AUREA Numismatika s.r.o.

Aukční katalog na aukci dne 7. prosince 2013
Auction catalogue - 7. December 2013

Pol.

Christlbauer Josef, 1827 - 1897

Stav

V.cena

D.cena

1951. AR Medaile b.l. - Zemědělská společnost v Rakousku, založená v Ennsu 1845.
Korunovaný znak, opis / Alegorie, opis. Ag 50 mm (41,52 g)
1/1 800,-
(32.0€)
--.-

Pol.

Popp Antonín, 1850 - 1915

Stav

V.cena

D.cena

1952. AE Medaile 1898 - 100. výročí narození Františka Palackého. Poprsí zleva, latinský
opis / Vavřínová ratolest a 12-řádkový nápis. Br 58 mm, pův. krabička zaslaná Českou
akademií císaře Františka Josefa I. pro vědy, slovesnost a umění, adresát profesor
v.v. Fr. B. Zvěřina, člen České akademie, Zwettl, Niederösterreich, odesílací razítko
8. 7. 1898, krabička zachovalá
1/1 500,-
(20.0€)
--.-

Pol.

Scharff Anton, 1845 - 1903

Stav

V.cena

D.cena

1953. AE Medaile 1882 - (Rv. J. Schwerdtner) - Rakousko-Uherská zemědělsko-průmyslová
výstava v Terstu. Alegorie, opis, v ex. nápis / Městský znak ve věnci. Postř. Br 60 mm
0/0 1000,-
(40.0€)
--.-

Pol.

Šejnost Josef, 1878 - 1941

Stav

V.cena

D.cena

1954. AR Medaile 1924 - Obchodní a živnostenská komora v Plzni. Sedící dívka s ratolestí
zprava, znak, opis / Merkur a kovář si podávají ruce, v pozadí město, v ex. nápis.
Ag 750, 50 mm (55,74 g), pův. etue R!
0/0 2000,-
(80.0€)
--.-

Pol.

Šejnost Josef, 1878 - 1941

Stav

V.cena

D.cena

1955. AE Plaketa 1937 - Novoročenka Oskara Federera ve tvaru těžítka. Slévač lijící železo,
v pozadí huť, vpředu dole P. F. 1937 OSKAR FEDERER, lité Fe 132x75x22 mm, Bo.015 R!
1- 1000,-
(40.0€)
--.-

Pol.

Tautenhayn Josef, 1837 - 1911

Stav

V.cena

D.cena

1956. AR Medaile 1874 - Ignatius Frank, cena vídeňského farmaceutického grémia. Poprsí
částečně zleva, opis / ve věnci doryto udělení Miladě Cuhel VI. 7. 1914, Ag 68 mm
(119,8 g)
0/0 2000,-
(80.0€)
--.-

Pol.

České Budějovice

Stav

V.cena

D.cena

1957. AE Medaile 1884 (Christlbauer) - Krajinská výstava. Alegorie, česko-německý opis /
Městský znak se dvěma rytíři, okolo vavřínová a dubová ratolest. Br 44 mm
1/1 2400,-
(96.0€)
--.-

Pol.

Karlovy Vary

Stav

V.cena

D.cena

1958. AE Medaile 1901 - Výstava potravinářského a nápojového průmyslu, sportu a zahraniční
dopravy. Poprsí Karla IV. zprava, opis / Pohled na město, opis. Postř. bronz 60 mm
1/1 3800,-
(152.0€)
--.-

Pol.

Karlovy Vary

Stav

V.cena

D.cena

1959. AE Medaile 1908 (Christlbauer) - I. mezinárodní výstava obchodu, řemesel a hygieny.
Alegorie, opis / Orel drží stuhu s nápisem, opis. Bronz 60 mm
1/1 1000,-
(40.0€)
--.-

Pol.

Kremnica

Stav

V.cena

D.cena

1960. AR Medaile b.l. (19. stol.) - Sv. Jiří na koni zabíjí draka, opis / Loď s Kristem
a dvanácti apoštoly na lodi v bouři, opis. Ag 36 mm (12,09 g)
1/1 1000,-
(40.0€)
--.-

Pol.

Plzeň

Stav

V.cena

D.cena

1961. AE Medaile 1822 - Svěcení praporu Spolku spojených stavitelských řemesel sv. Rocha.
Znak města, opis / V kartuši stavitelská náčiní, opis. Cín 38 mm, pův. ouško, Jěčný.19
-1/1- 500,-
(20.0€)
--.-

Pol.

