AUREA Numismatika s.r.o.

Aukční katalog papírových platidel - 25. května 2013
Paper Money Auction - 25. May 2013

Pol.

Československo, 1945

Stav

V.cena

D.cena

3251. 1000 Koruna 1944, série TA, Baj.61, nepatrně přiříznutý horní okraj, odstraněné
graffiti na Av.
(3-) 1000,-
(40.0€)
3200,-

Pol.

Československo, 1945

Stav

V.cena

D.cena

3252. 500, 1000 Koruna 1940~1941, obě kolkované (1945), Baj.64~65 2 ks 2- 300,-
(12.0€)
600,-

Pol.

Československo, 1945

Stav

V.cena

D.cena

3253. 100 Koruna 1944, 1944 + kolek, Baj.59a1, 66b, obě neperforované 2 ks 1, 1- 300,-
(12.0€)
1200,-

Pol.

Československo, 1945

Stav

V.cena

D.cena

3254. 500 Koruna 1944, kolkovaná, série AK, Baj.67 1+ 1000,-
(40.0€)
3400,-

Pol.

Československo, 1945

Stav

V.cena

D.cena

3255. 1000 Koruna 1944, kolkovaná, série AA, Baj.68 2 5000,-
(200.0€)
22000,-

Pol.

Československo, 1945

Stav

V.cena

D.cena

3256. 2000 Koruna 1945, série 19 Má, průsvitka C, Baj.69b, NEPERFOROVANÁ RR! 2- 20000,-
(800.0€)
90000,-

Pol.

Československo, 1945

Stav

V.cena

D.cena

3257. 100, 500(2), 1000(2) Koruna 1944, kolkované, Baj.66a, 67(2), 68(2), vše SPECIMEN
vše perf. SPECIMEN 5 ks
1~2 300,-
(12.0€)
500,-

Pol.

Československo, 1945

Stav

V.cena

D.cena

3258. 1~1000 Koruna 1944, 100~1000 Ks kolkované, 2000 Koruna 1945, Baj. 56~65, 69,
vše perforace SPECIMEN, vše s obvyklými stopami po lepu na Rv. 11 ks
0~1 500,-
(20.0€)
1200,-

Pol.

Československo, 1945

Stav

V.cena

D.cena

3259. 1~1000 Koruna 1944 (5 K obě varianty), 100~1000 K kolkované, 2000 Koruna 1945,
Baj. 56~61, 66~69, vše perforace 1x SPECIMEN 11 ks
N~1 500,-
(20.0€)
1200,-

Pol.

Československo, 1945

Stav

V.cena

D.cena

3260. 1~1000 Koruna 1944, 100~1000 Ks kolkované, 100~1000 K kolkované, 2000 Koruna 1945
Baj. 56~61, 63~69, vše perforace 1~2x SPECIMEN, část obvyklé st. po lepu 13 ks
N~1 700,-
(28.0€)
1400,-

Pol.

Československo, 1945

Stav

V.cena

D.cena

3261. 1~1000 Koruna 1944, 500~1000 Ks kolkované, 100~1000 K kolkované, 2000 Koruna 1945
Baj. 56~61, 64~69, vše perforace SPECIMEN 12 ks
N~2 500,-
(20.0€)
1200,-

Pol.

Československo, 1945

Stav

V.cena

D.cena

3262. 1~1000 Koruna 1944, 100~1000 Ks kolkované, 100~1000 K kolkované, 2000 Koruna 1945
Baj. 56~69, vše perforace 1~2x SPECIMEN 14 ks
N~2 800,-
(32.0€)
1500,-

Pol.

Československo, 1945

Stav

V.cena

D.cena

3263. 1~1000 Koruna 1944, 100~1000 Ks kolkované, 100~1000 K kolkované, 2000 Koruna 1945
Baj. 56~69, vše perforace 1~2x SPECIMEN 14 ks
N~1 900,-
(36.0€)
900,-

Pol.

Československo, 1945 - 1953

Stav

V.cena

D.cena

3264. 50 Koruna b.d. (1945), série MD, Baj.73 N 300,-
(12.0€)
550,-

Pol.

Československo, 1945 - 1953

Stav

V.cena

D.cena

3265. 100 Koruna b.d. (1945), série PN, Baj.74a N 200,-
(8.0€)
300,-

Pol.

Československo, 1945 - 1953

Stav

V.cena

D.cena

3266. 500 Koruna b.d. (1945), série CB, Baj.75, pouze nepatrně zvlněná N~0 3000,-
(120.0€)
18000,-

Pol.

Československo, 1945 - 1953

Stav

V.cena

D.cena

3267. 1000 Koruna b.d. (1945), série BL, Baj.76 N 500,-
(20.0€)
850,-

Pol.

