Těšíme se s Vámi na další aukci, která začíná dne 05.10.2024. Vaše zboží rádi přijmeme do 31.08.2024.

Malé zamyšlení nad zachovalostí mincí a medailí

Roman Veselý

Možná se budete divit, proč Vás budu zdržovat takovou samozřejmou věcí jako je zachovalost mincí a medailí, řekněme tedy, že se sám chci ujistit jak to vlastně je (nebo má být) a přidat k tomu pár svých názorů. Samozřejmě vím, že velké většině sběratelů nečiní problém správně tuto zachovalost stanovit a přesně sběratelský materiál určit. Vím, že většina z našich sběratelů je na takové odborné výši a ve své oblasti takovými odborníky, že není potřeba je jakkoliv doučovat, přesto si dovolím tuto úvahu k malému rozboru našeho numismatického trhu a k nastínění svého názoru na tuto problematiku.

 

K hlubšímu zájmu o tento problém mě přivedla značná nejednotnost (nebo neobjektivnost) stanovování zachovalostí v našich aukčních katalozích. Nebudu dále uvádět o jakou konkrétní aukci se jedná, je to podle mého názoru více či méně problém většiny našich aukcí. Nevím do jaké míry je to neobjektivnost samotného zpracovatele katalogu a do jaké míry je to tvrdý požadavek dodavatele materiálu. Můžu-li mluvit ze své krátké zkušenosti zpracovatele čtyř katalogů, pak bych se hodně přikláněl k té druhé variantě, tzn. striktní požadavek některých dodavatelů na zachovalost (samozřejmě značně vylepšenou), jinak svůj materiál odnesou jinam, kde jim napíšou co si řeknou. Bohužel některé aukce v tomto směru na tyto požadavky přistupují a neuvědomují si, že kazí celkový obraz našeho aukčního trhu, ale hlavně si vytvářejí svou špatnou pověst. Já jsem stále optimista a věřím, že do budoucna se situace musí o hodně zlepšit, a že tyto aukce na své nynější prohřešky doplatí. Že je situace opravdu špatná mě přesvědčil jeden sběratel, který se před naší minulou aukcí divil, že antická mince uvedená v katalogu 2/2 je hezká! To jsem se divil zas já, pak už chápu dodavatele, proč chtějí mít na všech svých mincích minimálně 1/1 nebo lepší, když už dopředu většina návštěvníků aukcí počítá s tím, že 2/2 je mince přejetá tramvají!

Chtěl bych zdůraznit, že většina z dodavatelů má požadavky reálné, nebo nechá stanovení zachovalosti na zpracovateli. Můžu Vás ubezpečit, že rozhodně nechci nikoho v tomto směru poškodit, snažím se zachovalost stanovit opravdu objektivně a z některých ohlasů vím, že se mi to více či méně daří. Já si myslím, a většina z Vás se mnou jistě bude souhlasit, že lze dosáhnout takového stavu, aby byl spokojen nejen prodávající, ale i kupující. Jestliže se mi toto podaří, pak budu spokojen také já. Letmým nahlédnutím do našich aukčních katalogů a sběratelských příruček jsem bohužel nenašel soulad ve výkladu na hodnocení zachovalostí, možná proto vznikají ty značné rozdíly, někteří zpracovatelé ani tabulku zachovalostí neuvádějí. Paradoxně však některé aukce, které mají velmi volně stanoveny stupně zachovalosti (0 - řažební lesk, 1 - velmi dobrý, 2 - dobrý, 3 - méně dobrý) ohodnotí materiál opravdu zodpovědně, naopak tam, kde je tabulka vypracovaná pečlivě tato pečlivost v ohodnocení schází a rozdíl mnohdy činí i dva stupně!!

Zachovalost mincí se v našich aukcí stanovuje v číselném hodnocení, podobného způsobu se používá např. také ve skandinávských zemích nebo v Dorotheu ve Vídni. Většina ostatních zemí používá zkratky slov označujících tuto zachovalost. Těžko říci který způsob je lepší, každý má své pro a proti, ale ani jeden rozhodně není absolutně přesný. Záleží pak na zkušenosti konkrétního posuzovatele a hlavně (a to je velmi důležité) na jeho zájmu minci nebo medaili ohodnotit správně nebo špatně. Známe všichni dobře často používanou větičku když se Vám to nelíbí, tak nedražte, nebo víte jak je ta mince stará a ručně ražená? To je bohužel jeden z nešvarů našeho trhu a já vím, že ho to deformuje, sběratelé pak ztrácejí zájem o jakémkoliv zlepšení a radši pak na nic už neupozorňují. Já bych byl naopak rád, když za mnou přijdete s jakýmkoliv námětem nebo upozorněním na chybu, zachovalost, příp. pravost, nikdo není neomylný a já mám zájem vše napravit a udělat to příště ještě lépe.