Plzeň

Stav

V.cena

D.cena

1962. AR Medaile 1866 - Ku slavnosti svěcení praporu ostrostřelců, 1871 - Svěcení praporu
vojenských vysloužilců, Cín, Ječný.6, 8, 1x dírka 2 ks
1-1- 400,-
(16.0€)
--.-

Pol.

Plzeň

Stav

V.cena

D.cena

1963. AR Medaile 1868 - Slavnostní svěcení praporu Sokola, 1883 - Slavnost 20. letého trvání
Sokola, 1888 - Slavnost 25. letého trvání Sokola, Ječný.7, 18, 23 3 ks
0-1 600,-
(24.0€)
--.-

Pol.

Plzeň

Stav

V.cena

D.cena

1964. AR Medaile b.l. (K. Peška) - Obchodní a živnostenská komora - Za zásluhy. Alegorie,
opis / V kartuších nápis, okolo věnec. Ag 45 mm (33,28 g), Ječný.9
0/0 1500,-
(60.0€)
--.-

Pol.

Plzeň

Stav

V.cena

D.cena

1965. AE Medaile b.l. (K. Peška) - Obchodní a živnostenská komora - Za zásluhy. Alegorie,
opis / V kartuších nápis, okolo věnec. Br 45 mm, Ječný.9
0/0 1000,-
(40.0€)
--.-

Pol.

Plzeň

Stav

V.cena

D.cena

1966. AE Medaile b.l. (K. Peška) - Obchodní a živnostenská komora - Za zásluhy. Alegorie,
opis / V kartuších nápis, okolo věnec. Br 45 mm, Ječný.9
1/1 500,-
(20.0€)
--.-

Pol.

Plzeň

Stav

V.cena

D.cena

1967. AE Medaile b.l. (I. B. Pichl) - Spolek přátel ptactva - Uznání zásluh. Anděl se znakem
města, opis / Ptáci a větvičky, nápis ve stuze. Br 45 mm, Ječný.29
1/1 800,-
(32.0€)
--.-

Pol.

Plzeň

Stav

V.cena

D.cena

1968. AE Medaile b.l. (V. Šmakal) - Západočeský svaz spolků chovatelů drobného hospodářského
zvířectva, Uznání zásluh. Anděl se znakem města, opis / Zvířata pod stromem, nápis.
Bronz 46 mm, Ječný.30 var.
1/1 800,-
(32.0€)
--.-

Pol.

Plzeň

Stav

V.cena

D.cena

1969. AE Medaile 1882 - Svěcení praporu německého pěveckého spolku, 1899 - Ústředí matice
školské. Br 33 mm, Cín 33 mm, Ječný.16, hr., škr.
1-2 400,-
(16.0€)
--.-

Pol.

Plzeň

Stav

V.cena

D.cena

1970. AR Medaile 1889 - Na památku svěcení praporu řezníků a uzenářů. Znak města, opis /
Řeznický znak, datum, Ms, bronz, postř. bronz, Ječný.24, 1x chybí ouško 3 ks
-1-2 400,-
(16.0€)
--.-

Pol.

Plzeň

Stav

V.cena

D.cena

1971. AE Medaile 1893 - 20 let trvání Dělnického podpůrného spolku. Monogram z písmen DPS,
opis / 3-řádkový nápis ve věnci. Bronz 33 mm, pův. ouško, Jěčný.34
1/1 400,-
(16.0€)
--.-

Pol.

Praha

Stav

V.cena

D.cena

1972. AE Medaile 1744 (J. Kirk) - K dobytí Prahy Karlem Alexandrem Lotrinským. Poprsí
v brnění částečně zprava, opis / Panorama opevněné Prahy, v popředí jezdci na koních.
Cu 43 mm, Don.4815. krásná patina
1/1 4800,-
(192.0€)
--.-

Pol.

Příbram

Stav

V.cena

D.cena

1973. AR Medaile 2000 (M. Kožuch) - Příbramští betlémáři - 2000 let od narození Ježíše
Krista. Ag 70 mm (156,24 g)
0/0 3000,-
(120.0€)
--.-

Pol.

Československo

Stav

V.cena

D.cena

1974. AR Medaile 1918 - Československé legie v Itálii. Victoria s rozepjatými křídly zpředu
trhá okovy / Státní znaky v růžovém keři, v ex. nápis a datum. Ag 45 mm (43,51 g),
ražebna Vitopardo Roma
1/1 1000,-
(40.0€)
--.-

Pol.

Československo

Stav

V.cena

D.cena

1975. AE Plaketa 1929 (Hofmann) - Upomínka na proražení obtokové štoly kolem Macochy.
Br 75x44 mm
1/1 500,-
(20.0€)
--.-

Pol.