Československo, 1945 - 1953

Stav

V.cena

D.cena

3268. 1000 Koruna b.d. (1945), série BK, Baj.76, kontrolní čísla za sebou 3 ks 1- 300,-
(12.0€)
650,-

Pol.

Československo, 1945 - 1953

Stav

V.cena

D.cena

3269. 100 Koruna 1945 - B, 1000 Koruna 1945 - C (2), Baj.77a1, 78c1(2) 3 ks N,0,0 500,-
(20.0€)
1100,-

Pol.

Československo, 1945 - 1953

Stav

V.cena

D.cena

3270. 100 Koruna 1945, série D 17, Baj.77b 1 500,-
(20.0€)
2600,-

Pol.

Československo, 1945 - 1953

Stav

V.cena

D.cena

3271. 100 Koruna 1945, série N 19, Baj.77c 0 2000,-
(80.0€)
3200,-

Pol.

Československo, 1945 - 1953

Stav

V.cena

D.cena

3272. 1000 Koruna 1945, série 02 E, Baj.78d N 3000,-
(120.0€)
15000,-

Pol.

Československo, 1945 - 1953

Stav

V.cena

D.cena

3273. 5000 Koruna 1945, série 15 A, Baj.79 N 1000,-
(40.0€)
1500,-

Pol.

Československo, 1945 - 1953

Stav

V.cena

D.cena

3274. 500 Koruna 1946, série V, Baj.80a N 400,-
(16.0€)
550,-

Pol.

Československo, 1945 - 1953

Stav

V.cena

D.cena

3275. 500 Koruna 1946, série CHa, Baj.80b 0 1000,-
(40.0€)
1800,-

Pol.

Československo, 1945 - 1953

Stav

V.cena

D.cena

3276. 50 Koruna 1948, série A 5, Baj.81a N 1000,-
(40.0€)
2000,-

Pol.

Československo, 1945 - 1953

Stav

V.cena

D.cena

3277. 50 Koruna 1948, série A 5, perforace 3 md, série A 45, perforace "S",
Baj.81a+b 2 ks
N,0 600,-
(24.0€)
1400,-

Pol.

Československo, 1945 - 1953

Stav

V.cena

D.cena

3278. 50 Koruna 1948, série A 48, Baj.81b N 400,-
(16.0€)
850,-

Pol.

Československo, 1945 - 1953

Stav

V.cena

D.cena

3279. 50 Koruna 1948, série A 21, Baj.81b N 400,-
(16.0€)
750,-

Pol.

Československo, 1945 - 1953

Stav

V.cena

D.cena

3280. 50 Kčs/b.d. (1945), 50 Kčs 1948, 20 Kčs 1949 II, 50 Kčs 1950 I+II, Baj.73, 81b,
83b, 85a+b, všechny perforace "3md" 5 ks
N~0 500,-
(20.0€)
750,-

Pol.

Československo, 1945 - 1953

Stav

V.cena

D.cena

3281. 5, 10, 20, 50, 100 Kčs 1945~1950, Baj.70, 77b1, 83b, 84b, 85b, perf. "S" 5 ks N 300,-
(12.0€)
850,-

Pol.

Československo, 1945 - 1953

Stav

V.cena

D.cena

3282. 5, 10 Kčs (1945), 100 Kčs 1945, 5 Kčs 1949, 50 Kčs 1950 II.v., 100 Kčs 1989,
Baj.70, 71, 77a1, 82b, 85b, 106, vše neperforované 6 ks
N 300,-
(12.0€)
700,-

Pol.

Československo, 1945 - 1953

Stav

V.cena

D.cena

3283. 1000, 5000 Kčs 1945, obě perf. 3md, 25, 100 Kčs 1961, 50 Kčs 1964(2x),
500 Kčs 1973(2x), Baj.78b, 79, 97b, 98c, 99b2(2), 101(2) 8 ks
N~1 700,-
(28.0€)
750,-

Pol.

Československo, 1945 - 1953

Stav

V.cena

D.cena

3284. 1, 5, 10(2), 20(3), 50(3), 100(2), 500, 1000 Kčs 1945~1950, Baj.71~74, 77b1,
78b, 80a, 81b, 82b, 83a+b, 84b, 85a, N8, všechny neperf. 14 ks
N~1 1000,-
(40.0€)
1700,-

Pol.

Československo, 1945 - 1953

Stav

V.cena

D.cena

3285. 5, 10(2), 20(3), 50(4), 500, 1000(3), 5000 Kčs 1945~1950, Baj.70~73, 75~76,
78b+c1, 79, 81b, 83a+b, 84b, 85a+b, vše perf. 3 md 15 ks
N 1200,-
(48.0€)
2600,-

Pol.

