1747. Vojenský služební odznak pro poddůstojníky a mužstvo, kříž III. třídy za 6 let
služby, vydání 1913 - 1918, bronz zlacená, neznačeno, Marko.381b
I 600,-
(24.0€)
600,-

Pol.

Československo

Stav

V.cena

D.cena

1748. Řád Slovenského národního povstání, I. třída, bronz zlacená, číslo 458, VM.16-I I 5000,-
(200.0€)
7500,-

Pol.

Československo

Stav

V.cena

D.cena

1749. Vyznamenání Za zásluhy o výstavbu, I. vydání, stříbro, punc., číslo 2318, ryzostní
číslo "803"!, Zukov Praha, VM.33-I, stužka, pův. etue (nep. poškoz.)
I 600,-
(24.0€)
850,-

Pol.

Československo

Stav

V.cena

D.cena

1750. Pamětní medaile 10. střeleckého pluku Jana Sladkého Koziny, VM.92 I 700,-
(28.0€)
1100,-


Předchozí strana
Previous page

Na začátek stránky
Top page

Následující strana
Next page

Copyright 2013 AUREA Numismatika s.r.o.