Morava

Stav

V.cena

D.cena

1976. AR Medaile b.l. - Spolek pro zvelebení chovu koní na Moravě. Kůň s hříbětem, opis /
Pod věncem 5-řádkový nápis, opis. Ag 33 mm (11,87 g), pův. ouško
1/1 500,-
(20.0€)
--.-

Pol.

Rakousko

Stav

V.cena

D.cena

1977. AR Medaile 1890 (W. Pittner) - K odhalení pomníku Andrease V. Liebenberga ve Vídni.
Nad městem medailon s poprsím, v ex. štít a letopočet / Pomní, dvojitý opis, v ex.
letopočet. Ag 40x34 mm (19,15 g), Wurzb.5166, Hauser.2437
0/0 1000,-
(40.0€)
--.-

Pol.

Rakousko

Stav

V.cena

D.cena

1978. AR Medaile 1896 (P. Breithut) - K 100. výročí narození Michaela Thoneta. Poprsí
čelně, nápisy / Dva dělníci v dílně, opis, v ex. doryto AN FRANZ CHVATIK 1874 - 1914
GEBRÜDER THONET, Ag 61 mm (69,69 g)
0/0 3000,-
(120.0€)
--.-

Pol.

Francie

Stav

V.cena

D.cena

1979. AR Medaile b.l. (Loos, Weigand) - Zemědělská výstava. Krávy na pastvě / 8-řádkový
nápis ve věnci ze zvířat, plodin a zemědělského nářadí a techniky. Ag 51 mm (55,93 g)
1/1 5000,-
(200.0€)
--.-

Pol.

Německo

Stav

V.cena

D.cena

1980. AE Medaile 1861 - Živnostenský spolek v Altenbergu. Pohled na město, dole nápis /
Pod zkříženými kladívky 6-řádkový nápis v dubovém věnci. Cín 59 mm
1/1 500,-
(20.0€)
--.-

Pol.

Německo - Schleswig - Holstein

Stav

V.cena

D.cena

1981. AE Medaile 1847 (Loos, Schilling) - 11. setkání německých zemědělců a lesníků.
Cu 50 mm
1/1 600,-
(24.0€)
--.-

Pol.

Německo, Karl Goetz, 1875 - 1950

Stav

V.cena

D.cena

1982. AE Medaile 1920 - Stráž na Rýnu. Hlava francouzského vojáka, opis / Žena přivázaná
k fallusu, pluh, boží oko, opis. Litý bronz 58 mm, Kien.262
1/1 1500,-
(60.0€)
--.-

Pol.

Německo, Karl Goetz, 1875 - 1950

Stav

V.cena

D.cena

1983. AR Medaile 1928 - 400. výročí úmrtí Albrechta Dürera. Poprsí zleva, opis / Helmice,
chlapec, monogram Dürera. Ag 0,900, 36 mm (24,77 g)
0/0 700,-
(28.0€)
--.-

Pol.

Polsko, Lehnice - město

Stav

V.cena

D.cena

1984. AR Medaile 1898 - V. spolková výstava drůbeže Spolku pro drůbež a zpěvné ptactvo.
Městský znak, opis / 9-řádkový nápis ve věnci. Ag 40 mm (23,33 g), hr.
1/1 500,-
(20.0€)
--.-

Pol.

Svobodní zednáři

Stav

V.cena

D.cena

1985. AR Medaile 1759 - Lóže St. Ernesti, k prvním narozeninám vévodkyně Augustine
Sophie von Sachsen-Hildburghausen. Antický chrám, opis / Zednářské náčiní v krajině,
v ex. datum. Ag 24 mm (4,11 g), Hollmann.84
2/2 1000,-
(40.0€)
--.-

Pol.

Svobodní zednáři

Stav

V.cena

D.cena

1986. AE Medaile b.l. (1919 - 1951) - Zednářská lóže Národ Praha. Zednářské náčiní, dole
nápis, Br 63x65 mm, pův. ouško
1 1000,-
(40.0€)
--.-

Pol.

Svobodní zednáři

Stav

V.cena

D.cena

1987. AE Medaile 1921 - Zednářská lóže Tři světla Brüx (Most). Pěticípá hvězda na špici, ve
středu datum, opis, okolo řetěz / Tři svíčky, zednářské náčiní, opis, okolo řetěz,
Br 39 mm, pův. ouško
1/1 600,-
(24.0€)
--.-

Pol.