Československo, 1945 - 1953

Stav

V.cena

D.cena

3286. 1, 5(2), 10(3), 20(4), 50(3), 100(3), 500(2), 1000(2), 5000 Kčs 1945~1950, Baj.71
73, 74, N8, 82b, 83a (6ks neperf.), Baj.70, 72, 75, 76, 77a1, 78c1, 79, 80a, 83b,
84a, 85a (11 ks perf. 3 md), Baj.77b1, 83b, 84b, 85b (4 ks perf. "S") 21 ks
N~1 1600,-
(64.0€)
3200,-

Pol.

Československo, 1945 - 1953

Stav

V.cena

D.cena

3287. 1000 Koruna 1951 - nevydaná, série 11 B, Baj.N 9, certifikát ČNB č. 000588 N 20000,-
(800.0€)
24000,-

Pol.

Československo, 1945 - 1953

Stav

V.cena

D.cena

3288. 100 Koruna 1951 - nevydaná, série A 15, Baj.N 10, certifikát ČNB č. 000491 N 20000,-
(800.0€)
24000,-

Pol.

Československo, 1945 - 1953

Stav

V.cena

D.cena

3289. 20 Koruna 1953 - nevydaná, série A 50, Baj.N 11, certifikát ČNB č. 000388 N 20000,-
(800.0€)
26000,-

Pol.

Československo, 1945 - 1953

Stav

V.cena

D.cena

3290. 5, 20, 50 Kčs/b.d. (1945), 1000 Kčs 1945, 500 Kčs 1946, 1 Kčs b.d. (1946),
20 Kčs 1949 I, 10 Kčs 1950 (2x), Baj.70, 72, 73, 78c1, 80a, N.8, 83a, 84a+b,
všechny neperforované 9 ks
N 1200,-
(48.0€)
2200,-

Pol.

Československo, 1953 - 1993

Stav

V.cena

D.cena

3291. 50 Koruna 1953, série AH 000000, bankovní vzor, 1x červený přetisk VZOREK na Av.,
Baj.91s, Kar.89a
0 20000,-
(800.0€)
20000,-

Pol.

Československo, 1953 - 1993

Stav

V.cena

D.cena

3292. 100 Koruna 1953, série AH 000000, bankovní vzor, 1x červený přetisk VZOREK
na Av., Baj.92s, Kar.90a
N~0 20000,-
(800.0€)
26000,-

Pol.

Československo, 1953 - 1993

Stav

V.cena

D.cena

3293. 10 Koruna 1960, série H 55, Baj.94a1, mokrý měditisk 0 500,-
(20.0€)
2400,-

Pol.

Československo, 1953 - 1993

Stav

V.cena

D.cena

3294. 10 Koruna 1960, série H 70, Baj.94a1, mokrý měditisk N 1000,-
(40.0€)
2400,-

Pol.

Československo, 1953 - 1993

Stav

V.cena

D.cena

3295. 10 Koruna 1960, série F 51, bankovní vzor, 1x perforace SPECIMEN + 1 otv. 7 mm,
mokrý měditisk, Baj.94a2, Kar.92
N~0 5000,-
(200.0€)
--.-

Pol.

Československo, 1953 - 1993

Stav

V.cena

D.cena

3296. 10 Koruna 1960, Baj.94, suchý měditisk - chybotisk bez série a kontrolního čísla 4 500,-
(20.0€)
3200,-

Pol.

Československo, 1953 - 1993

Stav

V.cena

D.cena

3297. 25 Koruna 1961, série E 37, Baj.97a, mokrý měditisk 1- 500,-
(20.0€)
3200,-

Pol.

Československo, 1953 - 1993

Stav

V.cena

D.cena

3298. 100 Koruna 1961, série C 08, Baj.98a1, mokrý měditisk, varianta s vodoznakovou
výztuží na rubu (katalog dosud zmiňuje pouze výztuž na líci)
N 1000,-
(40.0€)
3000,-

Pol.

Československo, 1953 - 1993

Stav

V.cena

D.cena

3299. 100 Koruna 1961, série R 74, Baj.98b3, chybotisk - část letopočtu 1961 chybí 1 3000,-
(120.0€)
3000,-

Pol.

Československo, 1953 - 1993

Stav

V.cena

D.cena

3300. 50 Koruna 1964, série K 13, Baj.99a, mokrý měditisk N 10000,-
(400.0€)
26000,-


Předchozí strana
Previous page

Na začátek stránky
Top page

Následující strana
Next page

Copyright 2013 AUREA Numismatika s.r.o.