Bar Kochbova přeražba Trajánova denáru

5-KochbaA-1Jiří Svoboda

V numismatických listech č.5/6 2001 mě zaujal článek paní Lenky Vacínové o židovských mincích. Jedna mince, která stojí za zmínku, byla v Praze dražena dne 24. 4. 2002 pod číslem 685. Tento denár z povstání Bar Kochby je němým svědkem pohnuté židovské historie. Židé povstali proti Římu několikrát a v letech 66 - 70 byla jejich země během římsko-židovské války prakticky zničena.

Nejtěžší ztráta bylo zničení Jerusalema a židovského chrámu. Židé platili do chrámu povinnou daň půl šekelu ročně z každé osoby mužského pohlaví. Římané tuto daň po zničení chrámu nezrušili, ale židé ji museli platit jim. Protože chrámový poklad uloupili Římané, neměli Židé při druhém povstání v letech 132 - 135 dostatek stříbra na ražení svých mincí. Nezbývalo jim, než používat římských mincí a přeražbou z nich dělat své. Na některých je vidět i část obličeje císaře z původní mince (viz např. Lanz 68/254). Pro přeražbu byly používány převážně denáry císařů od Vespasiána do Trajána. Mince zmíněná na začátku je přeražbou Trajánova denáru z konce jeho panování, který oslavuje jeho vítězství nad Parthy (C 193, RIC 334). Na straně s trubkami je z původní mince znát temeno hlavy císaře, mašle ve vlasech a latinský opis: IMP CAES NER TRAIAN OPTIM (AVG GERM DAC). Židovský nápis provolává svobodu Jerusalemu, dvě trubky symbolizují svolávání do boje. Trubky se používaly k povelům pro vojenské šiky i pro svolávání lidu při slavnostech (4Moj.10). Na straně s hroznem je z původní mince znát podnož nohou a hrot kopí boha Virta a latinský text: PARTHICO PM TR (P COS VI P P SPQR). Židovská část nám říká kdo je vůdcem povstání - Šimeon (Bar Kochba), hrozen symbolizuje bohatství zaslíbené země (4Moj. 13/23-27). Povstání Bar Kochby bylo krvavě potlačeno vojsky císaře Hadriána, Jerusalem byl přejmenován na Aelia Capitolina a židům byl vstup do města zakázán pod trestem smrti. Židé se dočkali svého státu až v roce 1948.

Vytvořil Shoptet | Design Shoptak.cz