Těšíme se s Vámi na další aukci, která začíná dne 05.10.2024. Vaše zboží rádi přijmeme do 31.08.2024.

Padělky mince

Pro zvětšení obrázků doporučujeme stáhnout do PC  

 Položky budou přidávané  průběžně.

 

Zlaté mince - Investiční

Rakousko, Republika, 100 Euro 2019 - Wiener Philharmoniker. Materiál: Jádro z blíže neurčeného kovu, plášť ze 24 ct zlata, Váha: 31,1 g (Unce), Průměr: 37 mm

Svět falzifikátů je velmi pestrý a zasahuje do všech sfér numismatického trhu. Cílem padělatelů a to jak historicky tak dnes nejsou pouze původní mince, ale i samotné drahé kovy. Nejčastějším typem padělku či napodobeniny a to jak slitku nebo investičních mincí je ten, kdy je jádro z jiného kovu (většinou z Wolframu, jelikož se svou hustotou nejvíce blíží zlatu) potaženo zlatou folií. Tato folie může být až několik milimetrů tlustá a tak některé spektrometry a zkoušky brusem nemusí zasáhnout skrz tuto vrstvu. Výše prezentovaný kus je jedním z nich. Mince je metrologicky shodná s originálem. Váha i průměr odpovídá originálu. Hrana této mince se však lišila od jiného porovnaného kusu. Stejně tak plocha má jisté nedokonalosti.  

 

Antika

Makedonie pod ŘímemTetradrachma, 158 - 149 př. Kr., Makedonský štít, uprostřed hlava Artemis Tauropolos zprava / Kyj a nápisy a monogram v dubovém věnci, SG.1386 var. Materiál: Litý obecný nemagnetický kov, Váha: 17,56 gramů, Průměr: 30,90 mm.

Presentovaná tetradrachma je relativně kvalitní lité falzum pravděpodobně z produkce balkánských falzifikátorů. Mince má v ploše a v reliéfu patrné krupkovité stopy po nedokonalém odlévání. Již nadváha, která se od průměru pravých mincí odlišuje o 1 gram je vodítkem. Patina je atypická. Zbarvení došeda doplňují tmavé až černé ostrůvky patiny způsobené pravděpodobně reakcí po ochlazení mince. Hrana je značně hladká což vypovídá pro strojní opracování. Zvuk mince je dutý což neodpovídá vysokému tónu originálních stříbrných mincí. Lze tak tvrdit, že se jedná o padělek.

Středověk - Denárové období

Soběslav Slavníkov, 985 - 995. Denár b.l. Materiál: Obecný kov (CuNi?), Váha: 1,36 gramu. Průměr: 20,5 mm

Slavníkovské ražby z 10. století jsou v historickém kontextu unikátní a dnes sběrateli velmi vyhledávané. Prezentovaný Denár je pravděpodobně kopií stejného kusu z Poděbradského nálezu z roku 1936. Jedná se o kopii denáru podle kat. Cach 159. Plocha mince je poseta důlky a bublinkami pravděpodobně po odlití. Zvuk je tlumený a neodpovídá vysokému tónu originálních mincí. Hrana mince je vroubkovaná. Detaily jsou oproti originálu rozpité. Metrologicky denár odpovídá originálům. 

Karel Veliký, 768 - 814. Denár b.l. Materiál: Nemagnetický kov (Stříbro?). Váha: 1,32 gramu. Průměr: ?

Denáry Karla Velikého jsou pestrou a zajímavou kapitolou Evropské raně středověké numismatiky. Jeho mincovní reforma se stala vzorem a zdrojem pro ražby v nacházejících staletích. Tento Denár se stylizovaným jménem CARO / LVS na Av. lze označit za falzum. Kombinace Av. a Rv. razidla u tohoto typu není známá. Patina mince není jednolitá a plocha je vlnitá. Hrana mince je ostrá a vyhlazená. To je u ručně ražených denárů 9. století atypické. Metrologie mince odpovídá standartu. Denár, ze kterého byl převzat Av. je přisuzován mincovně Melle. Katalog: Prou.804, Depeyrot.605 var. Rv. mince je blíže neurčený. 

královna Emma, 985 - 995, třetí manželka Boleslava II. 

