Těšíme se s Vámi na další aukci, která začíná dne 05.10.2024. Vaše zboží rádi přijmeme do 31.08.2024.

Kvalita mincí – Quality – Münzenqualität

Překlad českých zkratek – Translation of czech abbreviations – Übersetzung der tschechischen Abkürzungen

Zkratka / Abkürzungen / abbreviations Česky English Deutsch
AD letopočet po Kristu Anno Domini Anno Domini
AH letopočet hedžry Anno Hegirae Anno Hegirae
bez st. bez stuhy without ribbon ohne Band
b.l. bez letopočtu without date ohne Jahreszahl
b.z. bez značky without mark ohne Marke
dírka dírka hole Loch
exc. excentrický excentric exzentrisch
hlaz. hlazená plocha surface snoothed Felder geglättet
hr. hrana edge Randfehler
just. justýrovaný   justiert
kor. koroze rust Rost
malý, malá malý, malá small klein
minc. mincovna mint Münzstätte
m.o., st. měl ouško once mounted Henkelspur
mm. mincmistr mintmaster Münzmeister
napr. naprasklý cracked schrötlingsriss
nastř. nastřižený cut angeschnitten
ned., nedor. nedoražený not fully mint Unanschlag
nep. nepatrně slight winzige
nesign. nesignovaný no signature ohne Signature
o. ouško mounted Henkel
okr., okraj okraj border Rand
okráj. okrájený cut angeschält
opr. opravený repaired repariert
opr. dírka opravená dírka mended hole gestopftes Loch  
oxyd. oxydovaný oxidated oxidiert
pat.,  patina patina Patina
pomačk. pomačkaný crushed zerknittert
pór. pórovitý porous Rauhe Oberfläche
postř. postříbřený silver plated versilbert
pozl. pozlacený gold plated vergoldet
pr., prask. prasklý cracked gebrochen
proh. prohnutý bent umgebogen
př. Kr. před Kristem befor Christ  vor Kristus
pův. původní original Original
pův. postř. původní postříbření original silvering Silversud
raz. razidlo dies Stempel
Rv. revers reverse Rückseite, Revers
rys. ryska, rysky small scratches Strich, Riss
sign. signatura signature signatur
sil., silně silně very sehr
skvr. skvrna mark Fleck
sl., slabě slabě slight schwach
st., stuha stuha ribbon Band
stř. střížek   mint disc  
škr. škrábnutý scratched Kratzer
tém. téměř about fast
tm., tmavá tmavá dark Dunkel
úh., úder úhoz, úder strike Schlag
Vytvořil Shoptet | Design Shoptak.cz