Teď tedy, jak by mělo hodnocení zachovalosti vypadat. Sáhnu-li např. po sběratelské příručce Ing. Polívky (Mince Josefa II. a Leopolda II.), tak tam jsou pěkně popsány stupně zachovalosti a já si k nim dovolím přidat hodnocení německé a anglické (a americké), tak jak si myslím, že by to mělo být. Hodně z Vás již na některé ze zahraničních aukcí bylo, příp. si můžete udělat o jejich hodnocení obrázek z kvalitních fotografií. Tady je potřeba upozornit, že kritéria hodnocení budou trochu jiná u mincí moderních, ražených přesnými stroji, kde každá mince by měla být jedna jako druhá, zde každá vada z výroby je velký nedostatek. Naproti tomu mince starší, ražená na jednoduchých strojích nebo ručně je každá originálem, zde drobné nedostatky vzniklé nedoražením nebo naprasknutím razidla či střížku až tak moc nevadí, je nutné je ale v popisu uvést. V těchto případech se vzájemně nevylučuje hodnocení např. 1/1 a zároveň nedor. nebo napr. Přesto by hodnocení nemělo zásadněji odporovat následující tabulce zachovalostí:

Proof - ražba z leštěných razidel (pouze u moderních mincí), odpovídá hodnocení PP (Polierte Platte)
0 - s ražebním leskem (RL), která nebyla v oběhu, bez jakýchkoliv poškození, odpovídá St. (Stempelglanz nebo Stempelfrisch), UNC (Uncirculated)
1 - krásná, s nepatrnými stopami oběhu (viditelnými pod lupou) a s malými chybami, odpovídá vz., vorz. nebo vzgl. (Vorzüglich), EF nebo XF (Extremely fine)
2 - horší, znatelné stopy oběhu (viditelné okem) s většími vadami, odpovídá ss nebo s.sch. (Sehr schön), VF (Very fine)
3 - ještě dobrá, čitelná, stopy oběhu větší, jasně zřetelné detaily, odpovídá s, sch. (Schön), F (Fine)
4 - již hodně otřelá, místy nečitelná, vyjímečně zařaditelná do sbírky pro svou velkou vzácnost jako dokladový materiál, odpovídá s.g.e. (Sehr gut erhalten), G (Good).

V některých případech nevystačíme pouze s tímto číselným hodnocením, musíme si pomoci mezistupněm "mínus" (např. 1-), který značí horší než 1, ale lepší než 2. Veškeré viditelné vady ( závěs, ouško, stopy po nich, naražená hrana, různé opravy, mechanické poškození, vryp, pilování, prasklinky, dírka, dodatečné vyleštění, rytí apod.) snižují zachovalost mince a musí se při hodnocení zachovalosti uvést. Stejně tak je vhodné upozornit i na okolnosti, které zachovalost naopak vylepšují, např. upozornit na pěknou patinu (zvláště u antických bronzových mincí), příp. na vyjímečně krásný portrét apod. V tomto případě bych však doporučoval velmi zvažovat jak často a jakou formulaci používat.

V poslední době se bohužel objevuje jiný, velmi pěkně citově zabarvený termín, skvostný kus. Zde opět tápu o příčině skvostnosti, v zachovalosti to zjevně podle fotografie (a ani podle skutečnosti) nebude, třeba provedení mince je skvostné, nebo cena (ta je skvostná!), kdo ví.

V této chvíli bych také chtěl přispět něčím do pokladnice naší numismatiky, a to pěkným termínem jednoho fotografa, který prohlásil, že ty zrcátkové mince (rozumějte 0/0, RL, Stgl., Unc, příp. Proof) se mu fotí špatně, moc se od nich odráží světlo. Zavádím tedy nový termín zrcátkový kus. Ze své hlavy bych třeba doplnil třeba ještě unikátní, úchvatný, přenádherný, roztomilý apod. Čeština je v tomto směru velmi květnatý jazyk, určitě by každý z Vás také přispěl nějakým tím "odborným" termínem. V tomto, a ani v dalších katalozích však tyto "povídánky" nenajdete, bylo by zbytečné je psát u každé mince, vždyť Aurea má všechny mince sbírkové, skvostné, úchvatné, zrcátkové a přenádherné. Nebo snad ne?.

Na hodnocení zachovalostí v tomto duchu navrhuji novou revoluční tabulku, která by pak mohla vypadat takto: Proof - zrcátkový kus (zkratka zrc.), 0 - unikátní (unk.), 1 - úchvatný (uchv.), 2 - skvostný (skv.), 3 - sešlý (s), 4 - unavený (unv.). A všechny budou samozřejmě sbírkové kusy.

Posledních pár odstavců samozřejmě nemyslím vůbec vážně, ale kdo ví, třeba by se to někomu moc líbilo.

Praha květen 2002

Vytvořil Shoptet | Design Shoptak.cz