Denár b.l., mincovna Mělník. Materiál: Nemagnetický kov, slitina Ag?. Váha: 1,55 gramu. Průměr: 22 mm

Původ a okolnosti vzniku Denárů kněžny Emmy (Hemmy) nejsou jednoznačné. Jedna z hypotéz o původu kněžny Emmy je ta, že ji lze ztotožnit s manželkou krále Lothara I. Francouzského. Její mince byly raženy pravděpodobně na hradišti v Mělníce. Prezentovaný denár lze určit dle kat. jako Cach 144 var. a lze jej označit za falzum. Patina je atypická. Plocha je zrnitá a ražba není ostrá. Jednotlivé litery jsou popraskané a hloubka a reliéf neodpovídá dobovým originálům. Metrologicky odpovídá standartu. 

Středověk - Pražské groše, jejich díly a Evropské grošové ražby

Ladislav Pohrobek, 1453–1457.

Pražský groš b.l., Materiál: Obecný nemagnetický kov. Váha: 4,2 gramu. Průměr: 28 mm

Období vlády Ladislava Pohrobka se neslo ve znamení obnovy země po zničujících husitských válkách. Mincování Ladislava Pohrobka v českých zemích není příliš rozsáhlé. Z období jeho vlády jsou známy 4 pražské groše, z toho 2 tlusté reprezentativní odražky. Dále byly raženy klasické bílé peníze se lvem. V Uhrách patří mezi nejznámější zlaté dukáty. Prezentovaný groš lze nazvat primitivní kopií nebo falsem. Plocha a reliéf mince je porézní a rozpitý. To naznačuje že mince byla odlitá. Váha je na groše tohoto období nadprůměrná. Zvuk mince je tupý oproti originálním grošům. Zpracování je naivní a neodpovídá dobovému originálu. 

 

 

Karel IV., 1346 - 1378

Pražský groš b.l.

Materiál: obecný magnetický kov, Váha: 2,44 gramu, průměr: ?

V nedávné době se na numismatickém trhu začínají objevovat zajímavá a dobře provedená falza. Ač v mnoha aspektech velmi zaostávají za svojí původní předlohou, stali se a mohou se stát nebezpečnými pro začínající sběratele. Presentovaný kus falza groše Karla IV. je toho ideálním příkladem. Provedení je primitivní, povrch nám prozrazuje, že byla vyrobena nejspíše odléváním. Plocha je zrnitá a "ražba" plitká. Zajímavé je zde napodobení dobového ořezání mince z důvodu zvýšení důvěryhodnosti. 

 

 

Francie - Ludvík IX.

Tourský groš b.l., Materiál: Lité stříbro?. Váha: 3,2 gramu. Průměr: +- 29 mm

Jedna z nejslavnějších mincí Evropského středověku. Zaveden roku 1266 na popud krále Ludvíka IX. se stal vzorem pro mnohé pozdější grošové ražby po celé Evropě. Prezentovaný kus je pravděpodobně napodobeninou původního Tourského groše. Mince se svým provedením nezdá být dobovým falsem, nelze ani vyloučit to, že půjde o napodobeninu mladší a to například z 19. století. Povrch mince je porézní a detaily rozpité. Střížek je perforovaný pravděpodobně nedolitím materiálu. Má dírku, která je zaletovaná Cínem. Zvuk je vysoký a čistý tedy podobný dobovým originálům. 

 

 

Habsburské soustátí - Tolarové období

 

Tolar 1592, Kutná Hora - Šatný. Materiál: obecný lehce magnetický kov, Váha: 27,95 gramu, průměr: 41 mm

Prezentovaný Tolar zastupuje jeden z nejběžnějších ročníků z produkce Kutnohorské mincovny za vlády Rudolfa II. V dnešní době existuje poměrně velké množství fals zlatých dukátů a vzácných tolarů a jejich násobků tohoto panovníka. S falsy běžných ročníků se sběratel často nesetkává. Jak ilustruje fotografie, lze zde s jistotou tvrdit, že mince je litá. Poréznost, dírky a rozpitý motiv toto utvrzují. Mince je metrologicky relativně přesná. Podobně tak hrana vypadá relativně autenticky. Zvuk mince je vysoký a podobá se originálu. 

František Josef I., 1848 - 1916, Rakouská a spolková měna

 

 

 

1 Zlatník 1857 E, Karlovský Bělehrad. Materiál: obecný nemagnetický kov, cín?, Váha: 11,43/11,61 gramu, průměr: 29

Období mincování Františka Josefa se obecně řadí na přední příčky v popularitě mezi sběrateli. Mezi nejoblíbenější se řadí období korunové a zlatníkové měny. V této době jsou mince opatřovány značkami mincoven. Některé z nich jsou běžné, jiné vzácnější. To nabádá padělatele k úpravě mincovní značky jedné mincovny na druhou. Prezentované mince jsou padělky velmi vzácného Zlatníku. Mince váhově neodpovídá originálu. Reliéf je rozpitý a stejně tak plocha, písmena neostrá a inkusní ražba na hraně těžko čitelná. Zajímavý je zde pokus o imitaci opisu na hraně, ač nepovedený. V ploše jsou viditelné nálitky, což by napovídalo odlévání.