Svobodní zednáři

Stav

V.cena

D.cena

1988. AE Medaile 1926 - Zednářská lóže Pavol J. Šafařík Košice. Kružítko, úhelník, kniha
ležící na trojvrší se slovenským dvojkřížem, nápis, Br 73x52 mm
-1/1- 2000,-
(80.0€)
--.-

Pol.

Svobodní zednáři

Stav

V.cena

D.cena

1989. AE Medaile b.l. - Zednářská lóže Košice. Fénix vstávající z popela, nápis, dole 00899
KASSA / Stůl se dvěma sloupy a zednářskými symboly, ve stuze nápis, medaile
jako závěs v kružítku a úhelníku, Br 89x63 mm
1/1 3000,-
(120.0€)
--.-

Pol.

Svobodní zednáři

Stav

V.cena

D.cena

1990. AR Medaile 1933 (J. Pelikán) - Lafayettova zednářská lóže Na třech rovinách. Poprsí
zleva, opis / Tři postavy na schodech pod božím okem, v pozadí město, opis, v ex.
nápis. Ag 50 mm (54,13 g), Taul.518, raženo 40 ks, hrany, škr. R!
1/1 2000,-
(80.0€)
--.-

Pol.

Svobodní zednáři

Stav

V.cena

D.cena

1991. AR Medaile 1935 (J. Pelikán) - Lafayettova zednářská lóže Na třech rovinách,
k 100. výročí pobytu Lafayetta v Olomouci. Poprsí zleva, opis / Tři postavy na schodech
pod Božím okem, v pozadí město, opis, v ex. nápis. Ag 50 mm (53,85 g), Taul.342,
raženo 100 ks
0/0 1500,-
(60.0€)
--.-

Pol.

Svobodní zednáři

Stav

V.cena

D.cena

1992. AE Medaile 1936 - Zednářská lóže Bratrství Plzeň.Hora v moři, nad ní zářící hvězda,
opis, okolo provaz / Symbol, růže a ratolesti, opis. Br 70 mm
1/1 600,-
(24.0€)
--.-

Pol.

Svobodní zednáři

Stav

V.cena

D.cena

1993. AE Pečetidlo neznámé zednářské lóže - Úl se včelami okolo, po stranách dva sloupy,
nahoře zářící Boží oko, dole zednářské symboly, Br 30 mm
zach. 500,-
(20.0€)
--.-

Pol.

Svobodní zednáři

Stav

V.cena

D.cena

1994. Dekret ke jmenování svrchovaného komandéra bratra Alfonse Muchy za jeho zásluhy
o rozkvět Zednářství československého svým Čestným mistrem, Praha 18. října 1930,
4 listy, rudé kožené desky se zlatým tiskem, 375x275 mm, bezvadně
zach. 5000,-
(200.0€)
--.-

Pol.

Vojenské zajatecké tábory

Stav

V.cena

D.cena

1995. Mühling, 500 Haléřů 1915, Camp.1704 1/1 1000,-
(40.0€)
--.-

Pol.

Různé

Stav

V.cena

D.cena

1996. AE Plaketa se sv. Cyrilem a sv. Metodějem stojícími pod oblouky čelně, nahoře nápis
cyrilicí, dole latinkou, červeno-modro-bílé smalty, Br 135x80 mm
I 500,-
(20.0€)
--.-

Pol.

Rakousko - Uhersko

Stav

V.cena

D.cena

1997. Řád železné koruny, III. třída, zlato, smalty, značeno na pendilích a na kroužku"FR"
(Franz Rothe), puncováno puncem a "750", Marko.073f
I 40000,-
(1600.0€)
--.-

Pol.

Rakousko - Uhersko

Stav

V.cena

D.cena

1998. Řád Františka Josefa, rytířský kříž, zlato, smalty, značeno GEBR. RESCH,
puncováno, bez stuhy, Marko.098c
I 15000,-
(600.0€)
--.-

Pol.

Rakousko - Uhersko

Stav

V.cena

D.cena

1999. Řád Františka Josefa, rytířský kříž, zlato, smalty, značeno V. MAYER´S SÖHNE
IN WIEN, nepuncováno, bez stuhy, Marko.098c
I 15000,-
(600.0€)
--.-

Pol.

Rakousko - Uhersko

Stav

V.cena

D.cena

2000. Vojenský záslužný kříž, III. třída s válečnou dekorací a meči, stříbro, stříbro
zlacené, smalty, značeno "VM" (Vincenc Mayer), puncováno, Marko.136
I-II 1500,-
(60.0€)
--.-


Předchozí strana
Previous page

Na začátek stránky
Top page

Následující strana
Next page

Copyright 2013 AUREA Numismatika s.r.o.