Rusko - Ražby pro Sibiř, Kateřina II., 1762 - 1796

10 Kopějka 1774 KM. Materiál: Galvanoplastika z mědi (výplň?), Váha: 67,50 gramu. Průměr: 46,68 mm. 

Zajímavé moderní falzum vzácné Kolivanské 10 Kopějky. Na hraně  je patrná stopa po spoji dvou částí. Jedná se tak zcela jistě o galvanoplastiku, kterou se falzátor snažil zahladit pomocí imitace vroubkování a následně vyhlazení hrany. Samotná mince má pěknou tmavou patinu, ale v ploše lze vidět drobné stopy po oxidace a bublinky, které by napovídaly výrobě litím. V ploše se také nachází velké množství drobných nálitků. Samotný motiv se liší v mnoha detailech od originální mince a například kresba iniciály je na rozdíl od originálu primitivní.  Jedná se tak jistě o falzifikát.

USA

1/2 Dollar 1918 - Výročí státu Illinois, minc. Philadelphia. Materiál: Stříbro?, Váha: 12,48 gramu, průměr: 30,51 mm.  

Presentovaná mince je kvalitní a nebezpečné falsum vzácnějších pamětního 1/2 Dollaru ze státu Illinois vyraženém k upomínce založení státu a také k upomínce na významného reprezentanta státu Abrahama Lincolna (16. Prezident USA). Falzum je pravděpodobně vyrobeno ze stříbra. Mince má relativně vysoký zvonivý zvuk. I přes to, že nejde o raritní minci je falsum vyrobeno kvalitně. Pravděpodobně není odléváno, ale lisováno a nebo z litého pryskyřicového negativu. Pro tuto možnost hovoří několik faktorů. Celá plocha mince nenese zbytky ražebního lesku. Naopak je matná a pokryta lehkou "krupičkou". Kov se lehce přelévá přes hranu. Samotná hrana má při porovnání s originálem vetší mezery a je ostřejší. Je tak dost pravděpodobné, že byla doplněna až po odlití/ražbě. Písmena jsou tučná a lehce rozpitá. Váha mince a její rozměr jsou téměř shodné originálu. Mince bude vyrobena ze stříbra nebo je jím velmi silně potažena. Plocha na Rv. se také lehce odlišuje v barvě patiny a přechodech kolem opisu. Jedná se tak jistě o falzifikát, který by pro neznalého sběratele mohl být velmi nebezpečný pro svou přesnou váhu a rozměry.

1/2 Dollar 1926 - Oregon Trail Memorial, minc. Philadelphia. Materiál: Stříbro?, Váha: 12,47 gramu, průměr: 30,56 mm.  

Presentovaná mince je kvalitní a nebezpečné falsum vzácnějších pamětního 1/2 Dollaru ze státu Oregon k upomínce na rozsáhlou a významnou stezku sloužící k přesunu a migraci do západních částí současných Spojených států.  Falzum je pravděpodobně stejně jako předešlé vyrobeno ze stříbra. Mince má relativně vysoký dlouhý zvonivý zvuk. I přes to, že nejde o raritní minci je falsum vyrobeno kvalitně. Pravděpodobně není odléváno, ale lisováno a nebo z litého pryskyřicového negativu. Pro tuto možnost hovoří několik faktorů. Celá plocha mince nenese zbytky ražebního lesku. Naopak je matná a pokryta lehkou "krupičkou". Kov se lehce přelévá přes hranu. U této mince, jejichž originál má vysokou hranu je viditelné "vylití" materiálu podél hrany. Samotná hrana má při porovnání s originálem menší mezery a proměňuje se na několika místech její šířka. Je tak dost pravděpodobné, že byla doplněna až po odlití/ražbě. Písmena jsou tučná a lehce rozpitá. Váha mince a její rozměr jsou téměř shodné originálu. Mince bude vyrobena ze stříbra nebo je jím velmi silně potažena. Jedná se tak jistě o falzifikát, který by pro neznalého sběratele mohl být velmi nebezpečný pro svou přesnou váhu a rozměry. Nese však mnohé markanty hovořící pro její nepravost. 

 

 

 

 

 

 

Vytvořil Shoptet | Design Shoptak.cz